Je bent hier: 
Implementatie

Prestaties verbeteren in de praktijk

In de 10 jaar dat we bestaan hebben we vele uiteenlopende klanten van dienst mogen zijn. We hebben ervaren dat de ene organisatie er beter in slaagt dan de andere om kennis van de “best practice” managementmethodes in de praktijk te brengen. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld Philips Healthcare, VIVAT, het Ministerie van OCW, Albert Heijn en diverse zorgorganisaties. Daarnaast hebben we veel kleinere organisaties en zelfstandige professionals zien groeien.

Topklanten

Populaire interventies bij het ontwikkelen van uw organisatie

De onderstaande interventies genieten grote belangstelling bij onze klanten:

 1. Management awareness workshops voor opdrachtgevers: tijdens een workshop die kan variëren van een paar uur tot en met een paar dagdelen gaan we op informele, interactieve en vooral praktisch relevante manier aan de slag met best practices zoals MSP en MOP zodat het management van uw organisatie zich kan oriënteren op de potentiële toegevoegde waarde van het gebruiken van deze managementmethodes. Hierbij staat de rol van opdrachtgeverschap veelal centraal.
 2. Handboek projectmanagement: we begeleiden teams bij het schrijven van het handboek voor project- portfoliomanagement zodat wordt geborgd dat ze alle kansen benutten en kunnen profiteren van onze ervaring.
 3. Incompany maatwerktrainingen: deze kunnen volledig op maat worden gesneden voor uw organisatie zodat de trainingen relevant, praktisch en inspirerend zijn.
 4. Training on the job: regelmatig vragen project-, programma- en portfolioteams ons om hen tijdens een veranderinitiatief te trainen en kennismodules meteen in de praktijk te brengen.
 5. Facilitated project- and programma- start up: de basis voor het succes van projecten en programma’s wordt gelegd aan het begin bij het verstrekken van het mandaat, het ontwikkelen van het voorstel om deze daarna uit te werken tot een compleet plan met strategieën en een verfijnde Business Case. Door middel van onze inzet kan de doorlooptijd van de opstart worden gereduceerd met 40% en wordt de succeskans van het initiatief significant groter.
 6. P3M3 Awareness Assessment: na een online assessment nemen we teams tijdens een interactieve workshop mee door de uitkomsten van het P3M3 online assessment. Zo worden ze ingewijd in inhoud en toegevoegde waarde van P3M3 voor de organisatie. Voor veel organisaties is het een nieuwe ervaring om op organisatieniveau te kijken naar de managementvolwassenheid op basis van een marktstandaard. Dit assessment is toegankelijk voor kleine en voor grote organisaties.
 7. P3M3 Verified Assessment: tijdens deze assessments kunt u uw organisatie formeel laten accrediteren en ontvangt de organisatie een certificaat. Dit assessment is toegankelijk voor kleine en voor grote organisaties. In 2015 hebben we het 14de Verified P3M3 Assessment in de wereld uitgevoerd bij het Erasmus MC in Rotterdam met een portfolio van 1,7 miljard euro.
 8. Project- and programme- health check: tijdens een gestructureerde health check lopen we de conditie van uw project en programma na. Teams ontvangen een gedetailleerd rapport met een sterkte-zwakte-analyse en aanbevelingen.
 9. Tijdelijke inzet van professionals: niet elke organisatie beschikt over ervaren change control specialisten, planners, projectondersteuners, en project- of programmamanagers. Onze inzet is altijd tijdelijk omdat het ons doel is dat de organisatie zelfstandig verder kan groeien.
 10. IPMA prakijk assessments: organisaties die de competenties van hun projectmanagers en programmamanagers bevestigd willen zien maken gebruik van onze rapportbegeleiding waarna deelnemers het assessment afleggen. Deze dienst geniet ook grote belangstelling onder HRM Managers. Global Project Performance was de eerste organisatie in Nederland met een geaccrediteerd IPMA curriculum.

activeer uw teams

Enkele lessen uit de praktijk

Graag sommen we enkele belangrijke lessen uit de praktijk op die u kunt hanteren als benchmark voor uw eigen organisatie om de haalbaarheid van beoogde veranderingen te toetsen:

 1. Duidelijk noodzaak en urgentie: er is een duidelijke noodzaak om de aanpak van veranderinitiatieven te veranderen: de continuïteit loopt gevaar en bedrijfsprestaties blijven achter bij de eisen van de belangrijkste stakeholders.
 2. Leadership commitment: de leiding van de organisatie neemt het voortouw om een oplossing te realiseren en de organisatie en haar gewoontes te veranderen. Zij geeft daarbij het goede voorbeeld.
 3. Integratie: standaardmethodes worden naadloos geïntegreerd met de specialistische aspecten van de organisatie (kernactiviteiten), de organisatie en cultuurfenomenen in de organisatie, ze worden aangevuld met gedetailleerde technieken die aansluiten bij de managementvolwassenheid van de organisatie.
 4. Aandacht voor mensen: er is veel managementaandacht en praktische ondersteuning voor de mensen die moeten veranderen van het begin tot en met het bereiken en borgen van de nieuwe standaardroutines.
 5. Planmatige implementatie: er wordt een planmatige aanpak gevolgd die aansluit bij de succesprincipes van project-, programma- en verandermanagement.
 6. Voortdurend evalueren en verbeteren: periodiek worden de prestaties van de “way of working” geëvalueerd en geactualiseerd zodat deze optimaal aan blijven sluiten bij de uitdagingen en de groei van de organisatie.

Competentieontwikkeling naar taakvolwassenheid

De onderstaande afbeelding laat het proces zien dat we inzetten om de competentieontwikkeling van individuele personen en teams te ondersteunen. Al tijdens de training leren deelnemers de theorie toepassen zodat de trainer hen kan helpen om knelpunten op te lossen.

Maar de echte verandering vindt plaats na afloop van de training. Dan moet blijken of de deelnemers de managementtechnieken in de praktijk weten toe te passen en vol te houden. Daarom is het van belang om de competentieontwikkeling te monitoren totdat dit de nieuwe standaardroutine is geworden.

illustraties_14-15-01

De organisatie: het speelveld en de spelregels

Investeringen in training gaan pas optimaal renderen wanneer de organisatie er voor zorgt dat er een passend speelveld en passende spelregels aanwezig zijn: “een voetbalveld waar de toeschouwers over het veld lopen, levert niet de beste wedstrijd op”.

Het speelveld en de spelregels bestaan globaal genomen uit aangepaste en geïmplementeerde Processen, Organisatie, Tools en technologie, en Informatie die nodig is om de portfolio en haar projecten en programma’s te besturen. Concreet krijgt dit vaak mede vorm in bijvoorbeeld een “handboek project portfoliomanagement” waarin het beleid en de handleiding van de organisatie zijn opgenomen.

CM

Het bevestigen van de “to be state” en de beoogde benefits (financieel en niet-financieel)

Een vraag die door toezichthouders, raden van bestuur en andere belanghebbenden steeds vaker wordt gesteld is: “hoe weet u dat u in control bent van uw projectorganisatie?”. Deze vraag laat zich niet altijd even eenvoudig beantwoorden. Welke maatstaven zou een organisatie hiervoor moeten hanteren? In een kleine overzichtelijke organisatie is het over het algemeen eenvoudiger om hier overeenstemming over te bereiken. In grotere organisaties is dat lastiger.

Mede om het voorgaande is Global Project Performance geaccrediteerd als Accredited Consulting Organisation voor P3M3. P3M3 biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling en groei van de organisatie te laten zien op basis van een marktstandaard. Op deze manier kunnen investeringen in projectmanagement worden verantwoord en gepland.

illustraties_16-17-01

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.