Je bent hier: 

PRINCE2 Case Studies Klanten

In de afgelopen 10 jaar zijn we onze klanten op diverse manieren van dienst geweest bij de versterking van projectmanagement met behulp van PRINCE2. Op deze pagina leest u meer over uitgevoerde opdrachten, resultaten en voordelen.

Philips Healthcare: PRINCE2-implementatie

De fabriek van Philips Healthcare is gespecialiseerd in de productie en levering van MRI en XR apparaten voor ziekenhuizen. Als gevolg van organisatieontwikkelingen en een voortdurend verbeterende organisatie worden diverse verbeterinitiatieven uitgevoerd. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op verhuizingen, optimalisatie van tools, automatisering en diverse andere soorten initiatieven.

Om de besturing van veranderingen door middel van projecten te organiseren heeft het management team van de organisatie in 2012 gekozen om PRINCE2 als standaard te hanteren. Enkele beoogde eindresultaat waren om:

  1. Projecten te kunnen toetsen ten opzichte van de strategische speerpunten op basis van een overeengekomen Business Case.
  2. Projecten op tijd op te starten en af te ronden conform specificatie om op deze manier de strategische doelen van de organisatie in lijn met het bedrijfsplan te realiseren.
  3. Een lerende organisatie waarin medewerkers succesvol kunnen zijn bij de invulling van hun rol in projecten. Hierbij hoorde ook het verhogen van de medewerker tevredenheid met betrekking tot projecten.
  4. Effectieve besturing van de beschikbare mens capaciteit (resource management).

PHC2

Het team van Global Project Performance heeft de volgende bijdrage geleverd aan de succesvolle realisatie van de PRINCE2-implementatie:

  1. Ontwikkeling van een standaard proces voor de projectlevenscyclus (business change lifecycle).
  2. Ontwikkeling van standaard sjablonen voor belangrijke managementproducten en -informatie.
  3. Opzet van een dashboard voor portfoliomanagement.
  4. Training en certificering van de junior-, medior- en senior- projectmanagers. Deelnemers moesten PRINCE2 tijdens de training direct leren toepassen op hun eigen project. Certificering vond plaats bij afronding van het project, een End Project Report, Lessons Report en presentatie aan het Management Team.
  5. Ontwikkeling van een Quick Reference Card.
  6. Training van alle managers binnen de organisatie in hun rol als opdrachtgever, senior leverancier en senior gebruiker. Deze twee dagdelen werden afgesloten met het afleggen van een examen.

Verenigde Naties Democratic Republic of Congo

De missie van de Verenigde Naties in de Democratic Republic of Congo (DRC) levert een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van het land. Projecten die worden uitgevoerd door de internationale teams hebben betrekking op onder meer infrastructuur, watervoorziening, ondersteuning verkiezingen, noodhulp en diverse andere initiatieven.

Om de besturing van de projecten verder te professionaliseren wordt door de Verenigde Naties PRINCE2 als standaard gehanteerd. De organisatie heeft besloten om haar projectmanagers op te leiden tot PRINCE2 Practitioner niveau om zo een gemeenschappelijke taal te voeren en de competenties van de projectmanagers verder te ontwikkelen.

UN1

Naar aanleiding van een publieke aanbesteding is Global Project Performance gevraagd om de 25 betreffende projectmanagers op te leiden en te certificeren.Ten behoeve van de training is gebruik gemaakt van het standaard geaccrediteerde materiaal van GPP in de Franse taal. Global Project Performance is een van de weinige organisaties die haar volledige portfolio in meerdere talen kan uitvoeren waaronder Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Roemeens.

Overige klanten van Global Project Performance

Albert Heijn, Vodafone, International Card Services, Parnassia Groep, Ministerie van OCW en diverse andere ministeries, Tweede Kamer der Staten Generaal, ARUP, NS, Urenco, Hogeschool van Rotterdam, Erasmus MC, VIVAT Verzekeringen, Lentis, DUO, ABN AMRO, Sony, Politie Nederland, Gemeente Amsterdam, Rabobank, Aegon, Randstad en 500 andere top organisaties. Overige klantreferenties en verhalen >>>

Topklanten