WAT ZIJN PROJECT-, PROGRAMMA- EN PORTFOLIOMANAGEMENT?

Het management van projecten, programma’s en portfolio’s betreft het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het initiatief, en het motiveren van de betrokkenen om de doelstellingen te realiseren, binnen de verlangde prestatiedoelen voor doorlooptijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.

 

illustraties_12-13-02

De onderstaande definities van projecten, programma’s en portfolio’s zijn afgeleid van de definities van PRINCE2, MSP en MoP.

  1. Het portfolio van een organisatie is het totaal van haar investeringen in veranderingen die nodig zijn om strategische doelstellingen te realiseren. Hierbij ligt de focus op veranderingen die worden vorm gegeven door middel van projecten en programma’s. Een portfolio heeft een permanent karakter en zorgt voor een passende balans tussen de activiteiten in de dagelijkse organisatie en de investeringen in verandering.
  2. Een programma is een tijdelijke en flexibele organisatie die is opgericht met als doel het coördineren, sturen en monitoren van de implementatie van een set van gerelateerde projecten en activiteiten, om gewenste eindresultaten en voordelen (de ‘benefits’) te realiseren die van strategisch belang zijn voor de organisatie. Het programma wordt afgesloten wanneer de organisatie is veranderd en haar strategische doel inclusief benefits heeft behaald.
  3. Een project is een tijdelijke organisatie die is opgericht met als doel het opleveren van producten op basis van een overeengekomen business case. Het project wordt afgesloten wanneer het product is opgeleverd en geaccepteerd door de organisatie. De benefits moeten dan nog door de staande organisatie of het programma worden gerealiseerd.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.