Training

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT TRAINING

Deze praktijkgerichte training leidt op tot het internationaal gewaardeerde Lean Six Sigma Green Belt certificaat. De training is bestemd voor deelnemers die enige ervaring hebben in verbeterprojecten, die hun ervaring en competenties als Team Manager in verbeterprojecten willen bevestigen, en die zich willen ontwikkelen tot Black Belt.

Tijdens de Lean Six Sigma Green Belt training maakt u een stevige verdiepingsslag. U neemt uw eigen project mee naar de training. Gedurende de training doorlopen we de gehele cyclus van DMAIC en oefent u met diverse tools en technieken van Lean Six Sigma onder leiding van onze (Master) Black Belts. De training wordt afgesloten met een examen en een eindgesprek. Bij goed gevolg ontvangt u het gewaardeerde Lean Six Sigma Green Belt certificaat.

Doelgroep Lean Six Sigma Green Belt training

Yellow Belts die verantwoordelijkheid hebben genomen als Team Manager (Green Belt) in de praktijk, projectmanagers, projectleiders en team managers.

Over Lean Six Sigma

Tientallen procenten van de inkomsten, opbrengsten of omzet van een organisatie kunnen verloren gaan door verspilling in het voortbrengingsproces. Dit is het geval in zowel productie als dienstverlening. Bovendien besteden organisaties vaak veel tijd en geld zonder dat ze zeker weten of de klant of afnemer daar op wil wachten of daar geld voor over heeft.

Dit zijn de twee overtuigingen van werkplaatschef Taiichi Ohno die aan de basis hebben gelegen van het Toyota Production System (TPS) en de Toyota Way zoals beschreven door James P. Womack en Daniel Jones.
En zo ontstond Lean Six Sigma. Lean richt zich op het verwijderen van verspillingen en activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant. Six Sigma is gericht op het meten van reductie van fouten.

Door aanhoudende (maatschappelijke) druk op kosten en opbrengsten, is de populariteit van Lean Six Sigma ook definitief doorgedrongen in de dienstverlening
en bij overheden. Organisaties rapporteren grote besparingen en hoge rendementen op projecten die op basis van DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) worden uitgevoerd.

Definitie van Lean

Het creëren van maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen met minimale inspanning.

Lean Six Sigma Green Belt training

Benefits van Lean Six Sigma

 • Hoge efficiency en kwaliteitsniveaus van de processen.
 • Hoge productiviteit en lage voorraden.
 • Lage productiekosten.
 • Maximalisatie van de operationele winst.
 • Hoge leverbetrouwbaarheid en voldoen aan klantwensen.
 • Volledige controle over de processtromen.
 • Innovatieve en flexibele organisatie.
 • Kortere doorlooptijden.
 • Optimalisatie bedrijfsresultaten in not-for- profitorganisaties.
 • Minder fouten ‘First time right’.

Onderscheid Lean en Six Sigma

Lean richt zich hoofdzakelijk op snelheid, efficiency, en het verwijderen van ‘waste’ uit processen. Six Sigma is een statistische methode die tot doel heeft om de betrouwbaarheid te vergroten van de mate waarin de organisatie zal voldoen aan de klantverwachtingen.

Lean filosofie: lange termijn en de mens centraal

Lean Six Sigma is meer dan een verzameling van technieken voor verbeterprojecten. Het is ook een langetermijnfilosofie waarbij de missie en langetermijnvisie van de organisatie leidend zijn. Bovendien worden de medewerkers in Lean Six Sigma centraal gesteld om de visie en noodzakelijke organisatieverbeteringen te realiseren.

Verbeter de prestaties van uw organisatie

Lean Six Sigma helpt organisaties om goede routines op te bouwen en met elkaar een aantal spelregels af te spreken. Hierdoor verbeteren de samenwerking, de communicatie en de besturing van de organisatie. We zien in de praktijk dat deze organisaties beter in staat zijn om hun doelen te realiseren. Lean Six Sigma is volledig in te passen in de processen, standaarden en cultuur van uw eigen organisatie.

Vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt

Lean Six Sigma wordt sterk gewaardeerd door werkgevers en opdrachtgevers. Maandelijks leiden wij werkzoekenden op die mede door hun Lean Six Sigma certificering een baan vinden. Ook zzp’ers vinden eerder een opdracht wanneer ze een Lean Six Sigma certificaat op zak hebben.

De Lean Six Sigma trainingen van Global Project Performance

 • Werken aan je eigen project.
 • Trainer met schat aan praktijkervaring.
 • Trainerevaluaties CEDEO: 9,3.
 • Examentraining.
 • Examengarantie (aan voorwaarden verbonden).
 • GPP Online.
 • De beste trainingslocaties.
 • Interactief en uitdagend.
 • Presentaties en oefeningen.
 • Begeleiding voor, tijdens en na de training.

Bijzondere voorwaarden bij Global Project Performance

 • Kortingen incompany training tot 40%.
 • Werkzoekenden tegen kostprijs.
 • Trainingen door heel Nederland.
 • Implementatieworkshop incompany.
 • Zzp’ers ondernemerskorting.
 • All-intarieven.
 • Trainingen gaan elke maand door.
 • Speciale regeling btw-vrijstelling.

Global Project Performance: Authorized Training Organisation

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door APMG International voor het verzorgen van Lean Six Sigma trainingen en het afnemen van de officiële Lean Six Sigma examens.

Aanpak van de Lean Six Sigma Green Belt training

De training wordt geleid door een ervaren (Master) Black Belt met diepgaande ervaring en uitstekende didactische vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen gaat u aan de slag met uw eigen project en wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers. Er wordt naast de technische competenties ook uitgebreid ingegaan op de gedragscompetenties van de Lean Six Sigma Green Belt waaronder de benodigde leiderschapsvaardigheden. Onderdeel van de training is het uitvoeren van een 360 graden. De training is interactief, praktisch en uitdagend. De training wordt afgesloten met een assessment dat wordt afgenomen door twee Master Black Belts.

Lean Six Sigma Green Belt training online

Resultaat Lean Six Sigma Green Belt training

U hebt aangetoond aan de hand van een eigen verbeterproject dat u beschikt over de basiscompetenties die een Lean Six Sigma Green Belt nodig heeft om te participeren in een verbeterproject onder leiding van een Black Belt. U beschikt over voldoende ‘vlieguren’ en hebt onder meer effectieve inzet van de volgende beheersinstrumenten en Lean Six Sigma begrippen gedemonstreerd:

 • Voice of the business, customer, process and stakeholders, DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), Leanstappen (Value, Value Stream, Pull, Flow, Perfection), Herkennen procesbeschrijving (SIPOC), 5 x waarom?, Flow, Kaizen, 7 verspillingen, 5S, Just in time, Rapid improvement approach.
 • Leiderschap en verandermanagement.

Vervolgtrainingen na de Lean Six Sigma Green Belt training

 • Lean Six Sigma Black Belt.
 • Leading Change.
 • AgilePM en Scrum.
 • Persoonlijk leiderschap.

Data Lean Six Sigma Green Belt training

 • 9, 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari 2017
 • 1, 6, 13, 16 februari, 6 en 13 maart 2017
 • 6, 13, 20, 27 maart, 3 en 10 april 2017
 • 4, 10, 11, 18 april, 1 en 8 mei 2017
 • 1, 8, 15, 22 mei, 6 en 12 juni 2017
 • 6, 12, 20, 26 juni, 3 en 10 juli 2017
 • 3, 10, 13, 17 en 24 juli 2017
 • 7, 14, 17, 21, 28 augustus en 4 september 2017
 • 4, 11, 14, 18, 25 september en 9 oktober 2017
 • 2, 5, 9, 12, 16 en 30 oktober 2017
 • 6, 13, 16, 20, 27 november en 4 december 2017
 • 4, 7, 11, 13, 18 december 2017 en 8 januari 2018

Plaats Lean Six Sigma Green Belt training

Maandelijks: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerenveen, Groningen, Zwolle.

Lean Six Sigma Green Belt training locaties

Investering

€ 2.950,- ex BTW

Duur Lean Six Sigma Green Belt training

5,5 dagen

Voorwaarden

 • Individuele coaching.
 • Assessment.
 • Deelnemers dienen een licentie op Minitab op hun laptop te installeren.

Inclusief

Inclusief cursusmaterialen, oefenexamens, examentraining, GPP Online, administratie, locatie, arrangementkosten, implementatieondersteuning.