Managing Benefits Case Studies klanten

Steeds meer organisaties onderkennen de behoefte om de aandacht te verleggen van outputs naar beneficial outcomes (eindresultaten) en aantoonbare prestatieverbeteringen om investeringen in projecten, programma’s en portfolio’s te kunnen verantwoorden en rechtvaardigen.

Global Project Performance loopt in Nederland voorop met de ontwikkelingen omtrent Managing Benefits, ofwel batenmanagement. Onze samenwerking met Stephen Jenner (auteur van Managing Benefits en Management of Portfolio’s) verschaft ons toegang tot de laatste stand van zaken in dit specialisme.

Global Project Performance levert haar diensten aan meer dan 500 organisaties in de publieke en private sector. Bekijk op deze pagina enkele van onze prestigieuze klanten en Managing Benefits Case Studies.

Vivat Verzekeringen – Incompany praktijktrainingen Managing Benefits Fast Track

VIVAT is een trendsettende financiële dienstverlener die haar klanten helpt om hun dromen mogelijk te maken en hun kostbaarheden te beschermen, elke dag opnieuw. VIVAT biedt haar klanten slimme en vooruitstrevende oplossingen, die eenvoudig zijn en passend. VIVAT gebruikt daarvoor innovatieve technologieën en blinkt uit in efficiënte bedrijfsvoering. VIVAT koestert een wendbare en slagvaardige cultuur waardoor medewerkers groeien en onze dienstverlening aan de klant elke dag verbetert.

Global Project Performance mocht de project-, programma-, portfolio- en business change managers van VIVAT trainen in PRINCE2, MSP, MOP, Stakeholder Engagement en Change Management. Nu de onderneming steeds meer stuurt op Business Cases en realisatie van rendement, groeit de aandacht voor batenmanagement. In dat kader verzorgden we een incompany praktijktraining Managing Benefits onder leiding van Stephen Jenner zelf. Deelnemers hebben uiteenlopende praktijkoefeningen gedaan waaronder benefits mapping, een benefits management health check en de “dragons’s den”. Het traject omvatte tevens het officiele Managing Benefits Foundation- en Practitionerexamen.

Vivat

Ministerie van SZW, VWS en OCW – Incompany Masterclass Managing Benefits

De Nederlandse overheid investeert miljarden in portfolio’s van projecten en programma’s om maximale waarde toe te voegen voor de Nederlandse maatschappij. In de afgelopen 5 jaar is bij de Nederlandse overheden de aandacht voor portfoliomanagement sterkt gegroeid (mede naar aanleiding van de enquête van de Commissie Elias). Bij het investeren in veranderingen staat steeds de vraag centraal welke investeringen en alternatieve realisatiestrategieën naar verwachting de meeste toegevoegde waarde opleveren tegen de laagste kosten zodat belastinggelden optimaal worden aangewend.

Onder leiding van Stephen Jenner verzorgden we een praktijkgerichte en inspirerende masterclass voor de portfoliomanagers en adviseurs van de Ministeries van SZW, VWS en OCW. Stephen Jenner is zelf jarenlang verantwoordelijk geweest voor portfolio’s bij de Engelse overheid en kon daarom uitstekend inspelen op de actualiteit van de deelnemers aan de masterclass.

Ministerie van SZW

Masterclass Managing Benefits – Heineken Experience

De onderstaande film van 5 minuten toont een impressie van Managing Benefits en de betekenis voor organisaties. De film is opgenomen op 7 oktober 2016 in de Heineken Experience tijdens de Masterclass Managing Benefits. Deze werd door de Stephen Jenner zelf verzorgd. Stephen is tevens auteur van de marktstandaard Management of Portfolio’s.

masterclass-managing-benefits-the-movie

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.