Training

Bouw een school in 1 week in Kaapstad incompany

Om de prestaties van projecten en programma’s te verbeteren hebben organisaties vooral behoefte aan competente taakvolwassen medewerkers op alle niveaus in de projectorganisatie.

Tijdens onze Starting Chance projecten van een week naar Kaapstad biedt u aan uw medewerkers de kans om in teamverband in een week tijd een kleuterschool te bouwen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de managementmethode of standaard van uw voorkeur: PRINCE2, Projectmatig Werken of Creëren, SCRUM, Agile PM, MSP, PRINCE2 Agile of Change Management. Zo ervaren deelnemers de werkwijze en voordelen van de methodes in de praktijk.

Bouwreis 2013

De onderstaande film toont de bouwreis van 2013 die we met 40 cursisten hebben ondernomen. In een week tijd is er een enorme prestaties geleverd. In het voortraject hebben we samen 65.000 euro geworden door middel van een beproefd sponsorship programma waarbij iedere deelnemer de opdracht had om minimaal 1.000 euro op te halen.

Voordelen van organisaties

 1. Ontwikkeling leiderschapsvaardigheden medewerkers
 2. Projectmanagementkennis leren toepassen
 3. Vermogen om samen te werken met diverse mensen en culturen
 4. Verhoogde efficiëntie
 5. Over de grenzen van project heen leren kijken
 6. Verhoogde focus op benefits en risico’s van projecten en programma’s
 7. Stressbestendigheid en werken in een omgeving met beperkingen
 8. Oefenen met je eigen gedragscompetenties in projecten
 9. Persoonlijke en directe ervaring in ontwikkelingssamenwerking
 10. Medewerkers inspireren en binden aan de organisatie

Voorbeeld: vertaling bouwreis 2012 naar PRINCE2

Opbouw van een bouwreis

De onderstaande tabel toont de opbouw van onze bouwreizen. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we graag de mogelijkheden die we uw organisatie kunnen bieden.

illustraties_198-199-02

Kaapstad

De bouwreizen worden uitgevoerd in de townships van Kaapstad. Hier werken we al 10 jaar samen met diverse NGO’s. De aanpak en processen van de reizen zijn geoptimaliseerd en het netwerk is goed verankerd. Kaapstad biedt als geen andere stad op het Afrikaanse continent om een echte beleving door te maken van sociale ontwikkeling door de indrukwekkende natuur en achtergrond van de Tafelberg en het contrast tussen arm en rijk.

Kaapstad

Voorbereiding en afronding in Nederland

De voorbereiding en afronding van de reizen vindt plaats in Nederland. In de voorbereiding worden teams ontwikkeld, worden plannen gemaakt en worden fondsen geworven. In de afronding worden leerpunten gerapporteerd en worden de benefits bevestigd. Elke reis wordt in de vorm van een inspirerende film gedocumenteerd door DYZLO Film.

Investering

 1. Reis en verblijf: 2.500,- per persoon.
 2. Training: op maat.
 3. Fondsenwerving: in overleg maar minimaal 1.000 per persoon afhankelijk van aantal deelnemers.
 4. Minimaal aantal deelnemers per bedrijf: 10.

De Business Case

In ontwikkelingssamenwerking is niets zo belangrijk als de aantoonbaarheid van de benefits. De principes van duurzame ontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. De Starting Chance Campaign (bouw van 30 scholen) heeft deze principes verankerd in haar strategieën zodat donateurs zeker kunnen zijn van het sociale rendement:

 1. Wederkerigheid: alle betrokkenen investeren en halen er een voordeel uit.
 2. Leiderschap: bewezen leiderschapsvaardigheden vormen de basis voor de “organizational governance”.
 3. Aantoonbare benefits: zodat het positieve effect van de investeringen kan worden bevestigd.
 4. Holistische aanpak: het ecosysteem wordt samenhangend ontwikkeld te weten de infrastructuur, de leermiddelen, de leraren, de organisatie en de samenwerking met de gemeenschap.

De onderstaande film laat zien hoe het verandermanagement vorm krijgt in de Starting Chance Campaign. Er worden expliciete plannen gemaakt voor “transformational change” zodat de effecten van de verandering duurzaam zijn.

Adopteer een school en realiseer de benefits

Om zeker te stellen dat uw investering in de Starting Chance Campaign tot de beoogde voordelen leidt voor de kinderen, bieden we organisaties de mogelijkheid om een school voor een periode van 5 jaar te adopteren. De investering bestaat dan uit het bouwen van de nieuwe school en het ondersteunen van de ontwikkeling van het onderwijs gedurende een periode van 5 jaar.

Op jaarlijkse basis ontvangt u de uitkomsten van de ‘benefits reviews’ van SASDI zodat u betrokken blijft bij de leerprestaties van de kinderen en leraren en verantwoording kunt afleggen aan uw donateurs. De onderstaande afbeelding laat een investering van 5 jaar zien ter waarde van € 70.000,- voor een satellietschool.

illustraties_200-201-01

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.