Je bent hier: 

Rabobank – Tilburg en omstreken

Binnen de afdeling Inrichting & services van de Rabobank Tilburg en omstreken ben ik werkzaam als Senior Projectmanager. In onze organisatie pakken we vier categorieën initiatieven projectmatig aan.

Belangrijke redenen voor een projectmatige aanpak van bovengenoemde initiatieven zijn onder meer:

  1. Het ontzorgen van de commerciële teams zodat zij zich op hun kerntaken kunnen blijven richten.
  2. Initiatieven met een grote impact op de organisatie worden projectmatig aangepakt zodat de mogelijke verstoring van de staande organisatie tot een minimum kan worden beperkt.
  3. Zeker stellen dat belangrijke veranderingen voldoende prioriteit en aandacht krijgen om conform afgesproken doelstellingen te worden gerealiseerd.

Rabobank-Tilburg-v1

Projectmanagement bestaat binnen Rabobank Tilburg e.o. al sinds 10 jaar. Om de benodigde specialistische expertise op te bouwen is er een afdeling opgezet die bestaat uit vijf medewerkers die zich volledig richten op projectmanagement. In het begin werden projecten in eerste instantie belegd bij commercie. Een evaluatie bracht ons tot de conclusie dat het beter was om de projecten ‘uit de lijn’ te halen. Om projectmanagement te borgen binnen de organisatie is er een duidelijk visie uitgesproken en een raamwerk projectmanagement opgezet. Om projecten goed te kunnen plannen en uitvoeren, worden business en gebruikers vanaf het begin en gedurende het gehele project nauw betrokken. Zo zorgen we ervoor dat de juiste oplossingen worden bedacht en ontwikkeld die werken voor de organisatie

Ik was als projectmanager betrokken bij de implementatie van CRM (een eenduidige werkwijze creëren in het klantsysteem), een aantal wet- en regelgevingsprojecten (onder andere klantintegriteit, Op Maat Hypotheken) en momenteel leid ik de verbouwing van het adviescentrum. Ik voel me als een vis in het water bij de dynamiek van de projecten. Het geeft veel voldoening om in teamverband belangrijke uitdagingen voor de organisatie aan te pakken waarin je al je creativiteit kwijt kunt.

De afgelopen jaren heb ik regelmatig ervaren hoe belangrijk het is om projecten samen met business en gebruikers goed te plannen. Verantwoordelijkheden op de juiste plek leggen, een goede communicatie met alle betrokkenen en het vieren van successen horen daar ook bij. De komende jaren wil ik me verder verdiepen in het verandermanagement dat nodig is om projecten tot een succes te maken. Uiteindelijk kunnen de beoogde benefits pas worden gerealiseerd wanneer de benodigde gedragsveranderingen plaatsvinden. Ik ben vast van plan om dit werk voort te zetten en in de nabije toekomst nieuwe complexe, grootschalige initiatieven te leiden.

Het mensaspect van veranderingen kan onder tijdsdruk gemakkelijk onderschat worden. Zeker wanneer het om projecten gaat die vanuit de centrale Rabobankorganisatie worden gestuurd. Voordat we projecten gaan uitvoeren, zorgen we eerst voor het ontwikkelen van draagvlak in de organisatie. Dit is een randvoorwaarde om noodzakelijke medewerking te verkrijgen bij het plannen en uitvoeren van het project. De teamleden krijgen een heldere rolbeschrijving en er wordt met hen doorgesproken wat hun bijdrage aan het project voor de organisatie betekent. Wanneer projecten moeten worden bijgestuurd, worden teamleden en stakeholders betrokken zodat het eigenaarschap van de verandering geborgd blijft.

Mijn tips voor organisaties die projectmanagement in willen voeren:

  1. Formuleer als organisatie een duidelijke visie op projectmanagement. Leg deze vast en zorg dat deze door alle lagen in de organisatie wordt uitgedragen.
  2. Investeer in opleidingen om de benodigde expertise binnen de organisatie op te bouwen.
  3. Maak een duidelijk onderscheid tussen een project en een klus. Pak de projecten professioneel aan.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.