Je bent hier: 

Starting Chance Campaign

Het realiseren van 30 best practice scholen in de townships van Kaapstad

In onze samenwerking met SASDI hebben we ervoor gekozen om ons te richten op een bijdrage aan de Starting Chance Campaign. Dit programma heeft tot doel om 30 peuter- en kleuterscholen in de townships van Kaapstad naar een hoger plan te leiden. Een goede basisvorming van kleuters vergroot hun kans om uit te groeien tot een volwaardige burger aanzienlijk.

Integraal programma voor transformational change

Om de kwaliteit van onderwijs voor 5.000 peuters en kleuters in de townships te ontwikkelen en te borgen, investeert SASDI in een integrale aanpak:

  1. Bouw of upgrade van schoolgebouwen zodat |deze voldoen aan overheidsstandaarden waardoor de kwaliteit van onderwijs kan worden verbeterd en de scholen in aanmerking komen voor overheidssubsidie.
  2. Ontwikkeling van onderwijsprogramma’s die aan overheidseisen voldoen en die rekening houden met de specifieke context van elke betrokken school.
  3. Opleiding, training en begeleiding van leraren om in het nieuwe schoolgebouw met de nieuwe onderwijsprogramma’s te leren werken en de ontwikkeling van de kinderen te meten en te monitoren.
  4. Opleiding en training van het schoolhoofd om te sturen op kwaliteit van onderwijs en bedrijfskundige prestatie-indicatoren.
  5. Professionalisering van het schoolbestuur en verankering in en samenwerking met de lokale gemeenschap.
  6. Deze samenhangende aanpak levert eenblauwdruk die ervoor moet zorgen dat binnen een tijdsbestek van 5 jaren een school zich zelfstandig en duurzaam verder kan ontwikkelen en dat de onderwijsprestaties zich op het gewenste niveau bevinden. De investeringen die wij samen met onze relaties doen in de projecten van SASDI worden verdeeld over de diverse doelen zodat niet alleen het gebouw maar ook de benefits kunnen worden gerealiseerd.

illustraties_196-197-01

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.