Je bent hier: 
Inhuur

Portfoliomanagers

Portfoliomanagement bestaat in veel organisaties al een lange tijd. Het vakgebied van portfoliomanagement heeft zich echter de afgelopen 10 jaar sterk ontwikkeld.

De impact van veranderingen op de dagelijkse gang van zaken en de prestaties en continuïteit van de organisatie, vragen om een goede verankering van portfoliomanagement in uw organisatie. Om portfoliomanagement te implementeren in de planning- en controlcyclus van uw organisatie kunt u ook bij ons terecht. Onze bedreven en ervaren portfoliomanagers acteren op het hoogste niveau in organisaties in zowel de publieke als private sector.

‘Doing the right things’ en ‘doing the things right’

Toenemende schaarste en onzekerheid zetten aan tot het nemen van steeds beter geïnformeerde investeringsbeslissingen waarin ervaringen uit het verleden zijn meegewogen. Om dit te kunnen doen is een gecontroleerde omgeving voor projectmanagement en programmamanagement een vereiste. Onze portfoliomanagers ondersteunen uw directie, management en raad van bestuur bij het nemen van de juiste investeringsbeslissingen en het monitoren van het rendement en bijdrage aan de bedrijfsprestaties. Ze zorgen er ook voor dat er een effectief borgingsregime is ingericht waardoor het senior management zicht blijft houden op de veranderinitiatieven in de organisatie en op het juiste moment de juiste beslissingen kan nemen of kan bijsturen.

Transformational change en compliance

Onze portfoliomanagers stellen zich ten doel om een omgeving te ontwikkelen waarin uw managementteams het stuur goed in handen hebben. Transformatie van de huidige gang van zaken naar de gewenste gang van zaken op een duurzame leest geschoeid, vraagt om transformatie van de organisatie. Van onze portfoliomanagers kunt u onder meer het volgende verwachten:

  • Een strategische en operationele agenda om een gecontroleerde portfoliomanagementomgeving tot stand te brengen.
  • Sturen op P3M3-volwassenheid van de organisatie met een goede balans tussen processen, organisatie, tools en systemen, en tenslotte informatie.
  • Inzicht en overzicht over de veranderinitiatieven van de organisatie aan de hand van heldere plannen en een statusrapportagedashboard.
  • Eigenaarschap met betrekking tot veranderinitiatieven op de juiste plekken in de organisatie.
  • Ontwikkeling van verinnerlijkte routines voor organisational governance, management control, financial management, benefits management, resource management, stakeholder management en risk management
  • Een zichtbare bijdrage aan rendementsverbetering op de investeringen van de organisatie.

Certificeringen

Onze portfoliomanagers beschikken over relevante certificaten waaronder Managing Successful Programs Practitioner, Management of Portfolios Practitioner, Management of Risk Practitioner en P3O Practitioner.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.