Training

DASA DEVOPS Fundamentals inclusief examen

Tijdens de 3-daagse DASA DevOps Fundamentals training van Global Project Performance maakt u op interactieve, inspirerende en praktische wijze kennis met de fundamenten van DEVOPS. U maakt kennis met de belangrijkste principes, begrippen, processen en technieken. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij het belang van gedragsvaardigheden, competentieontwikkeling, cultuur en randvoorwaarden om maximale toegevoegde waarde uit DEVOPS te realiseren voor uw klanten en afnemers door snellere software deployment (tot 200 X), hogere deployment frequentie (tot 30 X), chenge succesrate (tot 60 X).

Aan het eind van deze training hebt u competentieniveau 2 van het DEVOPS competentiemodel bereikt en kunt u aantoonbaar en effectief meewerken in een DEVOPS omgeving. De training wordt afgesloten met het officiële DEVOPS Fundamentals examen dat een internationaal erkend certificaat oplevert.

Doelgroep

Bent u betrokken in Agile ontwikkeling van software en deployment? Dan is deze training interessant voor u. Aan onze trainingen nemen onder andere deel: DevOps engineers, Product Owners, Integratie Specialisten, Operations Managers, Incident- en Change- Managers, Systeembeheerders, Netwerkbeheerders, Business Managers, Automatiserings Architecten en Enterprise Architecten.

Over DEVOPS: Development & Operations

DEVOPS staat voor de combinatie van Development en Operations. Met de grote opkomst van Agile productontwikkeling is ook de noodzaak ontstaan om ontwikkelde software snel en naadloos beschikbaar te kunnen maken voor organisaties en haar gebruikers (release en configuratie). Om dit mogelijk te maken is het nodig dat ontwikkelaars en operations hun werkzaamheden voortdurend en goed op elkaar af stemmen.

DEVOPS levert de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit te realiseren en ondersteunt het ontwikkelen van een “energized change culture” waarin de verschillende teams optimaal samenwerken om de gemeenschappelijke klant optimaal van dienst te zijn.

Doelen van DEVOPS

De doelen van DEVOPS omspannen de complete “development pipeline” en hebben onder meer betrekking op:

 • Verhogen van de frequentie van deployment.
 • Snellere time to market.
 • Lagere faalratio van nieuwe releases.
 • Kortere lead time tussen “fixes”.
 • Versnelde gemiddelde hersteltijd.

Organisaties als Netflix, Spotify en Facebook lopen voorop in deze ontwikkeling transformeren IT zeer succesvol door DevOps pricipes te implementeren. De volgende successen worden zelfs geclaimd: 200 keer sneller software deployment, 30 keer hogere deployment frequentie en een change succesrate die 60 keer hoger ligt. Met deze uitkomsten zijn organisaties veel beter in staat om hun prestaties te verbeteren.

Over DASA & het DASA Competentiemodel

DASA staat voor de DEVOPS Agile Skills Association. De missie van DASA is om te zorgen dat organisaties wereldwijd kunnen beschikken noodzakelijke kennis, vaardigheden en competenties van DEVOPS. DASA doet dit door het definieren van aan rollen gekoppelde competenties die zijn toe te wijzen aan 4 skills Areas, 8 Knowledge Areas en een leerpad. Succesvolle DEVOPS teams slagen erin om te zorgen dat op teamniveau alle competenties voor succes beschikbaar zijn.

DASA DEVOPS Groeimodel

DASA heeft het onderstaande volwassenheidsmodel ontwikkeld waarbij de basis wordt gevormd door de DASA DEVOPS Fundamentals training. Global Project Performance ondersteunt uw organisatie en haar teams in alle stappen naar prestatieverbetering.

Global Project Performance werkt voor Top Organisaties

Global Project Performance levert al meer dan 10 jaar  praktische en kosten efficiënte oplossingen voor top organisaties in de publieke en private sector bij de professionalisering van Project Portfolio Management, Agile- en Lean- Management, Leiderschaps- en Competentieontwikkeling, en Inhuur van Professionals.

logos3

Aanpak van de training

U brengt een eigen werk en ervaringen in de training in voor maximale praktijkrelevantie. Tijdens de training worden korte theorieblokken afgewisseld met opdrachten en oefeningen. De training is interactief, praktisch en inspirerend. U bouwt kennis op en ontwikkelt ook de vaardigheden om er mee aan de slag te gaan. De training wordt ondersteund door GPP Online. Examenvoorbereiding is een integraal onderdeel van de training.

illustraties_14-15-01

Programma

1. Core concepten

 • het ontstaan van DevOps
 • core concepten en principes van DevOps
 • betekenis van DevOps voor jou als professional en voor jouw organisatie

2. Cultuur

 • de essentie van een DevOps cultuur
 • de belangrijkste elementen van een DevOps cultuur
 • de belangrijke aspecten bij het creëren van een DevOps cultuur

3. Organisatie

 • de Operationele modellen van DevOps
 • de noodzaak van autonome teams
 • de impact van DevOps op Architectuur in relatie tot deployment
 • governance binnen DevOps teams

4. Processen

 • relaties tussen Agile, Scrum en Kanban
 • ITSM processen in relatie tot de practices in een DevOps cultuur
 • gebruik van lean om processen te optimaliseren
 • leveren van een Value Strem Map voor een bepaald proces
 • initiëren van nieuwe en innovatieve ideën

5. Automation

 • de impact van automation op Software Delivery processen
 • de voordelen en core principes van Continuous Delivery
 • de belangrijkste cloud principes voor DevOps organisaties

6. Meten en verbeteringen

 • belang van monitoring en logging van DevOps

7. DASA DEVOPS Fundamentals examen

Resultaten

Deze training levert u praktische handvatten waarmee u direct aan de slag kunt in uw eigen organisatie. Aan het eind van deze training hebt u een eerste ervaring en inzicht opgedaan in:

 • De redenen voor een organisatie om DevOps in te voeren en de voordelen die dit oplevert.
 • De principes en cultuuraspecten om DEVOPS succesvol te verankeren in de organisatie.
 • De interactie van DevOps met Agile, SCRUM, Lean en ITSM.
 • De rollen, teams en organisatiestructuren
 • De belangrijkste DevOps processen, technieken en toepassingen.

Global Project Performance werkt voor Top Organisaties

Global Project Performance levert al meer dan 10 jaar  praktische en kosten efficiënte oplossingen voor top organisaties in de publieke en private sector bij de professionalisering van Project Portfolio Management, Agile- en Lean- Management, Leiderschaps- en Competentieontwikkeling, en Inhuur van Professionals.

logos3

Data

 • 7, 14 en 21 mei 2019
 • 4, 13 en 18 juni 2019
 • 1, 8 en 11 juli 2019
 • 5, 12 en 19 augustus 2019
 • 2, 9 en 19 september 2019
 • 30 september, 3 en 7 oktober 2019
 • 4, 11 en 18 november 2019
 • 2, 9 en 11 december 2019

Het examen wordt online afgenomen op het door uzelf gewenste tijdstip.

Plaats

Maandelijks: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerenveen, Groningen, Zwolle.

illustraties_26-27-01

Investering

€ 1.945, – ex BTW, inclusief examen

Duur

3 dagen. Het examen legt u online af op het door u gewenste tijdstip.

Inclusief

Cursusmaterialen, oefenexamens, examentraining, GPP Online, examen, certificaat, administratie, locatie, arrangementskosten, implementatieondersteuning, examengarantie mogelijk onder voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden bij Global Project Performance

 • Kortingen incompany training tot 40%.
 • Werkzoekenden tegen kostprijs.
 • Trainingen door heel Nederland.
 • Implementatieworkshop incompany.
 • Zzp’ers ondernemerskorting.
 • All-intarieven.
 • Trainingen gaan elke maand door.
 • Speciale regeling btw-vrijstelling.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.