Je bent hier: 

Parnassia Groep

Bij Parnassia Groep leveren we met meer dan 8.000 medewerkers behandeling, preventieve en herstelgerichte zorg voor een breed scala aan psychische problemen waaronder verslaving, angststoornissen, depressie, psychosociale problemen, psychose en ontwikkelingsstoornissen. Parnassia Groep is bekend van de zorgmerken Parnassia, Bavo Europoort, Dijk en Duin, Indigo, PsyQ, Brijder, i-psy, Palier en Lucertis. Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen.

Het huidige overheidsbeleid is erop gericht om de zorg dichter bij de mensen te brengen met behoud van kwaliteit. Onze organisatie moet hierdoor ingrijpend veranderen. Om veranderingen vorm te geven en te implementeren, zetten we projecten, programma’s en verandermanagement in. De projecten in onze organisatie hebben te maken met nieuwe zorgconcepten, decentralisatie van de zorg, innovatie door middel van ‘e-health’, organisatieveranderingen, vastgoed en onderhoud, bekostiging van de zorg, organisatiebesturing, informatie en ICT.

Binnen de afdeling bedrijfsscholing van de Parnassia Academie ben ik (Anouk Hupkes) werkzaam als stafadviseur. Vanuit deze functie ben ik betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van training, onderzoek en organisatieontwikkeling. Ik (Sharon Vermaas-Sagel) ben binnen de afdeling bedrijfsscholing werkzaam als programmamanager voor uiteenlopende projecten.

Een aantal jaren geleden is een centraal projectenbureau opgezet om de besturing van de belangrijkste en bedrijfsoverstijgende projecten te organiseren. PRINCE2 is als standaardmethode gekozen om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken.

Duurzame verandering en transformatie van de organisatie komen van binnenuit. Het betekent een verandering in het denken en doen van mensen op basis van een intrinsieke motivatie. Daarom hebben we ook programma’s voor het ondersteunen van het noodzakelijke verandermanagement. In aanvulling op PRINCE2 maken we gebruik van de principes van John Kotter in ‘Leading Change’.

Onze professionals zijn gewend aan een hoge mate van autonomie. Zij weten wat er nodig is om de beste zorg op de meest efficiënte manier te leveren en hebben een schat aan kennis en ervaring. Die expertise is noodzakelijk om projecten en implementatie succesvol te laten verlopen. Om hen hierin optimaal te ondersteunen, wordt onze organisatie omgevormd van een meer lijngestuurde organisatie naar een zelforganiserend bedrijf. Hierdoor zullen we slagvaardiger, flexibeler en efficiënter worden.

De Parnassia Academie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Zij stimuleert het klimaat voor opleiding en onderzoek binnen de Parnassia Groep. Vanuit deze rol voeren we diverse projecten uit om te voorzien in benodigde kennis en expertise in de organisatie. Deze projecten richten zich onder andere op: ‘e-learning’, bij- en nascholingsprogramma’s, accreditatiefaciliteiten, ‘evidence based’ werken, het ontwikkelen van personeelsbeleid en opleidingsprogramma’s, het bewaken van landelijke ontwikkelingen en financieringsstromen op het gebied van opleiding en onderzoek, en het organiseren van congressen en seminars. Ook bij deze initiatieven maken we dankbaar gebruik van de PRINCE2-principes.

Global Project Performance is al jaren in woord en daad een partner in de samenwerking rond PRINCE2- trainingen. Zowel ‘in house’ als op andere locaties kunnen onze medewerkers altijd direct bij Global Project Performance terecht voor trainingen. Niets is teveel gevraagd en zij tonen oprechte interesse in wat er speelt binnen Parnassia Groep. Vooral dat laatste schept vertrouwen in de deskundigheid en betrokkenheid die nodig is voor kwaliteit in projectmanagementtrainingen.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.