Implementatie

P3M3 bedrijfspresentatie of -awarenessworkshop

P3M3 is in meer dan 500 organisaties wereldwijd toegepast. In Nederland is de standaard nog relatief onbekend. Speciaal voor organisaties die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van P3M3 bieden we een korte bedrijfspresentatie of awarenessworkshop aan.

Tijdens deze workshops maakt u op interactieve wijze kennis met P3M3. Er worden enkele korte oefeningen gedaan om het gebruik van P3M3 te ervaren. Aan het eind van de workshop hebben u en uw collega’s een helder beeld van de mogelijkheden en voordelen voor uw organisatie

Doelgroep

PMO Manager, vertegenwoordiging van projecten en programma’s, quality- en assurancemanagement, management, directie en audit.

Aanpak van de workshop

Tijdens de workshop wordt P3M3 op interactieve wijze door onze Registered Consultant uiteengezet. Er wordt een brug geslagen naar de eigen organisatie. En deelnemers ervaren een beknopt self assessment om een beeld te vormen wat deze nu precies inhoudt en wat je ermee kunt bereiken. Ook worden enkele casestudies van andere organisaties gepresenteerd.

Enkele kenmerken

P3M3 is gericht op prestatieverbetering in de praktijk en het realiseren van de business cases van uw veranderinitiatieven. P3M3 levert een samenhangende
kijk op het functioneren van de organisatie als geheel,
inclusief:

 • haar standaardprocessen;
 • organisatie: mensen, opleiding, ervaring, competenties, houding en gedrag, cultuur;
 • ondersteunende tools en systemen
 • informatie: om de juiste beslissingen te kunnen nemen op alle niveaus in de organisatie.

Resultaat

Na afloop van de workshop kijken u en uw collega’s direct door een andere bril naar de eigen organisatie, haar mensen en haar processen. U hebt onder meer inzicht in en een concreet beeld van:

 • De opbouw en inhoud van P3M3.
 • De voordelen van P3M3 voor uw organisatie.
 • De toepassingsmogelijkheden voor uw organisatie.
 • P3M3 als basis om met uw collega’s van gedachten te wisselen.
 • Inzicht in kosten en doorlooptijd van de diverse P3M3-assessments.

Prestatieverbetering organisatie & P3M3 Case Studies Klanten

P3M3 is de marktstandaard om systematisch de managementvolwassenheid van organisaties in beeld te brengen en beheerst en doelgericht te ontwikkelen naar het gewenste niveau. Bij de P3M3-Assessments is de werkwijze van uw organisatie het uitgangspunt. U hoeft de P3M3-terminologie niet te kennen. Onze consultants snijden de aanpak volledig toe op uw organisatie en haar routines. Bekijk hier de P3M3 Case Studies van enkele van onze klanten >>>

Mogelijke vervolgstappen

 • Het opstellen van een verbetervoorstel voor de directie.
 • P3M3-quickscan.
 • P3M3 discovery, diagnostic of accredited assessment.
 • Gerichte workshops op onderdelen van P3M3.

Investering

€ 1.250, – ex btw Hand-outs per deelnemer € 25, – ex btw

Duur

1⁄2 dag

Plaats & data

Op maat. Locatie klant of locatie Global Project Performance

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.