Bouw Sandra’s Educare Centre 2011

Met de bouw van Sandra’s Educare Centre in 2011 krijgt de Starting Chance Campaign van SASDI’s vaste vorm. Sandra Lucas heeft in de loop der jaren een school opgebouwd waar maar liefst 200 kleuters en peuters onderwijs, zorg en voedsel ontvangen.

Geïnspireerd door het leiderschap en initiatief van Sandra Lucas ontwerpt het management team van SASDI onder leiding van Ian Corbett (chairman) een vision statement en blueprint voor de Starting Chance Campaign. De doelstelling voor de eerste vijf a 10 jaar is om 30 scholen te realiseren die onderwijs leveren van hoge kwaliteit zodat de kleuters goed zijn voorbereid op de lagere school en zo een betere kans hebben om te kunnen uitgroeien tot volwaardige burgers. De aangrijpende film “walking together” laat zien de impact zien van de upgrade van Sandra’s Educare Centre van een krot naar een volwaardig stenen gebouw.

De fondsen voor de eerste school worden bij elkaar gebracht door de City of Cape Town en private donateurs uit Zuid Afrika, Nederland en andere landen.

 

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.