Je bent hier: 

Bravilor Bonamat

Bravilor Bonamat is een toonaangevende organisatie op het gebied van het ontwikkelen en produceren van professionele drankbereidingssystemen, in het bijzonder voor warme dranken zoals koffie en thee. Binnen de organisatie vervul ik de functie van HR Manager en ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van projectmanagement in de organisatie.

Binnen de organisatie voeren we diverse soorten projecten uit zoals productontwikkelingen, ontwikkeling van nieuwe onderdelen, ICT-projecten, implementatie van nieuwe producten en productlijnen, productieverbeteringen, kwaliteitsprojecten en organisatieontwikkelingsprojecten. Om het projectmanagement te professionaliseren zijn we gestart met een verbeterprogramma bij R&D.

Bravilor

Voor R&D zijn we gestart om op eigen kracht de huidige en gewenste situatie rond projectmanagement door te lichten. Diverse werkgroepen zijn aan de slag gegaan om onderdelen van ons nieuwe projectmanagementraamwerk uit te werken zoals:

  • Projectmanagementprocessen en rollen en verantwoordelijkheden.
  • Er is een denktank voor innovaties opgericht in samenwerking tussen R&D en Sales.
  • De samenwerking tussen Sales, R&D en afdeling Kwaliteit.
  • De processen voor de werkvoorbereiding, inkoop, logistiek en productie.
  • De opleidingswensen.

Om het verbeterproces te ondersteunen zijn er elke maand bijeenkomsten met R&D-projectmanagers gehouden. De input vanuit de diverse werkgroepen heeft geresulteerd in een uniforme standaardaanpak voor projecten binnen onze organisatie. Deze is geënt op PRINCE2 en volledig toegesneden op de unieke behoeften van onze organisatie. Na 1 jaar hebben we het traject afgerond met een training van de R&D-projectmanagers door Global Project Performance. Hierbij stonden vooral de borging van de nieuwe aanpak en het toepassen ervan in de dagelijkse praktijk centraal.

Het draagvlak gedurende de ontwikkeling van het nieuwe raamwerk en de implementatie van projectmanagement hebben we ondersteund door heel veel communiceren! Ik heb ook ervaren dat medewerkers gemotiveerd worden voor een projectmatige aanpak wanneer ze de horizon kunnen zien en wanneer ze bezwaren kenbaar kunnen maken zodat deze kunnen worden meegenomen in de aanpak van een project.

We hebben geleerd dat het belangrijk is om duidelijk te zijn en te investeren ‘aan de voorkant’ van een project: wie is opdrachtgever, rolvastheid, borgen afspraken, inkaderen wensen en eisen. Deze investering win je altijd terug ‘in het midden’ en ‘aan de achterkant’ van het project. Laat duidelijk zien wat tussentijdse veranderde wensen en eisen voor invloed hebben op de doorlooptijd, kosten en kwaliteit van het project.

De komende jaren willen we projectmanagement ook invoeren op andere afdelingen. Bij projecten met zeer korte doorlooptijd willen we de projectmanagementaspecten ‘agile’ blijven bewaken en duidelijk afbakenen wat binnen invloedssfeer van een project en wat binnen de staande lijnorganisatie valt. Ook willen we meer aandacht besteden aan de evaluatie van projecten en het delen van leerpunten. Het vieren van behaalde successen verdient meer aandacht.

De voordelen van een professionele aanpak zijn zichtbaar. We blijven wendbaar voor onze klanten, we verkorten doorlooptijden, we hebben meer inzicht in de factoren kwaliteit, kosten en geld.

Mijn advies aan organisaties en mensen die projectmanagement willen invoeren? Begin eerst zelf. Dat duurt wellicht wat langer qua doorlooptijd maar dat blijft wel beter hangen. Schroom daarbij niet om af en toe kennis van buiten te halen. Dit hebben wij ook naar volle tevredenheid gedaan met inzet van GPP. Tenslotte: gebruik ieders kracht en geef vooral niet op!

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.