Je bent hier: 

SNS reaal

Binnen Vivat Verzekeringen, de verzekeringstak van SNS Reaal, werken we veel in programma’s en projecten. De wereld om ons heen is continu in beweging. Vanuit diverse strategische overwegingen, interne optimaliseringsslagen en veranderende wet- en regelgeving is er sprake van veel verandering in de reguliere bedrijfsvoering. Om deze veranderingen binnen de organisatie te borgen, maken we o.a. gebruik van programma- en projectmanagementmethodieken.

SNS-Reaal

De verankering van project-, programma-, en portfoliomanagement binnen onze organisatie is gebaseerd op PRINCE2, MSP en MoP. De standaardmethoden zijn op maat geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de organisatie zodat deze onze bedrijfsprocessen uitstekend ondersteunen.

In mijn functie als afdelingshoofd ITC geef ik leiding aan multidisciplinaire beheer- en projectteams. Hierbij is het vergroten en ontwikkelen van de zelfsturing binnen de teams een belangrijk speerpunt. Deze grondhouding stimuleert eigenaarschap, initiatief en probleemoplossend vermogen. Voor medewerkers betekent dit dat zij zich optimaal kunnen ontplooien.

Vanuit mijn functie als afdelingshoofd heb ik het initiatief genomen om een PRINCE2 Fast Track training te organiseren voor afdelingshoofden van de business en IT. Wij vervullen met elkaar vaak de stuurgroeprollen zoals Senior Supplier, Senior User en Executive in de Project Board bij de kleinere projecten op tactisch niveau. Door deze training samen te doen kunnen wij de sturing en prestaties van projecten verbeteren.

De PRINCE2 Fast Track training omvat onder meer het afleggen van het PRINCE2-Foundation- en PRINCE2- Practitionerexamen. Samen met de trainer (Peter Postema) hebben we deze volledig op maat gemaakt, wat heeft geleid tot een doelgerichte, direct toepasbare en interactieve training. Alle deelnemers zijn de eerste keer geslaagd met een hoge score. Na afloop van het examen hebben we samen met de trainer een implementatiesessie georganiseerd om de brug te slaan van PRINCE2 naar onze in house werkwijze. Daarin participeerden ook de interne proceseigenaren.

Als gevolg van de training en de implementatiesessie merken we als afdelingshoofden al direct dat we in projecten effectiever samenwerken en onze aandacht op de juiste projectaspecten leggen. Het voeren van een gemeenschappelijke taal die we allemaal beheersen, verbetert de communicatie onderling maar zeker ook in de samenwerking met de projectmanagers. Zij krijgen nu ook eerder de sturing die ze verdienen om hun projecten succesvol te kunnen leiden en staan er minder vaak alleen voor. Hiermee is de basis gelegd voor een verdere ontwikkeling van de projectmanagementvolwassenheid binnen onze afdelingen en organisatie.

Mijn advies aan anderen die projectmanagement willen professionaliseren? Zorg dat betrokkenen zijn opgeleid. Doe het samen met de business. Zorg dat het management ook meedoet. En integreer de implementatie in de training zodat deze goed aansluit bij de praktijkbehoeften van de deelnemers. En tenslotte. Ga er vooral mee aan de slag want leren doe je uiteindelijk in de praktijk. In het najaar organiseren we een MSP-training om een betere aansluiting te vinden bij de programma’s die binnen onze organisatie uitgevoerd worden.

Peter, bedankt voor je inspanningen, positieve houding en drive!

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.