Je bent hier: 

MSP Case Studies Klanten

Programmamanagement maakt een snelle opmars door. Er bestaat behoefte aan verbeterde coördinatie over projecten. Maar ook de behoefte aan het realiseren van eindresultaten / outcomes en resulterende benefits (prestatieverbetering en impact) zijn hier debet aan. MSP levert een uitstekend raamwerk om projecten gecoördineerd uit te voeren maar de “business” of staande organisatie voor te bereiden en te begeleiden bij de veranderingen in het dagelijkse werk. Zo worden verandertrajecten steeds vaker een succes.

Global Project Performance levert haar diensten aan meer dan 500 organisaties in de publieke en private sector. Bekijk op deze pagina enkele van onze prestigieuze klanten en MSP Case Studies.

Rijkswaterstaat : Incompany MSP-trainingen inclusief examens

Ook in de projectportfolio’s van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu groeit de behoefte aan verbeterde coördinatie en integratie van projecten en veranderingen in de business, om op deze manier de dienstverlening aan de burger en maatschappelijke stakeholders te verbeteren. Zo kan de maatschappelijke impact en “value for money” worden geoptimaliseerd.

Global Project Performance heeft voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu diverse groepen medewerkers opgeleid in de MSP-methodiek waaronder projectmanagers, programmamanagers, lijnmanagers, managers projectbeheersing, projectcontrollers en stuurgroepleden. In de training komen niet alleen processen aan bod maar ook leiderschap en verandermanagement. Verder worden er diverse direct toepasbare technieken getraind zoals bijvoorbeeld stakeholderanalyse, communicatiemanagement en een efficiënte risicomanagementprocedure.

RWS

Na afloop van de trainingen zijn er ook programmateams gecoacht om de implementatie van MSP in het eigen programma (Europese innovatieprojecten) te borgen.

GPP Seminar – MSP in de praktijk – Karel V Utrecht

Een paar jaar geleden organiseerde Global Project Performance het goed bezochte seminar “MSP in de praktijk”. Tijdens dit seminar kregen deelnemers een overzicht van MSP en een voorbeeld hoe dit toe te passen bij de verbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Het seminar werd bezocht door 100 professionals op het vakgebied en kwamen van organisaties zoals SVO, Heineken, AHOLD, Ministerie van OCW, Parnassia Groep, UL, Urenco, Ericson, Schiphol Groep, Philips en diverse andere organisaties. Een kort verslag van het seminar kunt u zien door op de onderstaande afbeelding te klikken >>>

MSP in de praktijk

Heineken International – MSP Incompany MSP Fast Track Training

Global Project Performance werkt nauw samen met Heineken International bij het verder ontwikkelen en verankeren van succesvol project-, programma- en portfoliomanagement. Heineken International is een “global brand” en als gevolg daarvan worden er ook grote internationale verandertrajecten uitgevoerd. Om hier een goede regie op te kunnen voeren is programmamanagement onmisbaar. MSP (Managing Successful Programmes) is de verkozen methode om hier invulling aan te geven.

In de loop der jaren hebben we diverse project-, programma- en portfoliomanagers en PMO’ers getraind en gecertificeerd op MSP Foundation- en Practitioner- niveau.

Heineken

Ministerie van OCW, SZW en VWS – MSP raamcontract voorkeursleverancier

Door een samenwerkingsverband van drie ministeries werd Global Project Performance, naar aanleiding van een openbare aanbesteding, gekozen als voorkeursleverancier voor het leveren van geaccrediteerde MSP-trainingen. Medewerkers kunnen zich inschrijven op een aantal trainingen die jaarlijks gepland worden. Tevens wordt er enkele maanden na elke training een MSP implementatie workshop georganiseerd om de lessen uit de training te borgen.

LO

MSP Praktijktraining in Kaapstad – verbeteren onderwijs

Global Project Performance neemt regelmatig klanten mee naar Kaapstad om daar persoonlijk een bijdrage te leveren aan de verbetering van onderwijs in de townships. Dit doen we in partnership met een lokale NGO “Starting Chance” met wie we al 10 jaar samenwerken. Deze bouwreizen lenen zich uitstekend voor een MSP “training on the job”. Niet alleen de gebouwen, maar ook de lesprogramma’s leermiddelen, leraren en de organisatie worden ontwikkeld om zo tot betere onderwijsprestaties te komen. Niet alleen de projecten maar ook het zogenaamde “business change management” en “batenmanagement” worden zorgvuldig gepland en formeel bestuurd. Een voorbeeld hiervan ziet u in de onderstaande afbeelding.

U ziet de MSP Business Change Director, u ziet een deelnemer van het “business change team” in de klas samenwerken met leraren om nieuwe aanpakken te implementeren, en u ziet het meten van de benefits. Het plannen en borgen van (de kwaliteit) van deze activiteiten staat aan de basis van het realiseren van de Business Case van het programma. In onze MSP-trainingen worden deelnemers door dit soort concrete voorbeelden geïnspireerd omdat hun in hun organisaties het business change management en benefits management vooralsnog onderbelicht zijn. Klik op het plaatje of deze link om de film te bekijken >>>

Business Change Management

Wilt u het persoonlijk leiderschap, de persoonlijke effectiviteit, de programmamanagementcompetenties, de beïnvloedingsvaardigheden en het teamwerk in uw organisatie ook versterken met een unieke bouwreis levenservaring? Bel ons op 030 22 11 987 voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Albert Heijn : Incompany MSP-praktijktraining inclusief examen

Albert Heijn onderneemt in een buitengewoon ondernemende markt. Dit betekent dat innovatiekracht aan de basis staan van haar bedrijfsprestaties en continuïteit. Om de uitvoering van haar nieuwe strategie te besturen worden diverse programma’s uitgevoerd. Het verantwoordelijke team heeft gekozen om de besturing van deze programma’s vorm te geven met behulp van MSP (Managing Succesful Programmes).

Aan Global Project Performance is gevraagd om een inspirerende, interactieve praktische MSP-training waarbij de theorie op de voorgrond stond. Aan de hand van de “best practice” is een vertaalslag gemaakt van organisatiedoelen naar programmabesturing op basis van MSP.

AAH2

Ter afronding van het traject dat meerdere weken besloeg is er een examentraining van een halve dag georganiseerd. Alle deelnemers zijn vanzelfsprekend geslaagd voor het examen. Maar nog veel belangrijker is de praktische relevantie en het voordeel dat de programmateams ervaren van MSP.

Nederlandse Spoorwegen : Voorkeursleverancier MSP Foundation en Practitioner trainingen inclusief examens

De Nederlandse Spoorwegen staan altijd in de publieke belangstelling. Als gevolg daarvan is een professionele en transparante besturing van organisatieveranderingen vereist ter ondersteuning van de corporate governance en het risk management beleid van de organisatie. MSP levert een raamwerk dat ingezet wordt om de besturing van programma’s te definiëren en te borgen.

Global Project Performance is door NS gekozen als voorkeursleverancier (preferred supplier) voor MSP-trainingen. In de loop der tijd hebben we project-, programma- en portfoliomanagers, en PMO’ers uit alle gelederen van de organisatie getraind voor de inzet van MSP en hen tevens voorbereid op het behalen van het officiële MSP-certificaat. De slagingspercentages liggen op 100%.

ns

Ministerie van SZW : Implementatie Programmamanagement met MSP

Het Ministerie van OCW, SZW en VWS hebben gezamenlijk het leveren van MSP-trainingen aanbesteed. Tijdens deze openbare aanbesteding kwam Global Project Performance als beste uit de bus. Vanuit de drie ministeries worden uiteenlopende programma’s ondernomen. De Nederlandse overheid loopt voorop bij een professionele aanpak van deze programma’s en investeert daarom in praktische toepasbare trainingen op basis van MSP.

Als verlengstuk van de training kunnen medewerkers aanspraak doen om inzet van de expertise van Global Project Performance in de praktijk. In dit kader dragen onze geaccrediteerde trainer consultants onder meer bij aan een professionele besturing van programma’s met betrekking tot “major hazard control”. Onze inzet bestaat onder meer uit:

  1. Begeleiding van project- en programma- start-ups.
  2. Review van managementdocumentatie.
  3. Advies.

brzo

Vodafone – incompany MSP Fast Track training

Vodafone provides global IT and communications solutions across our mobile, fixed-line, cloud and IoT (internet of things) networks. Vodafone’s goal is to enable a ‘Gigabit Society’. Vodafone also has established a substantial global stronghold in the private mobile communications market.

European Institute of Public Administration : Incompany MSP Fast Track training

“EIPA was created in 1981 on the occasion of the first European Council held in Maastricht, and is supported by the EU Member States and the European Commission.

Our core mission is to provide high quality training courses to develop the capacities of professionals, national and regional public administrations dealing with EU affairs, as well as the European Institutions. We offer long-standing expertise combined with problem- and practice-based teaching modules. We have been awarded four times the Framework Contract and offer and host many contract activities. At EIPA you benefit from our close ties with the European Commission, EU institutions and the different Member States”.

Voor EIPA heeft Global Project Performance een maatwerk MSP-training uitgevoerd, inclusief accreditatie om de besturing van projecten en resulterende verwachte prestatieverbeteringen een nieuwe impuls te geven. Tijdens deze praktische en interactieve sessies zijn alle aspecten van MSP aan bod gekomen, zoals bijvoorbeeld het werken met projectdossiers, het borgen van de kwaliteit van projectmanagement, organisational governance en benefits management.

EIPA

Dienst Uitvoering Onderwijs – DUO – Incompany MSP-trainingen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit. De hoofdtaken van DUO zijn: bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, innen van lesgelden en studieschulden, erkennen van diploma’s, beheren Diplomabank, organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens, verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties, verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten, fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.

Als gevolg van beleidsontwikkelingen binnen het ministerie en technologische ontwikkelingen is DUO voortdurend zelf in ontwikkeling. Het goed plannen en implementeren van grote complexe veranderingen doet aanspraak op het vermogen van de organisatie om programma’s en projecten goed te besturen.

Global Project Performance is al jaren kennispartner voor het Ministerie van OCW en DUO en heeft diverse MSP-trainingen verzorgd voor betrokkenen bij de veranderprogramma’s van DUO waaronder programmamanagers, portfoliomanagers, PMO’ers, adviseurs en architecten.

duo

Overige klanten van Global Project Performance

Albert Heijn, Vodafone, International Card Services, Parnassia Groep, Ministerie van OCW en diverse andere ministeries, Tweede Kamer der Staten Generaal, ARUP, NS, Urenco, Hogeschool van Rotterdam, Erasmus MC, VIVAT Verzekeringen, Lentis, DUO, ABN AMRO, Sony, Politie Nederland, Gemeente Amsterdam, Rabobank, Aegon, Randstad en 500 andere top organisaties. Overige klantreferenties en verhalen >>>

Topklanten

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.