Project-, programma- en portfoliomanagement en borgen met P3M3

Hoe weet uw organisatie dat zij in control is van haar projecten en dat de projecten, programma’s en portfolio’s optimaal worden bestuurd? Dat is precies waar de inzet van P3M3 een antwoord op biedt. P3M3 staat voor Project Programme and Portfolio Management Maturity Model. Het is een diagnostische tool om de managementvolwassenheid van uw organisatie te beoordelen op basis van een organisatie-brede gedragen analyse. Dit draagvlak is van belang want de organisatie en haar medewerkers moeten eigenaarschap nemen over de analyse als uitgangspunt voor verbeterinitiatieven.

illustraties_154-155-01

Change Management

Tijdens de ontwikkeling van de organisatie besteden we in het bijzonder aandacht aan verandermanagement en leiderschap. Dit zijn aspecten die te vaak naar de achtergrond verdwijnen maar die aan de basis staan van de transformatie van de organisatie. De “harde” aspecten van de projectorganisatie zijn zeker belangrijk. Maar veranderen is mensenwerk. Hiermee dient optimaal rekening te worden gehouden in de plannen.

CM

Ontwikkeling van de organisatie is teamwerk

De ontwikkeling van uw organisatie is teamwerk. Het vervangen van huidige gewoontes door nieuwe routines vraagt om een gedragen aanpak. Daarom worden uw medewerkers in alle stappen van het proces betrokken om de verandering optimaal te laten aansluiten bij het DNA van de organisatie en deze te borgen.

activeer uw teams

Prestatievebeterplan

Op basis van een nulmeting wordt de huidige procesvolwassenheid van uw organisatie in kaart gebracht en wordt de effectiviteit ervan beoordeeld. Dit is het uitgangspunt voor een verbeterplan dat inspeelt op de Processen, Organisatie, Tools en Informatie die uw organisatie inzet om haar veranderinitiatieven te besturen.

illustraties_16-17-01

P3M3 en PRINCE2 implementatie Erasmus MC

Global Project Performance heeft in 2013 een volwassenheidsmeting uitgevoerd voor het Erasmus MC in Rotterdam. De bouw van het nieuwe ziekenhuis is het grootste programma dat momenteel in Nederland wordt uitgevoerd (investering anderhalf miljard euro). Op basis van de nulmeting is een verbeterplan opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd en dat tot doel heeft om de organisatie naar volwassenheidsniveau 3 te leiden. Ter bevestiging van het behaalde niveau kan de organisatie zich officieel en onafhankelijk laten accrediteren.

Wilt u ook weten wat P3M3 voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Awareness workshops bij Ministerie OCW

Global Project Performance biedt de mogelijkheid om een tegen een geringe vergoeding een P3M3 workshop te organiseren. Daarmee biedt u uw medewerkers de mogelijkheid om een organisatie-brede kijk te nemen op de manier waarop projecten, programma’s en portfolio’s worden bestuurd. U benadrukt daarmee het algemeen belang en de rol die alle betrokkenen spelen in het grotere geheel. Naar aanleiding van de workshop kunt u al op een heel andere manier met elkaar van gedachten wisselen over de gang van zaken en het verbeterpotentieel.

Wilt u ook weten wat P3M3 voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.