Invoeren Project Portfolio Management & PMO

Global Project Performance is als Accredited Consulting Organisation (ACO) officieel geaccrediteerd voor het invoeren, beoordelen en borgen van project-, programma- en portfoliomanagement binnen organisaties. De combinatie van ACO en Accredited Training Organisation maakt ons tot een unieke partner in Nederland.

Onze trainers en geregistreerde consultants zijn praktijkdeskundigen met tevens diepgaande brede professionele kwalificaties. Diversen onder hen zijn auteur van best practice marktstandaard werken waaronder MOP (Management of Portfolios) en PRINCE2.

Stephen

Het opzetten van een Project Management Office of P3O

Het PMO speelt een centrale rol bij de invoering en professionalisering van project-, programma- en portfoliomanagement. In de afgelopen 10 jaar hebben we voor uiteenlopende organisaties PMO’s opgezet. Onderdeel van deze implementaties was het Centre of Excellence, en de ondersteuning van projecten, programma’s en portfolio’s. Consultancy, advies, begeleiding bij de implementatie, training en coaching on the job waren veelal onderdeel van ons werk.

illustraties_90-91-01

Project Programme and Portfolio Management Maturity Model

Voor de projectorganisatie van het nieuwe Erasmus MC (budget > 2 miljard euro) mochten we een P3M3-nulmeting uitvoeren, een verbeterplan ontwikkelen, de uitvoering ervan begeleiden, en tenslotte een P3M3 Accredited Assessment uitvoeren onder auspiciën van de auditors van APMG International. Het Erasmus MC werd daarmee de vierde organisatie in de wereld die haar projectorganisatie officieel heeft laten accrediteren.

erasmus

Enkele recent uitgevoerde opdrachten

Enkele van onze recent uitgevoerde opdrachten hadden betrekking op de invoering van project portfoliomanagement bij Philips Healthcare, Erasmus MC, Ministerie van OCW, Ministerie van SZW, Heineken International en uiteenlopende andere organisaties in de publieke en private sector.

logos3

Is uw interesse gewekt om met ons samen te werken?

Heeft onze dienstverlening uw interesse gewerkt en werkt u nog niet met Global Project Performance? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek: 030 22 11 987.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.