Training

Werken In Kleine Projecten Incompany

Werken In Kleine Projecten (WISP) is ideaal voor organisaties die hun medewerkers uit willen rusten met direct toepasbare handvatten om klussen, opdrachten, kleine projecten of complexe taken projectmatig te organiseren. Niet de theorie maar vaardigheden, competenties en toepassing staan centraal.

Door uw medewerkers te trainen in de toepassing van deze flexibele en efficiënte aanpak met weinig documentatie maakt u de organisatie wendbaar en slagvaardig zodat ze optimaal in kan spelen op veranderende omstandigheden.

Doelgroep

De training is met name bestemd voor mensen die geen projectmanager zijn en die kleine projecten, klussen, opdrachten of complexe taken moeten plannen en uitvoeren naast hun dagelijkse werk.  Bijvoorbeeld teammedewerkers, teamcoördinatoren, teamleiders, teammanagers, adviseurs, specialisten, vakgroepleiders, leraren. De training is ook uitermate geschikt voor teams.

Over Werken In Kleine Projecten WISP

Werken In Kleine Projecten is ontdaan van ingewikkelde theorieën en maakt gebruik van taal die iedereen begrijpt. De nadruk ligt op de directe toepassing van de elementaire basisprincipes van projectmatig werken in goede samenwerking met alle betrokkenen. In slechts een paar dagen tijd staat uw eigen project op de rails.

Communicatie en Samenwerking Verbeteren, Plezier Vergroten

Bij de Basistraining Werken In Kleine Projecten staan de betrokkenen, de inhoud van het project en de te bereiken doelen van de organisatie centraal. De handvatten van Werken In Kleine Projecten ondersteunen de realisatie van de doelstellingen soepel en met weinig inspanning en documentatie. De communicatie en samenwerking onder betrokkenen verbetert en het werkplezier wordt vergroot.

Waarom Werken In Kleine Projecten (WISP)?

Tegenwoordig hebben we allemaal te maken met veranderingen, kleine projecten en klussen die we in goede banen moeten leiden. Veel mensen moeten dit naast hun dagelijkse baan doen, zijn hier nog niet voor opgeleid, en hebben slechts beperkt tijd om zich hier in te bekwamen. Werken In Kleine Projecten speelt hierop in:

 • De methode is ontdaan van ingewikkelde theorieën.
 • Er wordt eenvoudige taal gebruikt in plaats van vakjargon.
 • De nadruk ligt niet op kennisontwikkeling maar toepassing in de praktijk.
 • Er wordt een eenvoudig stappen plan gehanteerd.
 • Er is zeer beperkte documentatie vereist voor de toepassing.

Voordelen Werken In Kleine Projecten (WISP)?

 • Iedereen kan de methode aanleren in slechts een paar dagen tijd.
 • Je eigen project, klus of opdracht staat op de rails in een paar dagen tijd.
 • Communicatie en samenwerking verbeteren direct.
 • Aanpak training gebaseerd op Simulatie, Spel en levensechte projecten.
 • Erkend door Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
 • Geaccrediteerd door APMG International.
 • Deelnemers ontvangen internationaal erkend certificaat.
 • Werken In Kleine Projecten is een Nederlands product.

Stappenplan Werken In Kleine Projecten

Bij WISP staan de inhoud, de samenwerking en de communicatie met betrokkenen centraal. Deze worden ondersteund door slechts 4 eenvoudige processtappen of fasen zoals hieronder weer gegeven.

Niet een uitgebreide en ingewikkelde set van definities en procedures staat centraal maar het gesprek over en de invulling van 7 leidende succesfactoren (principes):

 1. Zorg voor een goede onderbouwing van je project (duidelijke reden).
 2. Organiseer de rollen in het project.
 3. Maak een plan en werk deze regelmatig bij.
 4. Neem geen onnodige risico’s.
 5. Houd rekening met veranderingen.
 6. Controleer de voortgang.
 7. Kwaliteit is doen wat er is afgesproken.

Global Project Performance werkt voor Top Organisaties

Global Project Performance levert al meer dan 10 jaar  praktische en kosten efficiënte oplossingen voor top organisaties. Het Werken In Kleine Projecten verzorgen we onder meer voor: Kinderopvangorganisaties, Scholengemeenschappen, Toerisme, Industrie, Overheden (Rijk, Provincie, Gemeente), Zorgorganisaties, Distributie en Logistiek.

logos3

Aanpak van de training

Tijdens de training Werken In Kleine Projecten Voor Onderwijs combineren we de Basistraining en de Praktijktraining zodat dit ook werkelijk tot aantoonbare competenties bij onderwijzers en leerlingen leidt.

De basistraining duurt twee dagen en wordt vervolgd met de praktijktraining. Tijdens de praktijktraining leveren deelnemers een Portfolio van Resultaten op die wordt besproken onder leiding van onze trainer begeleider tijdens individuele en plenaire sessies. Deelnemers verwerken feedback in hun aanpak en leren “on the job”.

Aan het einde van de training hebt aangetoond dat u over de competenties beschikt om een klein project of opdracht succesvol te definiëren, te plannen, uit te voeren, af te ronden en te evalueren.

In de slotbijeenkomst presenteert u uw project aan anderen en leren deelnemers verder van elkaar.

illustraties_14-15-01

Programma

De training Werken In Kleine Projecten Incompany is als volgt opgebouwd:

1. Basistraining en toets

 • Dit is onze standaard en beproefde training van 2 dagen.

2. Kick-Off Bijeenkomst

 • Intake.
 • Input door deelnemer voorafgaand aan bijeenkomst.
 • Kennismaking deelnemers.
 • Toelichting werkwijze.
 • Uitleg succescriteria.
 • Korte herhaling Werken In Kleine Projecten.
 • Planning traject.

3. Uitvoering

 • De voorbereiding.
 • Plannen.
 • Uitvoeren.
 • Overdragen en afronden.
 • Tijdens elke projectfase levert de deelnemer opdrachten of resultaten in.
 • Portfolio van Resultaten: documenten, Online Communicatie, presentaties, feedback stakeholders.

4. Evaluaties & Slotpresentatie

 • Korte zelf-evaluatie.
 • 360-graden evaluatie stakeholders.
 • Indienen Portfolio van Resultaten.
 • Presentatie aan andere deelnemers.
 • Delen van ervaringen en inzichten.

4. Certificering

Het succesvol uitvoeren van de praktijkopdrachten resulteert in het behalen van het officiële WISP-certificaat. Dit is geaccrediteerd door APMG International en is erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Resultaat

Aan het eind van de training hebt u aangetoond dat u over de competenties en vaardigheden beschikt om een klein project, een opdracht, verandering of complexe taak, projectmatig te organiseren en succesvol uit te voeren in goede samenwerking met betrokkenen.

Uw zelfvertrouwen om kleine projecten goed uit te voeren is toegenomen en u hebt plezier in de toepassing van het Werken In Kleine Projecten (WISP). Betrokkenen doen een beroep op u voor kleine projecten en hebben vertrouwen in uw succes.

Case Studies Klanten Global Project Performance

Global Project Performance levert al meer dan 10 jaar  praktische en kosten efficiënte oplossingen voor top organisaties. Het Werken In Kleine Projecten verzorgen we onder meer voor: Kinderopvangorganisaties, Scholengemeenschappen, Toerisme, Industrie, Overheden (Rijk, Provincie, Gemeente), Zorgorganisaties, Distributie en Logistiek. Bekijk hier de WISP Case Studies van enkele van onze klanten >>>

logos3

Startdata

De planning voor deze training wordt volledig afgestemd op het onderwijsprogramma van uw school.

Plaats

Op de locatie van uw school.

illustraties_26-27-01

Investering

De investering voor het programma wordt op maat vastgesteld.

Duur

De duur van het programma wordt volledig op maat gemaakt voor uw school.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op.