Je bent hier: 

Urenco nederland

URENCO Nederland (UNL) is een nucleaire onderneming in het verrijken van uranium voor kerncentrales. Dat doen we met een unieke ultracentrifugetechnologie. In Almelo produceren we met deze techniek ook diverse isotopen voor industriële, medische en onderzoektoepassingen. Binnen de organisatie vervul ik de functie van Manager Projects & Engineering en ben ik verantwoordelijk voor het professionaliseren van projectmanagement binnen UNL.

Binnen onze organisatie bestaat een brede projectenportfolio voor diverse investeringen, van nieuwbouw- en vervangingsprojecten tot IT-projecten. Dit zijn meestal technische projecten maar het kunnen ook procesondersteunende projecten zijn wanneer nieuwe applicaties of werkwijzen projectmatig worden geïmplementeerd.

Urenco-Nederland

In 2005 is PRINCE2 voor het eerst binnen onze organisatie geïntroduceerd. We hebben toen diverse medewerkers opgeleid en onze projectenprocedure herschreven.

Om de business en gebruikers te betrekken bij de implementatie van PRINCE2 hebben we workshops voor Project Boardleden gegeven en heb ik bij diverse afdelingen binnen ons bedrijf ons projectmanagementproces mogen toelichten. Ook sturen we op de aanwezigheid van een goed functionerende Project Board. Dit geeft duidelijkheid voor de projectmanager en tegelijkertijd ook een stukje bescherming.

De voortdurende ontwikkeling van projectmanagement binnen UNL pakken we stap voor stap aan. Door een gedoseerde introductie van projectmanagement krijg je het beste resultaat. Recent hebben we het Design proces en het Acceptance & Commissioning proces verder aangepakt. Bij de geleidelijke invoering van nieuwe processen, moeten niet alleen de projectmanagers maar ook de projectteamleden zich verder professionaliseren. De projectmanagers hebben een leidinggevende rol en de kans om een voorbeeld te zijn.

Helaas is er niet één recept waarmee alle projectmanagementproblemen kunnen worden opgelost. Dat maakt het vak aan de andere kant ook zo interessant. De beste methode om medewerkers te motiveren voor een professionele aanpak van projecten is het leren van lessen uit de praktijk. Wat ging goed en wat zou beter kunnen? Dat is ook de reden dat er binnen UNL steeds meer aandacht komt voor het rapporteren van leerpunten uit de praktijk.

Binnen UNL functioneert een uitstekende afdeling Communications & PR. Vanuit deze afdeling is veel belangstelling voor het reilen en zeilen van onze projecten. Dit maakt het mogelijk om de projectsuccessen tijdens het project en bij de afronding te delen met de UNL-organisatie, maar ook om intern draagkracht te creëren voor bepaalde projecten.

De afdeling Projects & Engineering is inmiddels op de kaart gezet. De meerwaarde van een gedegen projectmanagementproces wordt herkend. Een heldere rolverdeling en goede afspraken bij de start, en de realisatie en oplevering van projectproducten hebben hun nut bewezen. Onze projecten worden efficiënter gerealiseerd, we besparen kosten en projecten worden vaker op tijd opgeleverd.

Wat mij persoonlijk motiveert om aan projecten deel te nemen is iedere keer de drive om er een succes van te maken. Mijn tips voor anderen die projectmanagement willen professionaliseren? Vind niet zelf het wiel uit, maar sluit aan bij een internationale standaard in projectmanagement zoals PRINCE2. Begin met een goede basis en zorg voor goede coaching en ondersteuning van het proces. Wees je ervan bewust dat het invoeren van professioneel projectmanagement in een organisatie een meerjarenplan betekent!

Tijdens de bouwreis 2013 van de PRINCE2 for Africa Foundation naar Kaapstad, heb ik ervaren dat het goed is om eens projectmanagementervaring op te doen in een niet-alledaagse werkomgeving. Wanneer je daarmee dan ook nog eens een bijdrage kunt leveren aan een betere wereld dan geeft dit naast een super ervaring ook nog eens grote voldoening.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.