Je bent hier: 

MOP Case Studies Klanten

De vraag naar kennis over portfoliomanagement groeit momenteel zeer snel. Steeds meer organisaties onderkennen het gegeven dat projecten en programma’s beter presteren in een goed bestuurde portfolio-organisatie. MOP levert de handvatten om een geprioriteerd en gebalanceerd Portfolio Delivery Plan en een Portfolio Strategy te ontwikkelen. Dit gebeurt tijdens de Definition Cycle. Vervolgens levert MOP de handvatten om de uitvoering van het Portfolio Delivery Plan effectief te besturen en tegelijkertijd in te blijven spelen op veranderende omstandigheden en prioriteiten.

mop

Global Project Performance levert haar diensten aan meer dan 500 organisaties in de publieke en private sector. Bekijk op deze pagina enkele van onze prestigieuze klanten en MOP Case Studies.

Tata Steel – MOP Incompany maatwerktraining, certificering en masterclass

Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal voor producten die het leven vergemakkelijken. Het bedrijf is het op vijf na grootste staalconcern ter wereld. Portfoliomanagement speelt een belangrijke rol in het succes van TATA Steel. Door steeds op tijd de juiste veranderingen door te voeren stelt het concern haar marktpositie zeker. Maar ook moeten strategische prioriteiten regelmatig bij worden gesteld om in te spelen op marktveranderingen en verandering in de prijs van staal.

Global Project Performance heeft voor het portfoliomanagement team van Tata Steel een in-house MOP-maatwerktraining verzorgd om het portfoliomanagement te versterken. Deze training is afgestemd op het portfoliomanagement framework van de organisatie en stelde de belangrijkste kansen en verbeterpunten centraal. Ook namen deelnemers deel aan de MOP Masterclass onder leiding van Stephen Jenner, de auteur van MOP.

NS: Preferred Supplier en Raamcontract MOP-trainingen

NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. NS bevordert het gebruik van het openbaar vervoer en houdt Nederland in beweging. De reizigers staan bij NS in alle activiteiten op 1, 2 en 3. NS werkt eraan om voor hen een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis van deur tot deur te verzorgen.

Global Project Performance is verkozen tot voorkeursleverancier voor geaccrediteerde MOP-trainingen na een uitgebreide aanbesteding. Inmiddels verzorgen we al jaren geaccrediteerde MOP-trainingen (evenals MSP, P3O, MOR, IPMA en Managing Benefits) voor de project-, programma- en portfoliomanagement- talenten van NS met groot succes.

ns

VIVAT Verzekeringen – MOP Fast Track Incompany Trainingen

VIVAT is een trendsettende financiële dienstverlener die haar klanten helpt om hun dromen mogelijk te maken en hun kostbaarheden te beschermen, elke dag opnieuw. VIVAT biedt haar klanten slimme en vooruitstrevende oplossingen, die eenvoudig zijn en passend. VIVAT gebruikt daarvoor innovatieve technologieën en blinkt uit in efficiënte bedrijfsvoering. VIVAT koestert een wendbare en slagvaardige cultuur waardoor medewerkers groeien en onze dienstverlening aan de klant elke dag verbetert.

Om haar ambities te realiseren investeert VIVAT in het vermogen van de organisatie om projecten, programma’s en portfolio’s succesvol te realiseren. En dat begint bij de mensen die hierin een belangrijke rol vervullen zoals portfoliomanagers, programmamanagers, projectmanagers, MT-leden, PMO’ers, lijnmanagers, stafleden en -adviseurs. Global Project Performance verzorgt al jaren benodigde incompany trainingen waaronder de MOP Fast Track trainingen die tevens voorbereiden op het MOP Foundation- en MOP Practitioner-examen.

vivat

Masterclass Portfoliomanagement op basis van MOP door Stephen Jenner

Op 30 juni 2017 organiseerde Global Project Performance een eendaagse masterclass portfoliomanagement onder leiding van Stephen Jenner zelf, auteur van de MOP manual en Managing Benefits. De dag werd georganiseerd in Grand Hotel Karel V te Utrecht en trok deelnemers van bijna 100 organisaties waaronder Tweede Kamer der Staten Generaal, Rijkswaterstaat, Erasmus MC, Heineken, NS, Manpower, Vodafone, Gemeente Westland, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, NXP, Elsevier, Philips, VOPAK, RWE en NS.

Klik op de onderstaande afbeelding om de filmimpressie van deze dag te zien (3 minuten) >>>

Provincie Groningen – MOP Fast Track training inclusief examens

De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 (vastgesteld op 1 juni 2016) vormt de basis voor de meeste plannen die we de komende jaren maken. Hierin staat het provinciale omgevingsbeleid rondom milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening. Er zijn zes grote opgaven waar wij de komende jaren in het bijzonder aan werken: Leefbaarheid, Circulaire Economie, Gaswinning, Waddengebied, Energietransitie en Erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap). De omgevingsvisie heeft uiteenlopende veranderinitiatieven tot gevolg die zijn onder te brengen in diverse portfoliocategorieën.

Global Project Performance heeft de portfoliomanagers van de Provincie Groningen getraind in de aanpak van MOP en de voorbereiding op het MOP Foundation- en Practitioner- examen.

Provincie Groningen

Lentis – Interactieve MOP Implementatie Workshops

Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lentis verleent hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

De zorgsector is volop in ontwikkeling en voor Lentis betekent dit dat er voortdurende medische-, technologische, beleidsmatige- en andere veranderingen worden doorgevoerd. Om deze veranderinitiatieven in goede banen te leiden en uit beschikbare middelen de meeste toegevoegde waarde voor de klanten van Lentis te realiseren, investeert de organisatie in project- en portfoliomanagement.

Global Project Performance verzorgt al jaren training (PRINCE2, Agile PM, IPMA) voor medewerkers van Lentis. Deze keer zijn we gevraagd om de stakeholders die een rol spelen in portfoliomanagement in te wijden in de aanpak van portfoliomanagement volgens MOP. Tijdens een interactieve en praktische workshop maakten deelnemers kennis met de theorie maar was er ook veel tijd voor praktische oefeningen en discussie.

lentis

KPMG Zwitserland – MOP Fast Track training inclusief examens

KPMG is een internationale accountants- en adviesorganisatie. Er werken ruim 155.000 medewerkers in 144 landen. KPMG levert dienstverlening op het gebied van audit, belasting en advies.

Global Project Performance levert al jaren geaccrediteerde PRINCE2-trainingen voor de consultants en projectmanagers van KPMG. Om het portfoliomanagement van KPMG in Zwitserland te versterken, hebben we tevens MOP Fast Track training verzorgd inclusief de officiële MOP Foundation- en MOP Practitioner- examens.

zurich

Ministerie OCW / DUO: Facilitated MOP Workshops en Dwarskijker

Global Project Performance is al jaren leverancier voor het ministerie van OCW en DUO voor training en advies op het gebied van projectmanagement (PRINCE2), programmamanagement (MSP), P3O (Project Programme and Portfolio Offices) en portfoliomanagement (MOP).

Nu de organisatie een paar jaar verder is met de invoering van portfoliomanagement op basis van MOP, heeft het ministerie ons gevraagd om een enkele workshops te verzorgen waarin de betrokkenen weer op een lijn worden gebracht en waarbij een volgende groeistap kan worden gemaakt. Niet de theorie maar de praktijktoepassing, het implementeren, verbeteren en borgen staan hierbij centraal. Na enkele succesvolle eerste workshops wordt het traject voortgezet, waarbij onze MOP-consultant de rol van “dwarskijker” en MOP-coach heeft gekregen.

duo

Heineken International – MOP Fast Track trainingen en Examens incompany

Heineken International onderneemt in een zeer dynamische wereldwijde markt. Om haar positie op het wereldtoneel te versterken en uit te bouwen investeert de onderneming voortdurend in innovatie-, marketing- en verbeterprojecten. Om de regie over een grote verzameling van projecten, programma’s en portfolio’s goed te voeren, is professioneel portfoliomanagement onmisbaar.

Global Project Performance verzorgt (naast trainingen zoals PRINCE2, IPMA, P3O, MSP en Managing Benefits) geaccrediteerde praktijktrainingen waarbij deelnemers tevens worden voorbereid op het MOP Foundation- en Practitioner-examen. Daarnaast faciliteren we MOP-games die tot doel hebben om de succesvolle realisatie van projecten in de portfolio’s te versnellen.

heineken

Gemeente Amsterdam – Incompany MOP Foundation training en implementatie workshops

Gemeente Amsterdam is voortdurend in ontwikkeling om de stad goed te houden en nog beter te maken. Deze dynamische stad voert een aantal portfolio’s uit om ervoor te zorgen dat de doelen van de strategische “road map” ook werkelijk bereikt worden. Portfolio’s hebben betrekking op alle portefeuilles zoals Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische Zaken en Communicatie, Ruimtelijke Ordening, Zorg, Sport, Ouderen,  Verkeer, Vervoer en Organisatie, Onderwijs, Jeugd en Diversiteit. Het prioriteren van de veranderingen op basis van beschikbare middelen en de besturing van de uitvoering zijn een grote uitdaging. Gemeente Amsterdam heeft Management of Portfolio’s gekozen als methode om haar portfoliomanagementraamwerk steeds verder te ontwikkelen en verbeteren.

Global Project Performance verzorgt al jaren projectmanagement- en programmamanagementtrainingen voor Gemeente Amsterdam. Inmiddels verzorgen wij ook de portfoliomanagement trainingen voor de diverse portfolioteams. Om bij te dragen aan een consistente aanpak van portfoliomanagement gemeentebreed, verzorgen we ook implementatie workshops om de inzichten uit trainingen te vertalen naar een praktisch toepasbare werkwijze en leveren we advies en coaching.

CVB

Hanze Hogeschool – Incompany MOP Training en implementatie workshop

Voor Hanze Hogeschool in Groningen heeft Global Project Performance naar volle tevredenheid een interactieve en praktijkgerichte MOP Workshop georganiseerd van twee halve dagen. Hanze Hogeschool heeft maar liefst 30.000 leerlingen en 3.000 medewerkers. Succesvolle innovatie van het onderwijs staat aan de basis van de goede naam van de school. Deze innovaties brengen veel veranderingen met zich mee die goed dienen te worden bestuurd, zodat zowel geplande prestaties in de dagelijkse organisatie volgens plan worden gerealiseerd, alsmede de strategische agenda.

Het doel van de twee dagen was om beleidsadviseurs en bestuur op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met MOP, de toepassing ervan binnen het eigen werk en de voordelen die dit oplevert. Op basis van deze ervaringen kan de organisatie doelstellingen formulieren voor de implementatie binnen de eigen organisatie.

Voor deze workshop werd gebruik gemaakt van de officiële MOP manual en een fraaie informatieve A3 Quick Reference Card in kleur uitgevoerd.

HH

Actiris Brussel: Implementatie portfoliomanagement met Principal Toolbox

Actiris in Brussel is het beste te vergelijken met het UWV in Nederland. Met haar opdracht om de weg naar werk te ondersteunen, levert Actiris een belangrijke maatschappelijke bijdrage in Brussel en omgeving.

Enkele jaren geleden is Global Project Performance ingezet om het Management Team, de PMO’ers en projectmanagers van Actiris te ondersteunen bij de implementatie van project-portfolio-management. Als onderdeel van dit traject werd onder meer Principal Toolbox geïmplementeerd zodat alle stakeholders zicht hadden op de status van projecten, programma’s en de zes portfoliocategorieën. Global Project Performance verzorgde daarbij de vertaling van de tool naar het Frans (het was een tweetalige implementatie), de trainingen en de migratie van de projecten naar de tool.

Bij de invoering van portfoliomanagement met Principal Toolbox werd een groeimodel gehanteerd, waarbij eenvoudig werd begonnen met plannen en rapporteren totdat betrokkenen het spel in de vingers hadden. Vervolgens zijn er incrementele groeistappen gezet om de ontwikkeling in project- en portfoliomanagement van de organisatie te ondersteunen.

Actiris

Ministerie van OCW: MOP-aanpak aan Tweede Kamer

Voor eind 2015 moesten alle ministeries, mede naar aanleiding van het enquête rapport van de commissie Elias, hun visie op portfoliomanagement aan de Tweede Kamer presenteren. Het Ministerie van OCW werkt al jaren lang samen met Global Project Performance voor trainingen zoals MOP, MSP, P3O en PRINCE2. Als onderdeel van deze samenwerking wordt aan elke incompany training een implementatie workshop verbonden.

De betrokken teams hebben ons gevraagd om voor hen een workshop te organiseren om de ontwikkeling van het voorstel aan de Tweede Kamer te ontwikkelen. Deze workshop is voorbereid met enkele belangrijke stakeholders. Tijdens de workshop kwamen onder meer de organisatie volwassenheid aan bod en de aanpak voor de implementatie van MOP management best practices. In deze workshop werd een op maat gemaakte A3 brochure gebruikt.

OCW

Gemeente Rotterdam – MOP Fast Track training

Met meer dan 600.000 inwoners is Rotterdam de grootste gemeente van Nederland. Rotterdam als mainport staat aan de basis van wel 40% van het Nederlandse Bruto Nationaal Product. De gemeente Rotterdam investeert voortdurend in het realiseren van haar veranderambities en strategische plannen. Succesvol realiseren van projecten en programma’s is daarbij een kritische succesfactor.

Ook de Gemeente Rotterdam onderkent de behoefte aan verdere versterking van portfoliomanagement, zodat de projecten en programma’s met de hoogste verwachte netto bijdrage aan de strategische doelstellingen, de eerste prioriteit krijgen wanneer de beschikbare middelen beperkt zijn. Tevens wordt er geïnvesteerd in de project- en programma management volwassenheid van de organisatie. Hierdoor ontwikkelt de stad haar vermogen om de “juiste projecten uit te voeren” en de “gekozen projecten op de juiste wijze uit te voeren” (doing the right things & doing the things right). Global Project Performance kon daarbij voorzien in de benodigde MOP-training die aansloot op de praktijk van de organisatie en die tevens voorbereidde op het MOP Foundation- en MOP Practitioner-examen.

Rotterdam

Philips Healthcare: Project Portfolio Implementatie

Philips Healthcare produceert onder meer MRI- en XR-aparaten in  haar fabriek in Best. Aan deze productie worden de hoogste eisen gesteld. Naar aanleiding van de integratie van twee fabrieken bestond er behoefte om meer overzicht en grip op projecten te krijgen om zo zeker te stellen dat de organisatie haar strategische- en operationele doelstellingen zou realiseren.

Global Project Performance mocht als gevolg hiervan de implementatie van project portfoliomanagement ondersteunen. Activiteiten die in dit verband onder meer moesten worden uitgevoerd waren: het koppelen van projecten aan strategische doelstellingen, het prioriteren van projecten op basis van Business Cases en beschikbare resources, het implementeren van een planning en control cyclus voor de strategie en het plan van de portfolio, en het opzetten van een PMO. Tevens werd er training en coaching geleverd.

philips healthcare

Overige klanten van Global Project Performance

Albert Heijn, Vodafone, International Card Services, Parnassia Groep, Ministerie van OCW en diverse andere ministeries, Tweede Kamer der Staten Generaal, ARUP, NS, Urenco, Hogeschool van Rotterdam, Erasmus MC, VIVAT Verzekeringen, Lentis, DUO, ABN AMRO, Sony, Politie Nederland, Gemeente Amsterdam, Rabobank, Aegon, Randstad en 500 andere top organisaties. Overige klantreferenties en verhalen >>>

Topklanten

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.