Je bent hier: 
Implementatie

P3M3 Simulatie Spel: mens en gedrag centraal

Steeds vaker willen organisaties meten waar ze staan met de professionalisering en implementatie van projectmanagement, programma- en portfoliomanagement. Inzicht in de huidige status biedt een gezamenlijk uitgangspunt om verdere groeistappen te plannen, te realiseren, en het bereiken ervan te bevestigen.

Het P3M3 Simulatie biedt een unieke, beproefde, laagdrempelige en kostenefficiënte kans (slechts 1.500 euro) voor teams en organisaties om ervaring op te doen in het werken met P3M3 als management volwassenheidsmodel. Het spel kan worden ingezet voor projectmanagement, programmamanagement en/of portfoliomanagement.

In het tijdsbestek van een dagdeel leren uw teams het model spelenderwijs en op interactieve wijze kennen. Ze leren hoe je de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie en waar u ongeveer staat. En er ontstaat inzicht in de voordelen die P3M3 voor uw organisatie en haar projectprestaties kan opleveren.

Holistische aanpak met mens, cultuur en gedrag centraal

In onze aanpak staan mens, cultuur, gedrag en de manier van besluitvorming centraal. Het is dus geen typische “blauwe” exercitie. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan ondersteunende processen, informatie en tools.

Doelgroep

 1. Organisatierollen: zoals hoofd projectmanagement, hoofd kwaliteitsmanagement, hoofd risicomanagement, Centre of Excellence medewerkers, diverse PMO- of P3O -rollen, Directieleden, adviseurs, controllers. Dit zijn de rollen die de standaards voor de organisatie ontwikkelen en moeten borgen.
 2. Projectmanagers: dit zijn de belangrijkste managers die de standaards moeten toepassen en input moeten leveren voor het verbeteren ervan op basis van ervaring.
 3. Uiteraard zijn ook andere stakeholders van harte welkom om deel te nemen aan het P3M3 Simulatie Spel.

Aanpak van de workshop

 1. Online vragenlijst: deze levert bewustzijn en betrokkenheid op bij deelnemers en input voor onze P3M3 Consultants.
 2. Interactieve kennismaking met P3M3 als model: aan de hand van case studies, metaforen, discussie, oefening en presentatie ontdekken deelnemers zelf hoe het model in elkaar steekt.
 3. P3M3 Simulatie Spel stap 1: aan de hans van korte scenario’s bespreken deelnemers met elkaar aan welke volwassenheidsniveaus deze bijdragen. Dit levert de bevestiging op dat deelnemers het model hebben begrepen. Het levert ook discussie op om hiertoe te komen.
 4. P3M3 Simulatie Spel stap 2: Nu deelnemers weten wat de volwassenheidsniveaus betekenen, kunnen ze in groepjes gaan inschatten waar ze denken dat de organisatie staat. Hierop volgt een gefaciliteerde workshop om aannames en conclusies te bespreken en bij te stellen waar nodig.
 5. P3M3 Simulatie Spel stap 3: in teams en een plenaire discussie worden de voordelen van de inzet van P3M3 in kaart gebracht en besproken.

Tijdens het P3M3 Simulatie Spel groeien deelnemers al dichter naar elkaar toe en ontstaat er zicht op knelpunten en kansen die kunnen worden benut. Het levert bovenal een nieuwe kijk op de organisatie op basis van een internationale marktstandaard. Dit gezamenlijk inzicht is een stevig fundament voor goed geïnformeerde en duurzame organisatieontwikkeling en continu verbeteren.

Resultaat

 • De opbouw en inhoud van P3M3.
 • De voordelen van P3M3 voor uw organisatie.
 • De toepassingsmogelijkheden voor uw organisatie.
 • P3M3 als basis om met uw collega’s van gedachten te wisselen.
 • Inzicht in kosten en doorlooptijd van de diverse P3M3-assessments.

Prestatieverbetering organisatie & P3M3 Case Studies Klanten

P3M3 is de marktstandaard om systematisch de managementvolwassenheid van organisaties in beeld te brengen en beheerst en doelgericht te ontwikkelen naar het gewenste niveau. Bij de P3M3-Assessments is de werkwijze van uw organisatie het uitgangspunt. U hoeft de P3M3-terminologie niet te kennen. Onze consultants snijden de aanpak volledig toe op uw organisatie en haar routines. Bekijk hier de P3M3 Case Studies van enkele van onze klanten >>>

Investering

€ 1.500, – ex btw

Quick Reference Cards per deelnemer € 25, – ex btw

Duur

1⁄2 dag

Plaats & data

Op maat. Locatie klant of locatie Global Project Performance

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.