Implementatie

PCI DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION)

Niet zelden zien we dat projectproducten worden opgeleverd maar dat het draagvlak voor de producten onvoldoende is en de business case daarom niet wordt gerealiseerd.

Door effectief en op een doordachte gestructureerde manier rekening te houden met de mensaspecten van de projecten en programma ́s en deze te verwerken in de plannen en uitvoering nemen de succeskansen toe. PCI diagnostiek levert concrete en beproefde tools en een methode om hieraan vorm te geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisaties die een gestructureerde aanpak volgen ten aanzien van verandermanagement, tot drie keer zo effectief en succesvol zijn.

illustraties_160-161-01

Wilt u weten hoe u het draagvlak voor projectresultaten kunt vergroten door de menskant methodisch te integreren in uw aanpak? Dan is People Centered Implementation een bruikbaar verandermanagementinstrument om uw belangrijkste veranderinitiatieven te ondersteunen.

Definitie van implementatie

Implementatie is het proces van het ontwikkelen van oplossingen en het gebruik ervan op een manier waarbij een kritische massa van betrokkenen deze draagt en zich inzet op basis van een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen en de business case.

Integratie van projectmanagement en implementatie

Elk stadium van de beoogde veranderingen kent zijn eigen dynamiek en vereisten ten aanzien van het verandermanagement. De inzet van PCI is volledig afgestemd op de levenscyclus van methodieken zoals PRINCE2, MSP, Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren of DMAIC. Door de benodigde interventies op te nemen in de plannen van uw veranderinitiatieven, borgt u dat de opgeleverde oplossingen na afloop
van de projecten door intrinsiek gemotiveerde medewerkers worden ingezet om de beoogde bijdrage te leveren aan de bedrijfsresultaten. PCI is een hulpmiddel voor ‘transformational leadership’ en verandermanagement.

De 6 kritische succesfactoren van geslaagde projecten en programma’s

PCI levert een beproefde methode voor de integratie van de menskant in projecten en programma’s en een tool om deze te plannen, te monitoren en te beheersen. De PCI-methode kent zes kritische succesfactoren voor geslaagde implementaties en duurzame transformatie van uw organisatie.

illustraties_160-161-02

Verbeter de prestaties van uw organisatie

PCI is een verbindende schakel tussen de projecten en de mensen in uw organisatie. Veel mensen in organisaties beschikken over noodzakelijke kennis van projectmanagementmethoden. Voor verdere groei van individu en organisatie is het nodig dat betrokkenen in projecten en programma’s deze kennis succesvol weten in te zetten. Competenties op het gebied van verandermanagement zijn dan onmisbaar.

Global Project Performance: Authorized Consulting Organisation

Global Project Performance is uniek met zijn totaalportfolio van geaccrediteerde trainingen en unieke status als Accredited Consulting Organisation.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.