Je bent hier: 
Implementatie

P3M3 Diagnostic assesment

Tijdens het P3M3 Diagnostic Assessment voeren we een grondige beoordeling uit van de managementvolwassenheid van de projectorganisatie. Zo ontstaat een diepgaand en goed onderbouwde beoordeling van het P3M3- volwassenheidsniveau.

Met dit assessment hebt u een onderbouwd inzicht in de sterkten en zwakten van uw organisatie. Tijdens workshops werken we met uw teams aan draagvlak, ontwikkeling van inzicht in het P3M3 en het gebruik ervan, en het identificeren van verbeterdoelen. In aanvulling op onze rapportage met aanbevelingen stellen we een verbeterplan op.

Doelgroep

Alle betrokkenen in de projectorganisatie, PMO-manager, vertegenwoordiging van projecten en programma’s, quality and assurance management, management, directie en audit.

Aanpak van het P3M3 Diagnostic Assessment

Dit assessment combineert diverse informatiebronnen om een betrouwbaar oordeel te vormen over de gang van zaken en het volwassenheidsniveau.
Een gedetailleerd inzicht is noodzakelijk om de juiste verbeterdoelen te stellen die tot bruikbare eindresultaten en prestatieverbetering in projecten zullen leiden. In aanvulling op de online quickscan wordt er deskresearch uitgevoerd. Daarbij worden de standaarden van de organisatie en projectdossiers beoordeeld. Er worden interviews gehouden en de resultaten worden tijdens workshops met betrokkenen besproken en toegelicht. De volgende stap in het assessment is om verbeterdoelen te identificeren en te definiëren tegen de achtergrond van de strategische doelen van uw organisatie.

Enkele kenmerken

P3M3 is gericht op prestatieverbetering in de praktijk en het realiseren van de business cases van uw veranderinitiatieven. P3M3 levert een samenhangende kijk op het functioneren van de organisatie als geheel inclusief:

 • haar standaardprocessen;
 • organisatie: mensen, opleiding, ervaring,
 • competenties, houding en gedrag, cultuur;
 • ondersteunende tools en systemen
 • informatie: om de juiste beslissingen te kunnen nemen op alle niveaus in de organisatie.

Resultaat

U hebt een uitgebreid en gedetailleerd statistisch beeld van de eigen projectorganisatie, haar mensen en haar processen. U hebt een accuraat en gedetailleerd beeld van de volwassenheidsniveaus van de volgende P3M3- procesperspectieven en het verbeterpotentieel:

Organisational governance, Management control, Benefits management, Risk management, Financial management, Resource management, Stakeholder management

Mogelijke vervolgstappen

 • Goedkeuring en uitvoering van verbeterplan.
 • Monitoren groei van de organisatie en
 • prestatieverbetering.
 • Accreditatie van uw organisatie

Prestatieverbetering organisatie & P3M3 Case Studies Klanten

P3M3 is de marktstandaard om systematisch de managementvolwassenheid van organisaties in beeld te brengen en beheerst en doelgericht te ontwikkelen naar het gewenste niveau. Bij de P3M3-Assessments is de werkwijze van uw organisatie het uitgangspunt. U hoeft de P3M3-terminologie niet te kennen. Onze consultants snijden de aanpak volledig toe op uw organisatie en haar routines. Bekijk hier de P3M3 Case Studies van enkele van onze klanten >>>

logos3

Business case

 • Offertes worden op maat voor uw organisatie opgesteld.
 • Business case: u investeert een zeer beperkt percentage van uw opleidingsbudgetten. De uitkomsten van het assessment geven uw organisatie concrete praktische handvatten om de opgedane kennis tijdens trainingen om te zetten in vaardigheden en deze te verankeren en te implementeren in de dagelijkse routines van de projectorganisatie.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.