Je bent hier: 

SAFE Scaling Agile

Global Project Performance beschikt als Accredited Training Organisation (ATO) en Accredited Consulting Organisation (ACO) over een complete portfolio van Scaling Agile oplossingen waaronder trainingen en consultancy.

In de rechterkolom van deze pagina treft u de link naar de beschrijvingen van onze trainingen en implementatiediensten.

Global Project Performance werkt voor Top Organisaties

Global Project Performance levert al meer dan 10 jaar  praktische en kosten efficiënte oplossingen voor top organisaties in de publieke en private sector bij de professionalisering van Project Portfolio Management, Agile- en Lean- Management, Leiderschaps- en Competentieontwikkeling, en Inhuur van Professionals.

logos3

Een Scaling Agile Framework dat bij uw organisatie past

We zijn volledig onafhankelijk en bieden training, advies, implementatiebegeleiding en coaching en baseren ons onder meer op de volgende bekende Agile Frameworks:

 1. Scrum of Scrums.
 2. Large Scale Scrum (LeSS).
 3. Scaled Agile Framework (SAFe).
 4. Het Spotify model.
 5. Hybride vorm van Waterval en Agile.

Veel Agile Coaches zijn gespecialiseerd in slechts een methode. De Agile Coaches van Global Project Performance zijn breed ervaren en gecertificeerd. Daardoor kunnen we u precies bieden wat u nodig hebt om uw business doelen te realiseren.

Hoe kun je de voordelen van Agile werken organisatiebreed verankeren? En welk Scaling Agile Framework past bij uw organisatie?

Op kleine schaal werken met SCRUM heeft zijn nut bewezen. Maar door de omvang van software gerelateerde productontwikkeling hebben organisaties steeds vaker behoefte aan mechanismen om complete portfolio van Agile Development Initiatieven te besturen zonder daarbij de principes en voordelen van Agile werken uit het oog te verliezen.

In antwoord hierop zijn er diverse Scaling Agile Frameworks ontstaan. De meest bekende zijn Scrum of Scrums, Large Scale Scrum (LeSS), Scaled Agile Framework (SAFe), het Spotify model. Wat de beste aanpak of mix voor uw organisatie is, hangt van diverse factoren af. Onze specialisten begeleiden u graag in het maken van keuzes hierin tot en met de bevestiging van de voordelen die u daarmee wenst te realiseren.

Agile of Waterval Discussie

Er wordt regelmatig gediscussieerd over wat nu de gewenste aanpak is voor het management van veranderingen: Agile of Waterval? In ons werk nemen we de klant van uw organisatie als uitgangspunt. We streven naar een integrale en verbindende aanpak waarin teams en disciplines elkaar versterken ten bate van uw klant.

Als het gaat om software ontwikkeling dan is de inzet van Agile Principes onomstreden. Maar als het gaat om vastgoed, infrastructuur of bijvoorbeeld een migratie van 100 PC’s dan werken methodes als PRINCE2 nog steeds uitstekend.

Voordelen van Agile Werken

Veranderingen in organisaties hangen in toenemende mate samen met succesvolle software ontwikkeling. Mede als gevolg daarvan heeft Agile heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Momenteel is SCRUM de meest bekende en gebruikte methode zowel in de publieke als private sector. De voordelen van het werken volgens Agile Principes zijn beproefd en worden breed gedeeld:

 1. Verbeterde betrokkenheid van stakeholders door nauwe samenwerking tussen ontwikkelteam en klant van visie tot en met oplevering.
 2. Transparantie en inzicht gedurende het gehele ontwikkelproces.
 3. Snellere en voorspelbaarder oplevering door time-boxing en prints.
 4. Verbeterd inzicht in kosten en planning van features voor de klant.
 5. Maakt verandering mogelijk in prioriteiten en het verfijnen van de Product Backlog.
 6. Focus op waarde voor de business waardoor de teams zich kunnen focussen op de features met de meeste toegevoegde waarde.
 7. Focus op gebruikers door inzet User Stories waardoor opgeleverde producten ook waarde toevoegen voor de gebruikers.
 8. Betere kwaliteit door kort cyclisch ontwikkelen en testen.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.