Je bent hier: 
Implementatie

P3M3 ACCREDITED ASSESSMENT

Het P3M3 Accredited Assessment is speciaal voor organisaties die hun projectmanagementvolwassenheidsniveau formeel willen laten bevestigen door een onafhankelijke instantie.

Het assessment kent een vergelijkbaar verloop als het P3M3 Diagnostic Assessment. In aanvulling daarop wordt het proces ondersteund en gemonitord door APMG Interational, de onafhankelijk accrediterende instantie voor P3M3. De aanbevelingen van de Registered P3M3 Consultant worden gevalideerd door de auditors van APMG International. Bij goed gevolg ontvangt uw organisatie een P3M3-certificaat. Deze accreditatie is een onafhankelijke bevestiging van de kwaliteit van uw projectorganisatie en draagt bij aan het vertrouwen van stakeholders in uw organisatie en haar vermogen om investeringen in veranderingen tot de verwachte rendementen te laten leiden. Het is een diploma van goed bestuur en projectgovernance.

Staat uw organisatie in de publieke belangstelling en voert zij risicodragende projecten en programma’s uit? Overweeg in dat geval een P3M3 Accredited Assessment. Met het verkrijgen van de P3M3 accreditatie behoort uw organisatie tot de toporganisaties in Europa.

Doelgroep

Alle betrokkenen in de projectorganisatie, PMO-manager, vertegenwoordiging van projecten en programma’s, quality and assurance management, management, directie en audit.

Aanpak van het P3M3 Accredited Assessment

Dit P3M3-assessment is het vervolg op de uitvoering van een verbeterplan naar aanleiding van een P3M3 Diagnostic Assessment en kent dezelfde opbouw.
Het doel is anders namelijk het bevestigen van de verbeteringen die gerealiseerd zijn. De aanvulling is de onafhankelijke kwaliteitsborging en accreditatie van uw organisatie door APMG International

Enkele kenmerken

P3M3 is gericht op prestatieverbetering in de praktijk en het realiseren van de business cases van uw veranderinitiatieven. P3M3 levert een samenhangende kijk op het functioneren van de organisatie als geheel, inclusief:

  • haar standaardprocessen;
  • organisatie: mensen, opleiding, ervaring, competenties, houding en gedrag, cultuur;
  • ondersteunende tools en systemen;
  • informatie: om de juiste beslissingen te kunnen nemen op alle niveaus in de organisatie.

Resultaat

U hebt een uitgebreid en gedetailleerd statistisch beeld van de eigen projectorganisatie, haar mensen en haar processen. U hebt een accuraat en gedetailleerd beeld van de volwassenheidsniveaus van de volgende P3M3- procesperspectieven en het verbeterpotentieel:

  • Organisational governance, Management control, Benefits management, Risk management, Financial management, Resource management, Stakeholder management

Mogelijke vervolgstappen

Het P3M3-assessment kunt u periodiek uit (laten) voeren om ervoor te zorgen dat de standaarden worden geborgd en er een high- performanceorganisatie groeit en in stand wordt gehouden.

Prestatieverbetering organisatie & P3M3 Case Studies Klanten

P3M3 is de marktstandaard om systematisch de managementvolwassenheid van organisaties in beeld te brengen en beheerst en doelgericht te ontwikkelen naar het gewenste niveau. Bij de P3M3-Assessments is de werkwijze van uw organisatie het uitgangspunt. U hoeft de P3M3-terminologie niet te kennen. Onze consultants snijden de aanpak volledig toe op uw organisatie en haar routines. Bekijk hier de P3M3 Case Studies van enkele van onze klanten >>>

Business case

  • Offertes worden op maat voor uw organisatie opgesteld.
  • Business case: u investeert een zeer beperkt percentage van uw opleidingsbudgetten. De uitkomsten van het assessment geven uw organisatie concrete praktische handvatten om de opgedane kennis tijdens trainingen om te zetten in vaardigheden en deze te verankeren en te implementeren in de dagelijkse routines van de projectorganisatie.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.