Je bent hier: 

MVO: PEOPLE PLANET PROFIT

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan vele betekenissen hebben. Binnen Global Project Performance hebben we de volgende betekenis en vorm eraan gegeven:

Profit: maximale toegevoegde waarde tegen minimale kosten

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. We houden de kosten laag en investeren maximaal in de kwaliteit van onze oplossingen en dienstverlening.

Profit: continuïteit en innovatie

Continuïteit en innovatie staan bij ons boven het vergroten van het bedrijfsresultaat. Onze missie om organisaties op lange termijn te blijven ondersteunen met benodigde expertise op het gebied van leiderschap, projectmanagement en changemanagement, staat centraal.

People: werkzoekenden tegen kostprijs

Werkzoekenden kunnen bij ons terecht voor trainingen tegen kostprijs indien zij niet over een opleidingsbudget van het UWV beschikken.

People: zelfstandigen zonder personeel

Aan zzp‘ers bieden we interessante ondernemerskortingen zodat zij kunnen beschikken over de kwalificaties en certificaten die hun klanten van hen vragen.

People: Stichting PRINCE2 for Africa Foundation

Met de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation leveren we een innovatieve oplossing voor organisaties die hun MVO-beleid en trainingsbeleid willen combineren. Zo dragen we bij aan een eerlijkere verdeling van welvaart in de wereld.

People: ondersteuning van reorganisaties bij bedrijven

Organisaties die moeten reorganiseren, ondersteunen wij met maatwerkoplossingen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmobiliteit van hun medewerkers wordt versterkt. We weten goed wat de markt vraagt van mensen die in projecten en programma’s werken en kunnen daarom oplossingen voorstellen die het concurrerend vermogen van de medewerkers versterken.

Planet

De komende jaren bouwen we GPP Online verder uit. We werken alleen met gecertificeerd papier voor printwerk. De reizen naar Kaapstad met de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation worden CO2 gecompenseerd.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.