Training

Managing Benefits Incompany

Voor grotere organisaties verzorgen we overwegend Managing Benefits incompany trainingen. Deze trainingen worden ook gebaseerd op onze geaccrediteerde Managing Benefits cursussen en leiden ook op tot het behalen van de Managing Benefits -certificeringen.

Incompany trainingen hebben als voordeel dat ze volledig kunnen worden toegesneden op de praktijkuitdagingen van de organisatie en haar teams. Bovendien wordt er draagvlak gecreëerd voor verbetering van de projectbesturing in de organisatie en groei in projectmanagementvolwassenheid.

Doelgroep

Lijnmanagers, strategisch management, Business Change Managers, Senior Responsible Owners, programmamanagers, porfoliomanagers, projectmanagers, adviseurs, consultants, Finance & Control, Audit senior specialisten, en PMO’ers.

Over Managing Benefits

Steeds meer organisaties onderkennen de noodzaak om de focus te vergroten op het realiseren van benefits uit projecten en programma’s. Met het realiseren en bevestigen van de verwachte benefits kunnen de investeringen in veranderinitiatieven immers worden verantwoord en gerechtvaardigd.

Uit onze P3M3 assessments komt structureel naar boven dat Benefits Management een relatief minder sterk ontwikkeld proces perspectief is binnen veel organisaties, zowel in de publieke als de private sector. Managing Benefits, geschreven door Stephen Jenner, biedt een praktische en samenhangende standaard methode voor het management van benefits, vanaf het begin en integratie in de Business Case tot en met het bevestigen dat de benefits daadwerkelijk zijn gerealiseerd en de vertaling van waardevolle lessen naar andere en toekomstige projecten en programma’s.

MASTERCLASS BENEFITS MANAGEMENT DOOR STEPHEN JENNER 7 OKTOBER 2016

De dag is bezocht door medewerkers van uiteenlopende organisaties waaronder: Koninklijke Horeca Nederland, Ministerie van OCW, Dienst Werk en Inkomen, NBD Biblion, Platani Nederland, URENCO Nederland B.V., Berendsen Textiel Service B.V.,  Vivat verzekeringen, Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak, CED Nederland,  Heineken, Ministerie van OCW, International Card Services BV, Cap Gemini, ABN AMRO Bank, APG Asset Management NV, Vodafone, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vodafone Libertel B.V., Heineken International B.V. Politie, ISS BV, HagaZiekenhuis, Westland Infra, APMG international, ANWB, Fortes Solutions BV, Gemeente Den Haag, ANWB, Gemeente Amsterdam, Politie, Albert Heijn, Royal van Lent Shipyards, Zodiac Aerospace, Gemeente de Bilt, Gemeente Rotterdam, Dienst ICT Gemeente Amsterdam.

Masterclass Benefits Management – The Movie

De onderstaande film van 5 minuten toont een impressie van Managing Benefits en de betekenis voor organisaties. De film is opgenomen op 7 oktober 2016 in de Heineken Experience tijdens de Masterclass Managing Benefits. Deze werd door de Stephen Jenner zelf verzorgd. Stephen is tevens auteur van de marktstandaard Management of Portfolio’s.

masterclass-managing-benefits-the-movie

Definitie van benefits

Een benefit is een meetbare verbetering als gevolg van een verandering die als positief wordt ervaren door een of meerdere stakeholders, en die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen inclusief de strategische doelstellingen.

Example Benefits Map

© The APM Group Limited. 2014. Reproduced under licence from The APM Group Ltd.

De voordelen van Benefits Management

De fundamentele drijfveer voor Benefits Management is dat onderzoeken wereldwijd laten zien dat het track record van het realiseren van verwachte benefits sterk tegen valt. Ook in onze dienstverlening nemen we dat dagelijks waar. Er is dus veel te winnen met goed Benefits Management. Enkele cijfers:

 • De National Audit Office (2011) rapporteert dat bewijs aantoont dat twee-derde van projecten in de publieke sector te laat worden opgeleverd, over budget, en dat de verwachte eindresultaten niet worden gerealiseerd. Eenzelfde track record is van toepassing op de private sector.
 • Lovallo en Kahneman (2003) rapporteren dat grote kapitaalinvesteringen vertraagd worden opgeleverd en over budget. En dat 70% van de nieuwe fabrieken binnen 10 jaar na opening worden gesloten. Ongeveer twee-derde van fusies en acquisities leveren niet de beoogde rendementen op. Lovallo en Kahneman komen tot de conclusie dat deze slechte resultaten het gevolg zijn van gebrekkige besluitvorming door management.
 • Flyvberg et al. (2003, 2005) komen tot de conclusie dat grote infrastructuur projecten dramatische prestaties laten zien. Ook constateren ze in hun onderzoek dat benefits forecasting in de 30 jaar van hun onderzoek niet is verbeterd.
 • Onderzoek in Australie door Capability Management (2006) laat zien dat projectprestaties in de 15 jaar van het onderzoek niet zijn verbeterd. Slechts 5% van de projecten realiseert de volledige geprognosticeerde benefits.
 • Een studie door Moorhouse Consulting (2009) rapporteert in de Financial Times dat slechts 20% van deelnemers aan het onderzoek gelooft dat hun organisatie consistent succesvol is in het realiseren van benefits.

Opbouw van de methode

Managing Benefits is opgebouwd uit de volgende onderdelen: een overzicht van Benefits Management, de zeven Principes, de vijf Practices, een handleiding voor praktische toepassing van Benefits Management, advies hoe te beginnen met de implementatie van Benefits Management.

1. Principles

 • Align beneits with strategy.
 • Start with the end in mind.
 • Utilize successful delivery methods.
 • Integrate benefits with performance management.
 • Manage benefits from a portfolio perspective.
 • Apply effective governance.
 • Develop a value culture.

2. Benefits Management Cycle

 • Identify and quantify.
 • Value and appraise.
 • Plan.
 • Realize.
 • Review.

3. Portfolio-based benefits management

4. Implementing and Sustaining Progress

5. The next steps

 

Benefits Management model

© The APM Group Limited. 2014. Reproduced under licence from The APM Group Ltd.

Prestatieverbetering organisatie & Managing Benefits Case Studies Klanten

Managing Benefits helpt organisaties om goede routines op te bouwen en met elkaar een aantal spelregels af te spreken die leiden tot het realiseren van beoogde benefits uit Business Cases. Hierdoor verbeteren de samenwerking, de communicatie en de besturing van de organisatie. We zien in de praktijk dat deze organisaties beter in staat zijn om hun doelen te realiseren. Managing Benefits is volledig in te passen in de processen, standaarden en cultuur van uw eigen organisatie.  Bekijk hier de Managing Benefits Case Studies van enkele van onze klanten >>>

logos3

© The APM Group Limited. 2014. Reproduced under licence from The APM Group Ltd.

Vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt

Managing Benefits wordt sterk gewaardeerd door werkgevers en opdrachtgevers. Ook zzp’ers vinden eerder een opdracht wanneer ze een Managing Benefits certificaat op zak hebben.

Pre transition to post transition

De Managing Benefits-trainingen van Global Project Performance

 • Werken aan je eigen project.
 • Trainer met schat aan praktijkervaring.
 • Trainerevaluaties CEDEO: 9,3.
 • Examentraining.
 • Examengarantie (aan voorwaarden verbonden).
 • GPP Online.
 • De beste trainingslocaties.
 • Interactief en uitdagend.
 • Presentaties en oefeningen.
 • Begeleiding voor, tijdens en na de training.

Bijzondere voorwaarden bij Global Project Performance

 • Kortingen incompany training tot 40%.
 • Werkzoekenden tegen kostprijs.
 • Trainingen door heel Nederland.
 • Implementatieworkshop incompany.
 • Zzp’ers ondernemerskorting.
 • All-intarieven.
 • Trainingen gaan elke maand door.
 • Speciale regeling btw-vrijstelling.

Global Project Performance: Authorized Training Organisation

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door APMG International voor het verzorgen van Managing Benefits-trainingen en het afnemen van de officiële Managing Benefits Foundation en Practitioner examens.

Aanpak van de training

Ter voorbereiding op de training leest u het standaard werk van Steve Jenner door. U krijgt deze direct na inschrijving toegezonden. Tijdens de training brengt u verbeterinitiatieven uit uw eigen praktijk en organisatie in. Tijdens interactieve sessies onder leiding van onze ervaren trainer slaat u de brug van training naar uw eigen praktijk, projecten en programma’s. Zo wordt geborgd dat u al tijdens de trainingsperiode concreet aan de slag gaat met praktische toepassingen.

illustraties_14-15-01

Programma

Managing Benefits wordt tijdens de training integraal behandeld. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod.

1. Principles

 • Align beneits with strategy.
 • Start with the end in mind.
 • Utilize successful delivery methods.
 • Integrate benefits with performance management.
 • Manage benefits from a portfolio perspective.
 • Apply effective governance.
 • Develop a value culture.

2. Benefits Management Cycle

 • Identify and quantify.
 • Value and appraise.
 • Plan.
 • Realize.
 • Review.

3. Portfolio-based benefits management

4. Implementing and Sustaining Progress

5. The next steps

Resultaat

U weet hoe u Managing Benefits kunt inzetten, wie u daarbij moet betrekken en hoe u dat het beste aan kunt pakken. U hebt onder meer leren werken met de volgende beheersinstrumenten:

 • Benefits Discovery workshops.
 • Benefits Mapping.
 • Reference class forecasting.
 • Optimism bias adjustments.
 • Sensitivity and scenario analysis.
 • Stakeholder segmentation and analysis.
 • Benefits contracts.
 • One version of the truth.
 • Staged release of funding.
 • Clear line of sight.
 • Decision conferencing.
 • Customer journey.

Data

Data en plaats worden in overleg vastgesteld en hangen mede af van uw specifieke wensen.

Plaats

Locatie klant of locatie Global Project Performance.

illustraties_26-27-01

Investering

Op maat. Besparingen kunnen oplopen tot 40%

Duur

Standaard duur of op maat

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.