Je bent hier: 

P3M3-diagnostiek (Project Programma Portfolio Management Maturity Model)

P3M3 staat voor Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model en wordt gebruikt om de managementvolwassenheid van een organisatie te beoordelen.

Groei in de projectmanagement volwassenheid van de organisatie betekent dat de voorspelbaarheid van veranderinitiatieven (inzet en uitkomst) zal groeien. Vanuit een gemeenschappelijk inzicht onder betrokkenen in de volwassenheid van de organisatie kunnen gedragen verbeterdoelen worden geformuleerd en gerealiseerd.

Voert uw organisatie permanent projecten en programma’s uit? Dan is P3M3-diagnostiek een onmisbaar middel om ervoor te zorgen dat projectmanagement aantoonbaar en effectief is verankerd in uw organisatie.

Definitie projectmanagementvolwassenheid

Het vermogen van een organisatie om de projecten

van de organisatie beheerst op te starten, uit te voeren, af te ronden en daarmee vervolgens goede resultaten te boeken.

Bij projectmanagementvolwassenheid staat het ‘organisatieperspectief’ centraal in plaats van een individueel project. Het biedt een antwoord op de vraag ‘hoe goed zijn wij als organisatie in het management van projecten en waar kunnen we ons verbeteren?’

illustraties_154-155-01

Enkele voordelen van P3M3

 • Vergelijk organisatie met een onafhankelijke marktstandaard.
 • Inzicht in welke verbeterinitiatieven het meeste resultaat zullen opleveren.
 • Een uitgangspunt op basis waarvan de groei van de organisatie kan worden gemeten.
 • Ondersteunen van continu lerende organisatie en groei van betrokkenen.
 • Focus op implementatie en niet alleen op kennis.
 • Kan apart voor project- programma- of portfoliomanagement worden ingezet.
 • Onafhankelijke beoordeling door Registered P3M3 Consultant mogelijk.
 • Standaard voor assurance en audit.
 • Het vormen van een gemeenschappelijk inzicht in de staat van de organisatie.

Vijf P3M3-volwassenheidsniveaus van de organisatie

P3M3 kent vijf volwassenheidsniveaus:

 • Level 1 – awareness of process (ad hoc, heroïsch).
 • Level 2 – repeatable process
  (local hot spots of best practice).
 • Level 3 – defined process (consistency).
 • Level 4 – managed process.
 • Level 5 – optimized process.

Het gewenste niveau voor een organisatie hangt af van de context van de organisatie, haar doelen en projecten. Groei in de projectmanagementvolwassenheid vergroot de bestuurbaarheid van de organisatie. De volwassenheid van de organisatie op het gebied van project- (PjM3), programma- (PgM3) en portfoliomanagement (PfM3) kunnen onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld.

Zeven procesperspectieven

P3M3 kent 7 kernprocesperspectieven die gezamenlijk de succesvolle planning en realisatie van projecten en programma’s in de organisatie ondersteunen:

 1. Organisational governance: beoordeelt hoe investeringen afgestemd worden en blijven op de strategie van de organisatie.
 2. Management control: beoordeelt hoe goed de organisatie de initiatieven in uitvoering beheerst.
 3. Benefits management: beoordeelt hoe goed de organisatie benefits definieert, monitort en zeker stelt dat prestatieverbetering wordt geboekt op basis van de gedane investeringen.
 4. Risk management: beoordeelt hoe goed de organisatie haar aandacht gericht houdt op het beheersen van bedreigingen en het benutten
  van kansen.
 5. Financial management: beoordeelt hoe goed de organisatie haar investeringen managet en beheerst aan de hand van business cases en budget control.
 6. Resource management: beoordeelt hoe goed
  de organisatie haar eigen talent ontwikkelt en gebruik maakt van kansen in de supply chain
  om aanwezigheid van benodigde resources
  zeker te stellen in termen van hoeveelheid, kwaliteit en timing.
 7. Stakeholder management: beoordeelt hoe goed initiatieven in de organisatie belanghebbenden betrekken en communicatie inrichten en uitvoeren gedurende de gehele levenscyclus.

Verbeter de prestaties van uw organisatie

P3M3 is de volgende stap in de professionalisering van projectmanagement binnen organisaties. Nu vele duizenden mensen zijn opgeleid in diverse projectmanagementmethoden verschuift de aandacht van professionaliseringsinitiatieven zich meer naar het aantoonbaar verankeren en de praktische implementatie in projecten, programma’s en portfolio’s. P3M3 is complementair aan methoden en aan PCI.

 Global Project Performance: Authorized Consulting Organisation

Global Project Performance is uniek met zijn totaalportfolio van geaccrediteerde trainingen en unieke status als Accredited Consulting Organisation.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.