Training

Scrum incompany training en workshops

Voor grotere organisaties verzorgen we overwegend incompany trainingen. Deze trainingen worden ook gebaseerd op onze geaccrediteerde cursussen en leiden ook op tot het behalen van de Scrumcertificeringen. Incompany trainingen hebben als voordeel dat ze volledig kunnen worden toegesneden op de praktijkuitdagingen van de organisatie en haar teams. Bovendien wordt er draagvlak gecreëerd voor verbetering van de projectbesturing in de organisatie en groei in projectmanagementvolwassenheid.

Over Scrum

Scrum is een raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van complexe producten. Het raamwerk wordt sinds de jaren 1990 gebruikt om complexe productontwikkelingen te managen.

Scrum is geen proces of techniek voor het bouwen van producten; het is een raamwerk waar binnen je de verschillende processen en technieken kunt inzetten. Scrum maakt de effectiviteit van jouw productmanagement en ontwikkeltechnieken inzichtelijk, zodat je kunt verbeteren. Scrum dankt zijn populariteit aan de behoefte van mensen en teams om verantwoordelijkheid te dragen,samen te werken, zich te ontwikkelen, rendement te everen en het beste van zichzelf te geven voor de afnemers van hun werk.

Opbouw en filosofie van Scrum

Het Scrumraamwerk bestaat uit samenhangende onderdelen te weten de Scrumteams en hun bijbehorende rollen, gebeurtenissen, artefacten en regels. Elk onderdeel binnen het raamwerk dient een specifiek doel en is essentieel voor het gebruik en succes van Scrum. Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing, ofwel het empirisme. Empirisme gaat er vanuit dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Scrum gebruikt een iteratieve, incrementele aanpak om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te beheersen. Om het raamwerk goed te laten functioneren zijn er drie randvoorwaarden:

 • Transparantie.
 • Inspectie.
 • Aanpassing.

illustraties_68-69-01

Enkele voordelen van Scrum

 • Flexibiliteit.
 • Kostenreductie.
 • Snellere opleveringen.
 • Transparantie in status en voortgang.
 • Minder overheadkosten aan protocollen en plannen.
 • Continu kijken naar verbeteringen in proces en aanpak.
 • Betrokkenheid klant/opdrachtgever.

Prestatieverbetering organisatie & SCRUM Case Studies Klanten

SCRUM helpt organisaties om goede routines op te bouwen en met elkaar een aantal spelregels af te spreken. Hierdoor verbeteren de samenwerking, de communicatie en de besturing van de organisatie. We zien in de praktijk dat deze organisaties beter in staat zijn om hun doelen te realiseren. SCRUM is volledig in te passen in de processen, standaarden en cultuur van uw eigen organisatie. Bekijk hier de SCRUM Case Studies van enkele van onze klanten >>>

logos3

Vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt

Scrum wordt sterk gewaardeerd door werkgevers en opdrachtgevers. Maandelijks leiden wij werkzoekenden op die mede door hun Scrumcertificering een baan vinden. Ook zzp’ers vinden eerder een opdracht wanneer ze een Scrumcertificaat op zak hebben.

De Scrumtrainingen van Global Project Performance

 • Werken aan je eigen project.
 • Trainer met schat aan praktijkervaring.
 • Trainerevaluaties CEDEO: 9,3.
 • Examentraining.
 • Examengarantie (aan voorwaarden verbonden).
 • GPP Online.
 • De beste trainingslocaties.
 • Interactief en uitdagend.
 • Presentaties en oefeningen.
 • Begeleiding voor, tijdens en na de training.

Bijzondere voorwaarden bij Global Project Performance

 • Kortingen incompany training tot 40%.
 • Werkzoekenden tegen kostprijs.
 • Trainingen door heel Nederland.
 • Implementatieworkshop incompany.
 • Zzp’ers ondernemerskorting.
 • All-intarieven.
 • Trainingen gaan elke maand door.
 • Speciale regeling btw-vrijstelling.

Global Project Performance: Authorized Training Organisation Global Project

Performance is een geaccrediteerd opleidingsinstituut. Onze organisatie, trainingen en trainers voldoen aan de hoogste eisen.

Voordelen

 • Teambuilding en intervisie.
 • Maatwerk oefeningen.
 • Koppeling naar andere standaarden.
 • Draagvlak voor verandering ontwikkelen.
 • Groei volwassenheid organisatie.
 • Kostenbesparingen tot 40%.
 • Locatie koppelen aan doel.
 • Gratis implementatiesessie.

Scrum workshops

Workshops staan volledig los van examenstandaarden en bieden daarom een uitstekende werkvorm om samen aan de slag te gaan met het implementeren van de opgedane kennis in teamverband. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van de (P3M3-)managementvolwassenheid van uw organisatie door te investeren in uw mensen en het ontwikkelen van de processen en de toepassing ervan in de praktijk. Workshops bieden een moment om even achterover te leunen en te reflecteren, maar ook gelegenheid om concrete knelpunten of kansen samen aan te pakken en verbeterinitiatieven te ondernemen.

Mogelijke onderwerpen workshops

 • Scrum-overviewworkshop voor stakeholders.
 • Scrum implementeren: hoe doe je dat?
 • Scrum health check.
 • Volwassenheidsmeting P3M3.
 • People risk assessment bij implementatie.
 • User stories schrijven.
 • Opdrachtgeverschap.
 • Backlogs opstellen.
 • MoSCoW sessies.
 • Daily stand ups inwerken.
 • Sprint planning.
 • Coaching.

illustraties_14-15-01

Prestatieverbetering organisatie & SCRUM Case Studies Klanten

SCRUM helpt organisaties om goede routines op te bouwen en met elkaar een aantal spelregels af te spreken. Hierdoor verbeteren de samenwerking, de communicatie en de besturing van de organisatie. We zien in de praktijk dat deze organisaties beter in staat zijn om hun doelen te realiseren. SCRUM is volledig in te passen in de processen, standaarden en cultuur van uw eigen organisatie. Bekijk hier de SCRUM Case Studies van enkele van onze klanten >>>

logos3

GPP Kennisnetwerk: deel ervaringen met andere GPP klanten

Het is onze missie om organisaties te ondersteunen bij het verbeteren van project-, programma- en portfolioprestaties in de praktijk. Daarom doen we ook aan ‘match making’. We brengen organisaties die van elkaar kunnen leren door het delen van ervaring bij elkaar. U en uw collega’s vernemen ervaringen uit de eerste hand. Dit is inspirerend en levert praktische tips op waar u direct iets aan hebt.

Data en plaats

Locatie klant of locatie Global Project Performance

Investering

Op maat. Besparingen kunnen oplopen tot 40%

Duur

Standaard duur of op maat

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.