Je bent hier: 

Your Test Professionals

Your Test Professionals biedt kennis, kunde en capaciteit aan op het gebied van het testen van software en informatiesystemen. Dat doen wij in de vorm van het detacheren van Testprofessionals, het uitvoeren van Testprojecten, de Test Factory en het verzorgen van Testopleidingen. Onze klanten bevinden zich in diverse branches zoals financiële dienstverlening, industrie, (semi)overheid, gezondheidszorg, energie, telecommunicatie en charitatieve instellingen.

Samen met mijn collega’ s Leo van Walen en Bas Heijboer ben ik een van de oprichters en directeur van onze onderneming. Belangrijke waarden in onze organisatie zijn plezier, kwaliteit, vertrouwen, openheid, eerlijkheid, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Samen met een team van gemotiveerde professionele medewerkers hebben we afgelopen 10 jaar een onderneming opgebouwd die hoge kwaliteit dienstverlening aan haar klanten biedt. Het volgen van een projectmatige aanpak speelt daarbij een belangrijke rol.

Your-Test-Professionals

Voor onze klanten voeren we projecten uit aan de hand van een efficiënt ingericht testproces ten behoeve van een afgewogen beslissing voor het in productie nemen van nieuwe software. Door middel van onze aanpak kan onze opdrachtgever binnen de gestelde tijd en over de gemeten kwaliteit een afgewogen beslissing nemen over het in productie nemen van de geteste software en het informatiesysteem. Ons Communicatie Protocol Testen (CP/T®) zorgt ervoor dat alle stakeholders gedurende het project ‘realtime’ en online inzicht hebben in de aspecten Tijd, Geld, Kwaliteit en Scope.

Bij onze klanten wordt veel met PRINCE2 gewerkt. Om optimaal aan te sluiten bij de projectaanpak van onze klanten hebben wij er 7 1⁄2 jaar geleden voor gekozen om PRINCE2 als basis te gebruiken voor onze projectaanpak. Deze hebben we geïntegreerd met de specialistische aspecten van onze branche, het testen.

Sinds de invoering van PRINCE2 werken wij samen met Global Project Performance om onze medewerkers te voorzien van een PRINCE2-training en het certificaat dat door onze opdrachtgevers wordt gevraagd. Aan de hand van een zestal avondsessies waarin de deelnemers intensief en vooral praktisch aan de slag gaan met PRINCE2, leren ze de principes kennen en toepassen. Hierdoor spreken onze professionals de taal van de klant en versterken ze hun eigen professionaliteit als testmanager, tester of trainer. Zo komen wij en onze klanten minder vaak voor verrassingen te staan.

Zelf ben ik ook PRINCE2 Practitioner. Wat ik vooral heb geleerd over het implementeren van PRINCE2 in projecten, is dat het communiceren en informeren van betrokkenen hoog op de agenda moet staan. Projectmanagement heeft altijd te maken met samenwerking en het borgen van de betrokkenheid van stakeholders. Dit bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het proces, de producten en de klanttevredenheid. PRINCE2 draagt in onze dienstverlening bij aan helderheid en professionaliteit bij het uitvoeren van projecten.

In ons team besteden we veel aandacht aan collegiale kennisdeling. We organiseren avonden waarop we met ‘de benen op tafel’ zitten en waarbij collega’s met verschillende ervaring en senioriteit kennis en ervaring uitwisselen. We nemen uitgebreid de tijd om samen te werken aan de groei van ieder teamlid en onze organisatie als geheel. Zo houden we onze organisatie vitaal en onze klanten tevreden.

Mijn belangrijkste tip aan mensen en organisaties die projectmanagement willen invoeren of professionaliseren? Werk niet alleen vanuit de theorie. Pas toe wat bij de organisatie past en waar de organisatie behoefte aan heeft.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.