"Global Project Performance begreep
de klantvraag het beste."
Mirjam Beentjes ~ Rabobank

Het ontwikkelen van een agile organisatiecultuur is een
randvoorwaarde voor succesvolle digitale transformatie.

Agile Project Programme and Portfolio Management

Agile Project Management – Agile PM

Voert uw hele organisatie, uw afdeling of team haar activiteiten uit in snel veranderende omstandigheden? Vragen maatschappelijke-, technologische-, politieke-, markt- en milieu- ontwikkelingen van uw organisatie dat ze steeds sneller weet te veranderen? Ervaart u dat bestaande managementroutines onvoldoende flexibiliteit en snelheid bieden om effectief en proactief in te spelen op deze veranderingen? Dan sluit Agile Project Management (Agile PM) uitstekend aan bij de behoeften van uw organisatie.

Agile Project Management gaat ervan uit dat de beste toegevoegde waarde ontstaat wanneer projecten afgestemd zijn op duidelijke business doelen, wanneer ze regelmatig opleveren, en wanneer dit wordt gedaan door gemotiveerde mensen die samen de ruimte krijgen om uitdagingen voor de business op te lossen.

Definitie Agile PM Filosofie

Om de inzet van Agile PM tot een succes te maken is het nodig dat:

 1. Alle betrokkenen de business visie en doelstellingen begrijpen en onderschrijven.
 2. Ze bevoegd zijn om besluiten in hun expertisegebied te nemen.
 3. Deelnemers samenwerken aan een oplossing die “fit for purpose” is.
 4. Er op tijd wordt opgeleverd in lijn met business prioriteiten.
 5. Stakeholders accepteren dat verandering onvermijdbaar is.
 6. En inzicht in de oplossing groeit met de tijd.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van Agile Project Management

 • Verbeterd vermogen om projecten de goede kant op te sturen.
 • Borging en verbetering van eigenaarschap in de business.
 • Tijdige oplevering outputs en oplossingen.
 • Borgen van de kwaliteit van de outputs.
 • Veel kleiner risico om de verkeerde oplossing te ontwikkelen.
 • Hogere waarschijnlijkheid om in business behoefte te voorzien.
 • Soepeler transitie door verbeterde samenwerking.

Opbouw van MOP

MoP is opgebouwd uit drie geïntegreerde elementen: 5 principes, een portfolio definition cycle die bestaat uit vijf ‘practices’, en een portfolio delivery cycle die bestaat uit 7 ‘practices’.

Principles

 • Focus on business needs.
 • Deliver on time.
 • Collaborate.
 • Never compromise quality.
 • Build incrementally from firm foundations.
 • Develop iteratively.
 • Commuicate continuously and clearly.
 • Demonstrate control

Project Management Roles

 • Business Sponsor.
 • Business Visionary.
 • Technical coordinator.
 • Project Manager.
 • Business Ambassador.
 • Business Analyst.

Solution Development Roles

 • Soluution Developer.
 • Solution Tester.
 • Team Leader.
 • Business Advisor (support).
 • Technical Advisor (support).
 • Workshop Facilitator (support).
 • DSDM Coach (support).

DSDM Process

 • Feasibility.
 • Foundations.
 • Evolutionary development.
 • Assemble.
 • Review.
 • Deploy.
 • Post project review.

Products (1/2)

 • Terms of Reference.
 • Business Case.
 • Prioritized Requirements List.
 • Solution Architecture Definition.
 • Development Approach Definition.
 • Delivery Plan.
 • Management Approach Definition.

Products (2/2)

 • Feasibility Assessment.
 • Foundations Summary.
 • Evolving solution.
 • Timebox Plan.
 • Timebox Review Records.
 • Timebox Report.
 • Benefits Assessment.

Agile Project Management voor een betere wereld

Met onze incompany bouwreizen van een week bieden we een unieke Agile PM training on the job waarbij uw medewerkers en managers ook nog eens eigenhandig bijdragen aan het verbeteren van onderwijs voor peuters en kleuters in de townships van Kaapstad.

Onderscheid Agile Project, Programme en Portfolio Management

De filosofie van Agile PM is ook van toepassing op programma- en portfolioniveau. Waar het bij projecten vooral om outputs draait, gaat het bij programma’s meer om outcomes en benefits, en bij portfolio’s om de collectieve bijdrage van alle veranderinitiatieven aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Bij de invoering van Agile Programme en Portfolio Management in het bijzonder zijn aanpassing van het besturingsmodel en de leiderschapsstijlen van de organisatie veelal vereist. De jaarlijkse financiële planning en control cyclus en begroting, en de ICT systemen moeten worden aangepast om programma’s en portfolio’s agile te kunnen managen.

Agile PM Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

Agile PM Foundation

De Agile PM Foundation certificering is bestemd voor iedereen die in een Agile PM omgeving werkt. Met het certificaat toont u aan dat u beschikt over de kennis en inzichten die nodig zijn om mee te kunnen werken in een Agile PM project.

Agile PM Foundation Training >>>

Agile PM Practitioner

Agile PM Practitioner is bestemd voor mensen die hun kennis van en inzicht in Agile PM willen verdiepen en versterken. U toont aan dat u een Agile PM project weet in te richten en toe te snijden op diverse soorten projecten en scenario’s.

Agile PM Practitioner Training >>>

Verbeter en Certificeer uw Organisatie

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door AXELOS om de volwassenheid van uw projectorganisatie te meten en te laten certificeren. Tevens adviseren we over kansen om projectprestaties te verbeteren en helpen we bij de ontwikkeling en uitvoering van uw verbeterplannen.

Organisatieadvies Projectmanagement >>>

Onze Agile PM diensten

Agile PM Implementeren

Wilt u projectmanagement professionaliseren met behulp van Agile PM? Neem dan contact met ons op. Onze geregistreerde consultants hebben ruime ervaring bij organisaties in de publieke en private sector. Zij weten hoe u dit op de handigste manier en effectief aanpakt.

Projectmanagement Organisatieadvies >>>

Agile PM Incompany en Open Training

Wilt u een Agile PM praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen. Daarnaast verzorgen we maandelijks Agile PM trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

Agile PM trainingen >>>

Agile Project Management Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij u? Onze mentoren en coaches helpen u om de toepassing van portfoliomanagement met Agile PM snel en goed in de vingers te krijgen.

Agile Project Management Mentoring en Coaching >>>

Hoe sterk is de concurrentie, innovatie en dynamiek in uw branche?

Wat merkt u van de snelheid waarmee veranderingen zich voltrekken in de omgeving van uw organisatie? Loopt uw organisatie voorop? Houdt u het maar net bij? Of loopt u achter de feiten aan? In alle gevallen is het noodzakelijk om op tijd, effectief en proactief in te spelen op veranderende eisen die uw omgeving aan uw organisatie stelt. Vaak kan dit met klassiek project-, programma- en portfoliomanagement wel bereikt worden.

Maar met name gedreven door ICT innovaties staan steeds meer functionele gebieden van organisaties “onder tijdsdruk” – niet langer alleen software development. Het wordt dan ook steeds waarschijnlijker dat uw organisatie de invoering van Agile Project Management, Agile Programme Management en Agile Portfolio Management zal overwegen om uw organisatie wendbaarder te maken.

Is uw interesse gewekt? Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Agile Project Management: holistisch benaderd

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

Waar SCRUM zich met name richt op productontwikkeling en voortdurende verbetering van bestaande capabilities in een dagelijkse organisatie, biedt Agile PM een oplossing om projecten te managen op basis van een agile aanpak. Deze combinatie voorziet in een breed gedragen behoefte in organisaties.

De initiatiefnemers van Agile PM waren medeondertekenaars va het Agile Manifesto dat ertoe heeft geleid dat SCRUM groot is geworden. Agile PM is dus geworteld in de agile cultuur en historie.

De invoering van Agile Project Management is een succes wanneer een organisatie haar strategische doelstellingen weet te realiseren omdat ze haar projectmanagement agile heeft weten in te richten en hierdoor beter kan concurreren.

De prestatieverbeteringen zijn altijd specifiek voor een organisatie maar kunnen onder andere betrekking hebben op: kortere time to market van innovaties en verbeteringen, toegenomen medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid, minder verspilling, en andere Key Performance Indicators.

Het strategisch leiderschap en de business zouden een behoefte moeten hebben om sneller en flexibeler in te kunnen spelen om veranderende marktomstandigheden en klantwensen. Om dit te doen moet Agile Project Management zo worden ingericht dat de juiste besluiten sneller kunnen worden genomen. Om benefits van Agile Project Management te kunnen bepalen, is het dus belangrijk dat voor alle betrokkenen duidelijk is waar de organisatie te boot mist. Maak dit concreet zodat duidelijk is welk probleem er moet worden opgelost door Agile Project Management. Interactieve workshops, reviews en vooronderzoek kunnen dit proces ondersteunen.

Als het leiderschap van de organisatie en de inrichting van de organisatie aansluiten op de agile manier van werken dan kan het snel gaan. Maar meestal is er toch tijd nodig om de organisatie en de manier waarop projecten worden aangepakt, te transformeren.

Globaal genomen moet er gerekend worden met een doorlooptijd van 1 ½ jaar per niveau, van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd). Een mindset van continu verbeteren en standaardisatie zijn randvoorwaardelijk.

P3M3 omvat ook het projectmanagementmodel (PjM3). Met P3M3 kan worden gemeten wat de volwassenheid van agile projectmanagement in de organisatie is. Er wordt onder meer gekeken naar leiderschap, gedrag en cultuur. Maar ook naar processen, organisatie, training en opleiding en Assurance.

Agile Project Management dient ondersteund te worden door een adequaat model van gedelegeerde bevoegdheden en controls om de risicoblootstelling van de organisatie te kunnen blijven besturen zowel aan de kant van de bedreigingen als de kansen.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag