Projectmatig Werken bij Overheid & Non-Profit

Maakt uw organisatie onderdeel uit van de overheid of “not for profit”-sector? En wilt u de aanpak van projecten binnen uw organisatie stroomlijnen?

Global Project Performance heeft in de afgelopen 10 jaar vele organisaties in de publieke sector geholpen met de succesvolle invoering van projectmatig werken.

ps6

Doelgroepen bij overheid en non-profit

Onze overheidservaring ligt onder andere bij de Rijksoverheid waaronder bijna alle ministeries, uitvoeringsorganisaties zoals DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en UWV, Agentschappen, Toezichthouders / Inspecties, provincies, gemeentes, waterschappen.

In de non-profit sector zijn onder andere scholengemeenschappen, zorgbedrijven, ziekenhuizen, huisartsenposten, dagopvang en NGO’s van dienst.

Een andere projectomgeving in de publieke sector

Organisaties in de publieke sector verschillen vaak van organisaties in de private sector op een aantal aspecten. Bij het professionaliseren van projectmatig werken houden wij daar rekening mee. Enkele verschillen die we veel tegenkomen zijn bijvoorbeeld:

 1. De doelstellingen van de organisatie zijn niet-financieel van aard.
 2. Als gevolg daarvan is de beleving omtrent het “investeren”  in projecten anders. De term Business Case wordt daarom vaak niet gehanteerd. Inde plaats daarvan wordt gesproken over kosten en baten of maatschappelijke effecten.
 3. In de publieke sector staan beleidsontwikkeling, wetgeving en maatschappelijke dienstverlening centraal. Er wordt veelal niet gesproken over producten maar over resultaten.
 4. Het is van belang dat de voertaal rondom projectmatig werken Nederlands is. De acceptatie van Engels vakjargon is relatief laag.
 5. Er wordt veel ” bottom-up” gestuurd en de cultuur is meer gestoeld op overleg, samenwerken en samen ontwikkelen.
 6. Er is vaak in mindere mate een projectmanagement historie en mindset.
 7. Er bestaat vaak een voorkeur voor informele projectmanagementmethodes zoals projectmatig werken of projectmatig creëren in plaats van PRINCE2.

Samenwerken aan het invoeren van Projectmatig Werken

Bij organisaties in de publieke- en non-profit sector zetten we onder andere de volgende middelen en interventies in als onderdeel van een integraal implementatietraject:

 1. Een aanpak volledig op maat gemaakt met focus op ontwikkelen van vaardigheden.
 2. Een eenvoudige full-colour Quick Reference Card (A3) en slechts enkele sjablonen.
 3. Training met Quick Reference Card, opdrachten, presentatie en discussie.
 4. Senior management workshops voor sturing en kaders teams.
 5. Intervisie sessies waarbij medewerkers van elkaars ervaringen leren.
 6. We leiden een voorbeeldproject dat model staat voor de nieuwe aanpak.
 7. We coachen enkele projectleiders of leiden we een project “in duo”.
 8. Een helpdesk zodat medewerkers niet hoeven te wachten met vragen.
 9. We faciliteren project start-ups en projectevaluaties voor borging.

Enkele recent uitgevoerde opdrachten

In de afgelopen periode hebben we onder meer de volgende opdrachten uitgevoerd: invoering van projectmatig werken. Bekijk hier de Projectmatig Werken Case Studies van enkele van onze klanten >>>

zaam

Wil uw organisatie haar projectprestaties verbeteren?

Herkent u zich in het bovenstaande verhaal en is uw organisatie voornemens om projectmatig werken een impuls te geven? Neem dan eens vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken: 030 22 11 87.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.