Je bent hier: 

Academisch Medisch Centrum

Binnen het Academisch Medisch Centrum (AMC) worden uiteenlopende ICT-projecten uitgevoerd. Ik ben afdelingshoofd van de afdeling Project en Delivery Management bij de ICT dienst van het AMC. Onze focus ligt op ICT-delivery. De projecten die we uitvoeren, kennen een enorme variatie in omvang; van een specifieke digitale camera oplossing voor onderwijsdoeleinden tot een organisatiebrede vervanging van alle 10.000 PC’s.

Het ICT-projectmanagement binnen het AMC is sinds 2005 intern geprofessionaliseerd. AMC had in die tijd een behoorlijke inhaalslag te maken met ICT. Het projectmanagement was toen vooral gericht op de functionele en organisatorische implementatie. De afgelopen jaren is binnen de organisatie geleidelijk toegewerkt naar een ‘demand-supply’-model waarbij de ICT-dienst de ‘supply’-rol vervult. Een deel van de projectmanagers is daarbij overgegaan naar de business en het team van projectmanagement binnen de ICT-dienst heeft een sterker ICT-profiel ontwikkeld.

AMC

Voorafgaand aan het opzetten en implementeren van de projectenorganisatie is door de Raad van Bestuur een ‘ICT Governance Model’ vastgesteld. Daarmee lag vanaf het begin de betrokkenheid van business en gebruikers verankerd op project-, programma- en portfolioniveau. Met de invulling van het ‘demand- supply’-model staan wij als ICT weliswaar iets meer op afstand, maar de rolverdeling is helder. Daardoor zijn we veel beter in staat ons ICT werk goed te doen en bij te dragen aan het succes van de organisatie.

PRINCE2 is bij ons vanaf de start het referentiepunt geweest. Het vormde de basis van de opleiding van alle mensen die in projecten werkten. Voor het professionaliseren van de projectmanagers zijn wij uitgegaan van IPMA. Hiermee brengen we de professionaliteit van projectmanagement op een hoger niveau. Uitgangspunt is dat straks al onze projectmanagers IPMA C gecertificeerd zijn, theorie en praktijk.

In het verleden liepen te veel projecten uit, in tijd en geld. Vanuit projectmanagement werd meer gestuurd op een tevreden klant dan op een kostenefficiënte uitvoering. Het oprekken van de scope tijdens het project was meer regel dan uitzondering. Wij focussen erg op het betrouwbaar leveren, dus binnen de afgesproken tijd, kwaliteit en geld. Dat vraagt een andere mentaliteit en andere vaardigheden van de projectleiders, maar ook van de leverende partijen en opdrachtgevers. Van projectleiders vraagt het om heldere communicatie, strak zijn op afspraken en met passie en overtuiging je rol als projectmanager uitvoeren. De certificering van IPMA past hier goed in.

De volwassenheid van je projectmanagement en de rest van de organisatie moeten op een gelijkwaardig niveau zitten. Is je projectmanagement onder niveau dan krijg je onherroepelijk leveringsproblemen maar het moet ook niet de andere kant op slaan.

Goede projectvoering draagt direct bij aan een hogere klanttevredenheid. Daarnaast stelt het ons als ICT-dienstverlener in staat om sneller en efficiënter verbetering van onze dienstverlening door te voeren.

In onze projectorganisatie streven we een goede mix van intern en extern personeel na. Een groep van goede interne medewerkers geeft continuïteit en houd de kosten laag. Maar bij specialistische en zeer kritische projecten verdient het zich driedubbel terug om iemand met specifieke ervaring binnen te halen.

Persoonlijk motiveert deelname in projecten me allereerst omdat projecten over belangrijke dingen gaan voor onze organisatie. In samenwerking met anderen kun je met een goed gevoerd project echt het verschil maken.

Mijn tips voor mensen en organisaties die projectmanagement willen invoeren of professionaliseren? Wees helder waar je naar toe wilt. Kijk goed naar wat de uitdagingen zijn in de organisatie en richt daar je aandacht op. Bij de één zal dat meer op het vlak vak van opdrachtgevers liggen, bij de ander op leveranciersmanagement of de interne organisatie.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.