Inhuur

EPM-, PROJECT SERVER- EN MS PROJECT SPECIALISTEN

Onze EPM-, Project Server-, MS Project- en SharePointspecialisten worden door onze klanten bijzonder gewaardeerd om drie redenen:

 1. Ze weten alles van de software en de mogelijkheden.
 2. Kennis van projectmanagementmethoden en hoe deze te ondersteunen.
 3. De juiste balans tussen techniek en mensaspecten treffen in het implementeren van de software.

Deze drie kenmerken maken dat onze specialisten zichtbaar en snel goede resultaten boeken en verlichting brengen in projectorganisaties. Het ontwikkelen van kennis en kunde op het gebied van EPM vraagt om het opbouwen van kennis en veel ervaring. Onze inzet is er meestal op gericht om deze competenties intern bij onze klanten op te bouwen. Daarmee worden ze onafhankelijk van onze inzet. Ook komt het voor dat klanten gewoon tijdelijke extra handen nodig hebben ter aanvulling op personele onderbezetting.

Business case voor inzet EPM-specialisten

De afgelopen jaren hebben we diverse opdrachten uitgevoerd voor onze klanten. Samen met hen brengen we in kaart hoeveel tijd en geld ze kunnen besparen door het goed inrichten en besturen van de planningsactiviteiten in de projectenportfolio. De verwachte benefits lopen als snel in de tientallen procenten. Wanneer de basisroutines eenmaal gevestigd zijn dan werken we aan verdieping, verbetering en uiteindelijk optimalisatie. Effectief strategisch, tactisch en operationeel resourcemanagement is daarbij een belangrijke ‘capability’ om besparingen te realiseren en doorlooptijden te verkorten.

Team van EPM-consultant en MS Project specialist

In het beginstadium van onze opdrachten worden onze senior EPM-consultants ingezet om ervoor te zorgen dat de juiste doelen worden gesteld en dat de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van de opdracht worden opgezet en afgesproken met de klant. In de uitvoering van de opdracht maken we meer gebruik van junior en medior MS Projectspecialisten. Daardoor kunnen we de kosten voor onze klanten drukken. Tijdens de gehele uitvoering van de opdracht monitort de EPM-consultant de voortgang en verzorgt hij of zij de rapportage aan de opdrachtgever bij de klant en bij Global Project Performance.

Wat mag u verwachten van onze EPM-, Project Server- en MS Projectspecialisten?

 • Inlevingsvermogen en inzicht in de processen van uw organisatie.
 • Inlevingsvermogen in de gebruikers van MS Project.
 • Praktische hints en tips voor betrokkenen op alle niveaus in uw organisatie.
 • Een persoonlijke aanpak toegesneden op de taakvolwassenheid van uw medewerkers.
 • Overzichtelijke planningen.
 • Eigen initiatief en suggesties om meer voordelen te halen uit een goede planningsaanpak.
 • Overzichtelijke rapportages.
 • Documentatie die gericht is op goed geïnformeerde besluitvorming.

Certificeringen

Onze EPM-, Project Server- en MS Projectspecialisten beschikken over uitgebreide praktijkervaring en relevante certificeringen op het gebied van projectmanagement waaronder PRINCE2, MSP, MoP en P3O. Zo zijn zij in staat om de methoden die uw organisatie toepast, uitstekend te ondersteunen.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.