Je bent hier: 

P3O Case Studies klanten

P3O (Project, Programme and Portfolio Offices) geniet momenteel een snel groeiende belangstelling. Nu steeds meer organisaties investeren in project-, programma- en portfoliomanagement neemt ook de behoefte aan professionele ondersteuning van projecten, programma’s en portfolio’s toe. Een P3O levert deze competentie voor organisaties en omvat ook het zogenaamde Centre Of Excellence (COE). Het Centre of Excellence is de rol die ervoor zorgt dat de organisatie voortdurend verbetert. Ze helpt met training, interne consultancy, coaching en borging (assurance) zodat teams in de organisatie kunnen voldoen aan standaards. Een P3O is een onmisbare functie voor elke organisatie die zich professioneel bezig houdt met projectmanagement.

Global Project Performance levert haar diensten aan meer dan 500 organisaties in de publieke en private sector. Bekijk op deze pagina enkele van onze prestigieuze klanten en P3O Case Studies.

Public Support – Training Projectmatig Werken incompany

Public Support is het enige, landelijke detacheringsbureau dat zich heeft gespecialiseerd in secretariële ondersteuning voor de overheid. Op 1 oktober 2009, midden in de recessie, zijn we gestart. Tegen de stroom in zijn we gegroeid naar inmiddels bijna 300 Top- en Youngsupporters in vaste dienst.

Dagelijks worden onze Topsupporters ingezet bij onze opdrachtgevers. Allemaal ervaren bestuurs- en directiesecretaresses en griffiemedewerkers. Daarnaast hebben we inmiddels ook Youngsupporters in vaste dienst die voornamelijk ondersteuning bieden aan (afdelings)managers en projectmanagers.

De professionals van Public Support spelen vaak een sleutelrol in het ondersteunen van het management bij het besturen van projecten, programma’s en portfolio’s. Met deze kerncompetentie onderscheidt Public Support zich van andere marktpartijen die zich enkel richten op de secretariële ondersteuning. Global Project Performance is al enige jaren voorkeursleverancier voor Public Support om de medewerkers op te leiden in het vak van projectondersteuning, onder meer op basis van P3O.

Public Support

Dienst Uitvoering Onderwijs : Incompany P3O-training inclusief examens

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

DUO voert en aanzienlijke portfolio van veranderinitiatieven uit. De organisatie heeft flink geïnvesteerd in projectmanagement en projectmanagers. Ook wordt er enkele jaren gebouwd aan de verankering van portfoliomanagement om de besturing van projecten en programma’s te verbeteren. Om deze ontwikkelingen extra steun te bieden investeert DUO in de kwaliteit van project-, programma- en portfolio-ondersteuning inclusief het professionaliseren van de Centre of Excellence functie.

Global Project Performance werkt al jaren samen met DUO op het gebied van trainingen zoals PRINCE2 en MSP. In dit geval mochten we zorg dragen voor de uitvoering van een interactieve en praktijkgerichte P3O-training.

duo3

SNS REAAL – Stroomlijnen en implementeren Change Control

REAAL is een van de grote verzekeraars in Nederland met verzekeringen op het gebied van huis, rechtsbijstand, vervoer, reis en diverse andere categorieën.

Door SNS REAAL zijn we ingezet om de samenwerking rondom wijzigingen in projecten tussen Business en IT te stroomlijnen. Onze PMO’ er is als onderdeel van het team aan de slag gegaan om de procedures voor configuratiemanagement en wijzigingsbeheer te stroomlijnen, deze goed af te spreken en vervolgens te implementeren. Het eindresultaat van deze inzet was dat de verwachtingen tussen Business en IT beter werden afgestemd en ook werden volbracht. Zo hebben we in korte tijd een grote toegevoegde waarde kunnen leveren voor de organisatie.

sns reaal

P3O Training on the Job – Cape Town – bouw van een school in 1 week

Onze bouwreizen naar Kaapstad vragen om een uitstekende organisatie. Er moeten twee activiteiten worden georganiseerd en ondersteund. In de eerste plaats de bouwreis zelf vanaf het startmoment en fondsenwerving tot en met de evaluatie en het leerpuntenrapport voor de volgende reis. In de tweede plaats moet de bouwweek zelf goed ondersteund worden. Tijdens  onze reizen gaan er altijd een aantal PMO’ers en Centre of Excellence specialisten mee. Deelnemers leren hoe je projectmanagement op maat maakt en professioneel ondersteunt met  het gewenste effect. Onze reizen dragen ook bij aan teambuilding en competentieontwikkeling in de breedste zin van het woord inclusief leiderschapsontwikkeling. Een unieke levenservaring die het zelfvertrouwen versterkt! Bekijk de onderstaande film en andere films op ons Youtubekanaal >>>

P3O Cape Town

Heineken International – P3O Fast Track trainingen en Examens incompany

Het PMO vervult binnen Heineken International een spilfunctie bij besturing en ondersteuning van projecten, programma’s en portfolio’s. Ook de aandacht voor het Centre of Excellence draagt bij aan de voortdurende verdere ontwikkeling van de volwassenheid van de PPM-organisatie.

Global Project Performance is voorkeursleverancier voor het verzorgen van geaccrediteerde P3O-trainingen naast het verzorgen van trainingen zoals PRINCE2, IPMA, P3O, MSP, MOP en Managing Benefits. Ook ondersteunen we het Centre of Excellence bij het ontwikkelen van een P3O-game die tot doel hebben om de succesvolle realisatie van projecten in de portfolio’s te versnellen.

Heineken Regatta

Actiris Brussel : Integrale P3O Implementatie en -training

Actiris in Brussel is de evenknie van het UWV in Nederland. Binnen de organisatie worden tal van projecten uitgevoerd om in te spelen op veranderende behoeften. Het team Global Project Performance is gevraagd door Fortes Solutions om te helpen bij de implementatie van Principal Toolbox en om de PMO’ers van Actiris te trainen in het gebruik ervan. De besturing van de portfolio van projecten (meer dan 150 projecten) was onder gebracht in een centrale PMO en enkele decentrale PMO’s.

ACT

Het team van Global Project Performance heeft de toolbox naar het Frans vertaald en de PMO’ers getraind.

Nederlandse Spoorwegen : Incompany P3O-trainingen voorkeursleverancier

De Nederlandse Spoorwegen ontwikkelen zich in een razendsnel tempo om voortdurend te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de Nederlandse reiziger en de Nederlandse overheid. Aan de gunning van de concessie om treinen te mogen rijden, worden hoge eisen gesteld. En over enkele jaren moet NS zich opnieuw bewijzen om de huidige concessie te verlengen. Om dit ambitieuze doel te bereiken, zijn er diverse portfolio’s en programma’s opgezet. Onder deze portfolio’s en programma’s wordt een groot aantal projecten uitgevoerd en worden aanpassingen in de dienstverlening gerealiseerd die tot prestatieverbetering en continuïteit moeten leiden.

Om haar ambities te realiseren, is een uitstekende ondersteuning van de portfolio’s noodzakelijk. Binnen NS is PMO gepositioneerd als een vak en een belangrijke functie. De organisatie neemt de beste professionals in Nederland in dienst en zorgt dat deze opgeleid en getraind worden in de meest gangbare PPM-Managementmethodes waaronder P3O.

Tijdens een aanbesteding kwam Global Project Performance als beste uit de bus. Sindsdien zijn wij voorkeursleverancier voor de high-end trainingen op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement waaronder P3O Foundation-, P3O Practitioner- en P3O Fast Track -trainingen inclusief examens.

NS TRein

Philips Healthcare : Opzet P3O bij introductie PPM

Om een portfolio van 150 projecten “in control” te krijgen mocht Global Project Performance Philips Healthcare assisteren bij het opzetten van een Centre of Excellence en een portfolio office. Vanuit het Centre of Excellence werden de trainingen georganiseerd en vanuit het PMO werden de portfolio en projecten ondersteund.

PHC

Ons team heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van training on the job, het ontwikkelen van een standaard project levenscyclus en portfoliocyclus, review van projectdocumentatie, organisatie van examens en diverse communicatie initiatieven.

Kamer van Koophandel Rotterdam: P3O Foundation training inclusief examen

Het leven van ondernemers makkelijker maken met zinvolle informatie, dat is de missie van de Kamer van Koophandel. Als informatieleverancier met de belangrijke opdracht om bij te dragen aan het succes van ondernemers is de KvK voortdurend in ontwikkeling. Een goede ondersteuning van projecten, programma’s en portfolio’s is daarbij onontbeerlijk.

Voor Kamer van Koophandel in Rotterdam organiseerde Global Project Performance een interactieve en praktijkgerichte P3O training. Deze werd afgesloten met het officiële P3O Foundation examen.

kvk

Dienst Werk en Inkomen Amsterdam (DWI) : Incompany P3O Foundation training inclusief examens

De Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam beschikt over een uitgebreide portfolio van veranderinitiatieven om haar strategische doelen te blijven realiseren en uitvoering te geven aan beleidsdoelstellingen en wetgeving in het kader van werk en inkomen.

Global Project Performance werd de opdracht gegund om de PMO’ers van de portfolio office te trainen in de toepassing van P3O. De training werd afgesloten met het officiële P3O Foundation examen waarvoor iedereen slaagde.

dwi

Sogeti : P3O Workshop PPM Professionals incompany

Sogeti zet haar experts in op de innovatie van uw business met haar thema’s en expertises op het vlak van Digital, Cloud, Testen, Digital Manufacturing, IoT en Cyber Security. Zo kunt u met de oplossingen van Sogeti transformeren, snel innoveren en groeien.

Om haar klantopdrachten goed uit te kunnen voeren is volwassenheid in project-, programma- en portfoliomanagement onontbeerlijk. Global Project Performance heeft in het verleden al ondersteund bij de introductie van PRINCE2 2009 en het leveren van P3O-trainingen. Recent is ons ook gevraagd om een interactieve expert workshop te verzorgen voor de PMO’ers van Sogeti inclusief het Centre of Excellence en Resource Management. Aan de hand van een interactieve sessie met Questions & Answers en een handzame Quick Reference Guide werd de avond verzorgd door een geregistreerde P3M3 Consultant van Global Project Performance.

Sogeti

Overige klanten van Global Project Performance

Albert Heijn, Vodafone, International Card Services, Parnassia Groep, Ministerie van OCW en diverse andere ministeries, Tweede Kamer der Staten Generaal, ARUP, NS, Urenco, Hogeschool van Rotterdam, Erasmus MC, VIVAT Verzekeringen, Lentis, DUO, ABN AMRO, Sony, Politie Nederland, Gemeente Amsterdam, Rabobank, Aegon, Randstad en 500 andere top organisaties. Overige klantreferenties en verhalen >>>

Topklanten

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.