Je bent hier: 

KPMG Zwitserland

KPMG is een wereldwijde Accountants en Adviesorganisatie. Binnen KPMG werk in voor de afdeling IT Advisory. De focus van IT advisory is het helpen van klanten met aan IT gerelateerde vraagstukken, van strategie tot en met implementatie. Belangrijke aandachtspunten zijn ERP, (cyber) security, project en programma management, en CIO gerelateerde vraagstukken (IT strategie, IT operating models en IT service management).

In mijn functie als director binnen KPMG Zwitserland ben ik verantwoordelijk voor onze ERP-gerelateerde dienstverlening op de Zwitserse markt. In feite is elke opdracht voor ons een project met een duidelijk begin- en eindpunt, budget en deliverables. Ik ben ervoor verantwoordelijk dat al deze projecten (klantopdrachten) goed verlopen. Daarnaast werk ik zelf als project- en programmamanager voor klanten op veelal grote wijzigingstrajecten met daarin een belangrijke IT-component (IT enabled transformations).

KPMG

Een voorbeeld van een groot transformatieprogramma is de implementatie van een nieuw Europees business- model voor een grote onderneming in de bouwsector waarbij SAP een belangrijke rol speelde. Een ander voorbeeld is de wereldwijde reorganisatie van de IT-organisatie van een industrieel conglomeraat met een wereldwijd IT-budget van circa 1 miljard USD. Bij dit programma moest het operating model en de security volledig opnieuw worden ingericht. Er moesten onder meer belangrijke contracten voor netwerk, hosting, support en end user computing opnieuw worden afgesloten. Binnen deze projecten is vaak sprake van een duaal projectleiderschap, een projectleider van de klant en een projectleider van KPMG.

Wij adopteren in veel van onze opdrachten de project- managementmethode van de klant. De belangrijkste reden hiervoor is dat het personeel van de klant vaak getraind is in deze methode of ervaring heeft om met de methode te werken. Indien een klant niet over een eigen projectmanagementmethode beschikt of deze methode volgens onze ervaring belangrijke aspecten mist, dan brengen wij de projectmanagementmethode in als deel van onze aanpak.

Onze mensen zijn allemaal getraind in één van de dominante projectmanagementmethoden en zijn daardoor snel in staat om door de klant gebruikte methoden te doorgronden en zich dit eigen te maken.

Wij helpen de klant om op een gestructureerde manier aan een project te werken. Met name grote verandertrajecten komen bij een ‘normaal’ bedrijf misschien eens in de 10 jaar voor. Onze mensen maken veel van deze trajecten mee en kunnen met die ervaring de klant helpen hun projectmanagementmethode op een professionele manier uit te voeren en waar nodig aan te scherpen.

Ik merk dat klanten die niet gewend zijn om volgens een vaste methode te werken, hier in het begin wel moeite mee hebben en het soms als bureaucratisch ervaren. Volhouden is hier belangrijk omdat in mijn ervaring alle klanten de waarde van een heldere projectmanagementmethodiek inzien op het moment dat het ‘moeilijk’ wordt en het programma op het juiste pad moet worden gehouden. Op het moment dat het project op een eenduidige en gestructureerde manier wordt gemanaged en hiervan ook de documentatie op orde is, dan verliest het project minder tijd met het ad hoc verzamelen van informatie voor diverse verzoeken van stakeholders die bij elk groot programma, vroeg of laat, komen.

Het belangrijkste voordeel van een gestructureerde projectmanagementmethode is dat het project aantoonbaar ‘in control’ is en de projectleden zich daardoor kunnen focussen op duidelijk afgesproken taken en verantwoordelijkheden. Consistentie in toepassing van methoden en het monitoren ervan zijn randvoorwaarden voor succes. In ieder project ligt het gevaar op de loer van ‘methodiek-moeheid’ waarbij mensen weer op hun eigen manier aan de slag gaan. De projectmanager moet hier continu scherp op zijn en dit corrigeren.De belangrijkste lessen of tips voor andere organisaties die er ook mee aan de slag willen? Gebruik een methode die voor iedereen duidelijk is. Leg het voor-deel van de methode duidelijk uit. Train de mensen en monitor het gebruik van de methode en stuur waar nodig bij.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.