Je bent hier: 

Actiris

Kengetallen

Land: België
Branche: Overheid
Jaar: 2009 / 2010
Begroting organisatie: Meer dan € 250.000.000,-
Geleverde diensten: Training + Implementatie

Actiris

De uitdaging

Bij een uitvoeringsorganisatie van de Brusselse speelden in 2009 een aantal belangrijke strategische ontwikkelingen die tot gevolg hadden dat er een flink aantal projecten werd uitgevoerd. Binnen de organisatie werden zowel Nederlands als Frans als voertaal gehanteerd. De organisatie voerde op dat ogenblik nog geen standaard methode voor projectmanagement. Wel waren al enkele mensen PRINCE2-gecertificeerd.

Door veranderende regelgeving en druk op de overheidsbegroting nam het belang van een goede project portfoliobeheersing toe. De directeur R&D was benoemd om ervoor te zorgend dat de beheersing van projecten, programma’s en de portfolio als geheel werden geformaliseerd en gerationaliseerd.

De oplossing

De directeur R&D had al enig vooronderzoek gedaan naar manieren om de portfolio inzichtelijk te maken en beheersbaar te krijgen. Uit dat onderzoek was de volgende oplossing naar voren gekomen:

 • Opzetten van een centraal PMO dat als Centre of Excellence zal dienen en van waaruit de standaarden voor projectmanagement zullen worden bepaald en geïmplementeerd.
 • Opzetten van vier decentrale PMO’s voor directe project- en programmaondersteuning.
 • Implementatie van Principal Toolbox van Fortes Solutions in het Nederlands en Frans.
 • Trainen van de PMO’ers en projectteams.

Onze bijdrage

Om deze opdracht uit te kunnen voeren was er behoefte aan experts die zowel Frans als Nederlands spraken, en die gecertificeerd waren als PRINCE2-trainer en consultant. Global Project Performance had deze expertise in huis en heeft de volgende bijdrage geleverd:

 • Global Project Performance heeft de consultancy geleverd om de klant in het Frans te adviseren gedurende de aanbesteding.
 • Vertalen van Principal Toolbox naar het Frans volledig in lijn met de PRINCE2- en MSP-standaarden.
 • Het implementeren van Principal Toolbox in het Frans en in het Nederlands.
 • Het trainen van de PMO’ers in het gebruik van de toolbox.

toolinghome

Het eindresultaat

 • Het eindresultaat van de implementatie was dat de klant een volledige doorkijk had door alle lagen van de projectportfolio. Hierdoor werd het mogelijk om de portfolio met haar projecten en programma’s beter te beheersen.
 • Baselinedocumentatie (de afspraken tussen de managementniveaus) werden formeel vastgelegd en gebruikt als basis voor het bijhouden en rapporteren van voortgang.
 • Zowel de beheersing van capabillities door middel van outputs als de realisatie van de beoogde benefits was ‘in control’.

Wilt u meer weten over wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op. We zijn u graag van dienst.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.