Je bent hier: 
Implementatie

PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Een Project Management Office voorziet projecten, programma’s en portfolio’s van kennis, kunde, informatie en ondersteuning om de initiatieven goed te kunnen sturen, plannen en beheersen.

Een PMO kan allerlei verschijningsvormen hebben. Dit hangt mede af van het aantal
projecten en programma’s, de omvang en het belang ervan, en de complexiteit, omvang en projectmanagementvolwassenheid van de organisatie.

Organisaties die hun projectmanagement beleidsmatig willen standaardiseren, hebben een coördinatiepunt nodig waar de werkwijze wordt beschreven, uitgedragen en geborgd. Dit is de meest elementaire vorm van een PMO. In grotere organisaties kunnen PMO’s omvangrijk zijn en van vitaal belang voor geslaagde veranderingen. Een PMO-functionaliteit is een belangrijke basis om projectmanagement naar een hoger plan te kunnen leiden in de organisatie.

Overweegt uw organisatie om een PMO op te zetten of uw huidige PMO te professionaliseren ter ondersteuning van uw belangrijkste strategische ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op om te bespreken hoe we u hierbij kunnen ondersteunen.

Kleine organisaties Projectbureau en Projecthandboek

In kleine organisaties die net beginnen met projectmatig werken zijn geen ingewikkelde structuren nodig. Het opstellen en afspreken van een handboek projectmanagement met daarin de belangrijkste spelregels en werkwijzen levert vaak al een significante verbetering op. De taak om de werkwijze te borgen wordt vaak neergelegd bij een senior projectmanager die als natuurlijke leider al vaker wordt geconsulteerd voor projectmanagementvragen. Deze persoon werkt dan nauw samen met een sponsor uit het lijnmanagement en de P&O-manager.

PMO in grote organisaties, P3M3 en Change Management

In grote complexe organisaties is de ontwikkeling van een PMO ingewikkelder. Het vraagt om een goede regie en strategie voor verandermanagement. Het implementeren van een PMO betekent automatisch een verandering in de manier van werken voor alle betrokkenen. Inzicht in de projectmanagementvolwassenheid van de organisatie (P3M3) en veranderbereidheid (PCI) is in die gevallen onmisbaar om PMO-functies effectief te implementeren. Het ontwikkelen en implementeren van een PMO raakt alle elementen van de organisatieblauwdruk: Processen, Organisatie, Tools & Technologie, en ten slotte Informatie. Het invoeren van een PMO is een verandering in zichzelf.

Doel PMO

Een PMO stelt de structuren, tools en technieken beschikbaar om de besturing van de BAU (business as usual) en het portfolio te ondersteunen met adequate informatie tegen de laagst mogelijke kosten. Het helpt om te zorgen dat de juiste veranderinitiatieven worden ondernomen, dat deze op de juiste manier worden uitgevoerd, dat de organisatie deze accepteert en inzet voor het beoogde rendement.

illustraties_168-169-01

PMO antwoorden op belangrijke vragen over het portfolio

Een PMO kan antwoord bieden op de volgende vragen:

  • Zijn alle projecten en programma’s echt nodig?
  • Welke initiatieven zullen bijdragen aan de strategie en welke benefits zullen ze opleveren?
  • In welke mate beïnvloedt het portfolio de bestaande dienstverlening?
  • Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het portfolio?
  • Indien er moet worden bespaard, welke initiatieven kunnen dan het best worden gestaakt?
  • Wat zou de verwachte impact op de business zijn?
  • Hebben we de juiste mensen en vaardigheden in huis?
  • Zijn zij beschikbaar wanneer we hen nodig hebben?
  • Wanneer is het beter om in te huren in plaats van het zelf te doen?
  • Voeren managers de programma’s en projecten goed en consistent uit?

Ontwerp van een PMO in een grote organisatie

illustraties_168-169-02

Zes concrete diensten voor uw organisatie met direct resultaat

Wij leveren zes standaarddiensten die we allemaal op maat maken voor de specifieke behoeften van onze klanten: handboek projectmanagement, PMO-implementatie, PMO-tools, gefaciliteerde projectstart-ups, project health checks, persoonlijke ontwikkelplannen voor projectprofessionals.

Global Project Performance: Accredited Consulting Organisation

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door APMG International als Accredited Consulting Organisation.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.