Je bent hier: 

MSP Case Studies Klanten

In de afgelopen 10 jaar zijn we onze klanten op diverse manieren van dienst geweest bij de versterking van programmamanagement met behulp van MSP. Op deze pagina leest u meer over uitgevoerde opdrachten, resultaten en voordelen.

Albert Heijn

Albert Heijn onderneemt in een buitengewoon ondernemende markt. Dit betekent dat innovatiekracht aan de basis staan van haar bedrijfsprestaties en continuïteit. Om de uitvoering van haar nieuwe strategie te besturen worden diverse programma’s uitgevoerd. Het verantwoordelijke team heeft gekozen om de besturing van deze programma’s vorm te geven met behulp van MSP (Managing Succesful Programmes).

Aan Global Project Performance is gevraagd om een inspirerende, interactieve praktische MSP-training waarbij de theorie op de voorgrond stond. Aan de hand van de “best practice” is een vertaalslag gemaakt van organisatiedoelen naar programmabesturing op basis van MSP.

AAH2

Ter afronding van het traject dat meerdere weken besloeg is er een examentraining van een halve dag georganiseerd. Alle deelnemers zijn vanzelfsprekend geslaagd voor het examen. Maar nog veel belangrijker is de praktische relevantie en het voordeel dat de programmateams ervaren van MSP.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ministerie van OCW, SZW en VWS hebben gezamenlijk het leveren van MSP-trainingen aanbesteed. Tijdens deze openbare aanbesteding kwam Global Project Performance als beste uit de bus. Vanuit de drie ministeries worden uiteenlopende programma’s ondernomen. De Nederlandse overheid loopt voorop bij een professionele aanpak van deze programma’s en investeert daarom in praktische toepasbare trainingen op basis van MSP.

Als verlengstuk van de training kunnen medewerkers aanspraak doen om inzet van de expertise van Global Project Performance in de praktijk. In dit kader dragen onze geaccrediteerde trainer consultants onder meer bij aan een professionele besturing van programma’s met betrekking tot “major hazard control”. Onze inzet bestaat onder meer uit:

  1. Begeleiding van project- en programma- start-ups.
  2. Review van managementdocumentatie.
  3. Advies.

brzo

Overige klanten van Global Project Performance

Albert Heijn, Vodafone, International Card Services, Parnassia Groep, Ministerie van OCW en diverse andere ministeries, Tweede Kamer der Staten Generaal, ARUP, NS, Urenco, Hogeschool van Rotterdam, Erasmus MC, VIVAT Verzekeringen, Lentis, DUO, ABN AMRO, Sony, Politie Nederland, Gemeente Amsterdam, Rabobank, Aegon, Randstad en 500 andere top organisaties. Overige klantreferenties en verhalen >>>

Topklanten