Je bent hier: 
Implementatie

P3M3 ONLINE QUICKSCAN

Aan de hand van een online quickscan kunt u een eerste beeld vormen van de sterktes en zwaktes van het projectmanagement in uw organisatie.

Het voordeel van een online scan is dat u een grote populatie kunt bereiken en zo waardevolle statistische informatie kunt verzamelen. Op basis van de online quickscan ontvangt u een rapport met de bevindingen, grafieken en een toelichting. Deze quickscan kunt u gebruiken om te beoordelen welke onderdelen van uw projectorganisatie u verder wilt laten onderzoeken en op welke manier u dit wilt laten aanpakken.

Doelgroep

Alle betrokkenen in de projectorganisatie, PMO-manager, vertegenwoordiging van projecten en programma’s, quality- en assurancemanagement, management, directie en audit.

Aanpak Online Quick Scan

Ter voorbereiding op de online quickscan voert onze Registered Consultant een intakegesprek met de opdrachtgever. Doel van de intake is om de context van het assessment vast te stellen, de scope en de beoogde eindresultaten. In aanvulling daarop nemen we kennis van de methoden die worden ingezet in de organisatie en het handboek projectmanagement. Tenslotte verzamelen we de e-mailadressen, namen en functies van de deelnemers. Deelnemers krijgen de afgesproken tijd om de vragenlijst te beantwoorden. Het assessmentrapport wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever.

Enkele kenmerken

P3M3 is gericht op prestatieverbetering in de praktijk en het realiseren van de business cases van uw veranderinitiatieven. P3M3 levert een samenhangende kijk op het functioneren van de organisatie als geheel, inclusief:

  • haar standaardprocessen;
  • organisatie: mensen, opleiding, ervaring, competenties, houding en gedrag, cultuur;
  • ondersteunende tools en systemen;
  • informatie: om de juiste beslissingen te kunnen nemen op alle niveaus in de organisatie.

Resultaat

U hebt een uitgebreid en gedetailleerd statistisch beeld van de eigen projectorganisatie, haar mensen en haar processen. U hebt een eerste indicatie van de volwassenheidsniveaus van de volgende P3M3- procesperspectieven:

  • Organisational governance, Management control, Benefits management, Risk management, Financial management, Resource management, Stakeholder management.

Prestatieverbetering organisatie & P3M3 Case Studies Klanten

P3M3 is de marktstandaard om systematisch de managementvolwassenheid van organisaties in beeld te brengen en beheerst en doelgericht te ontwikkelen naar het gewenste niveau. Bij de P3M3-Assessments is de werkwijze van uw organisatie het uitgangspunt. U hoeft de P3M3-terminologie niet te kennen. Onze consultants snijden de aanpak volledig toe op uw organisatie en haar routines. Bekijk hier de P3M3 Case Studies van enkele van onze klanten >>>

Mogelijke vervolgstappen

  • Het opstellen van een verbetervoorstel voor de directie.
  • P3M3 discovery, diagnostic of accredited assessment.
  • Gerichte workshops op onderdelen van P3M3.

Business case

  • Offertes worden op maat voor uw organisatie opgesteld.
  • Business case: u investeert een zeer beperkt percentage van uw opleidingsbudgetten. De uitkomsten van het assessment geven uw organisatie concrete praktische handvatten om de opgedane kennis tijdens trainingen om te zetten in vaardigheden en deze te verankeren en te implementeren in de dagelijkse routines van de projectorganisatie.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.