Je bent hier: 

HET BELANG VAN PROJECTEN

Meer dan ooit tevoren ervaren we dat veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Stilstaan is achteruit gaan. Globalisering, technologische innovatie, armoede, uitputting van de aarde, behoefte aan veiligheid, nieuwe wetgeving en toenemende concurrentie voeren het tempo van verandering op.

Zowel in de publieke als de private sector bestaat een grote behoefte aan manieren om zo efficiënt en effectief mogelijk vorm te geven aan noodzakelijke veranderingen. Het vorm geven aan de gewenste veranderingen is het onderwerp van projectmanagement. Een projectmatige aanpak levert een beproefde manier om de gewenste verandering te definiëren, te plannen en te realiseren.

illustraties_12-13-01

Het werken in de dagelijkse organisatie en het werken in projecten vragen om een andere aanpak. En door het toenemende belang van projecten, zien we dat steeds meer organisaties beleid ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn op hun projectuitdagingen. Zo ontwikkelen zij het vermogen, om tijdig en succesvol in te spelen op noodzakelijke veranderingen voor de organisatie.

Het beleid van organisaties uit zich onder meer in de oprichting van een ‘Centre of Excellence’ voor projectmanagement of een Project Management Office (PMO), van waaruit deprofessionalisering wordt ondersteund. Het traject van professionalisering omvat daarbij zowel de projectlevenscyclus als de ‘changemanagementcyclus’, het realiseren van de ‘benefits’, en het leiderschap dat daarbij nodig is.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.