RECENTE MARKTONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND

Tot 1997 was het niveau van marktstandaardisatie van methoden voor projectmanagement in Nederland relatief laag, naar onze schatting ongeveer 5%. In Nederland hadden veel adviesbureaus hun eigen projectmanagementmethode die ze gebruikten om hun adviezen bij klanten uit te voeren.

Sinds 1997 zijn meer dan 150.000 mensen officieel PRINCE2 gecertificeerd
en heeft de marktstandaardisatie voor projectmanagementtrainingen zich definitief doorgezet. Dit geeft aan hoe belangrijk projectmanagement voor organisaties is. Andere populaire standaarden die hun intrede hebben gedaan, zijn onder meer IPMA, Agile PM, SCRUM, LEAN SIX SIGMA, MSP, MoP, P3O, M_o_R en PMI.

Trainingen zijn nooit een doel op zichzelf. Het doel van training is om de organisatie en haar medewerkers te laten groeien, zodat ze zijn toegerust om hun verantwoordelijkheden goed te implementeren. Met onze P3M3 diagnostiek (Project Programma Portfolio Management Maturity Model) maken we inzichtelijk, hoe het vermogen van de organisatie om projecten te leiden, zich ontwikkelt. Zo kunnen organisaties het rendement van investeringen in training en ontwikkeling rechtvaardigen.

In navolging van trainingstandaarden verwachten wij, dat de komende 10 jaar standaarden voor organisatievolwassenheid op het gebied van projectmanagement, zich definitief zullen vestigen. Zij leveren de informatie die nodig is, om vast te stellen in welke ontwikkelingen een organisatie het beste kan of moet investeren, om aan de behoeften en eisen van haar stakeholders te voldoen.

illustraties_14-15-02

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.