"Ons team van CAPEX controllers speelt
een belangrijke rol bij het verlagen van
kosten en het verbeteren van kwaliteit."
Bob Hofstede ~ TATA Steel

Portfoliomanagement ondersteunt het leiderschap bij
het prioriteren van investeringen en het maken van de
juiste strategische keuzes

Benefits Management

"Zorg dat betrokkenen goed zijn opgeleid.
Doe het samen met de business."
Emmy Beekman ~ SNS Reaal

"We kunnen beter beoordelen hoe we meer
maatschappelijk rendement kunnen realiseren."
Kars Wierts ~ Provincie Groningen

Over Benefits Management – Managing Benefits

Het maakt niet uit of het om de zorg, het onderwijs, sport en cultuur, mobiliteit of economie gaat. En ook niet of u werkt in de publieke sector, private sector of voor een NGO. Investeren in veranderinitiatieven heeft altijd een zakelijke rechtvaardiging nodig.

De business case beschrijft de tijdslijnen en de investeringen om een product of oplossing op te leveren, benodigde veranderingen in de organisatie door te voeren, en de verwachte prestatieverbeteringen als gevolg daarvan. Dat kan gaan om niet-financiële en financiële prestaties.

Voor de meeste projecten en programma’s wordt wel een business case gemaakt om financiering en resources toegewezen te krijgen. Maar integraal management van benefits vanaf het begin van een veranderinitiatief tot en met het meten en beheersen van de realisatie en het boeken van de benefits, is vaak een ander verhaal.

Managing Benefits levert de complete best practice voor het management van benefits op alle niveaus in de organisatie en het portfolio van veranderinitiatieven; met veel aandacht voor de psychologie van baten management en praktische technieken.

Wilt u het baten management in uw organisatie stevig op de kaart zetten? Wilt u post-initiatief reviews (baten reviews) gaan benutten om toekomstige veranderinitiatieven beter te leiden en te leren van ervaring? Overweeg dan om te investeren in Managing Benefits. Met relatief weinig inspanning kunt u al snel grote verbeteringen realiseren.

Definitie van een benefit

Een benefit is een meetbare verbetering als gevolg van een verandering die als positief wordt ervaren door een of meerdere stakeholders, en die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen inclusief de strategische doelstellingen.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van Managing Benefits

 • Expliciete aandacht voor leiderschap en change management.
 • Veel praktische technieken.
 • Een beproefd proces.
 • Mogelijkheid tot certificering van uw management en medewerkers.
 • Mogelijkheid tot certificering van uw organisatie (P3M3).
 • Toepasbaar op alle niveaus in de PPM organisatie.

Opbouw van Managing Benefits

Managing Benefits is opgebouwd uit drie geïntegreerde elementen: 7 principes, 5 processtappen en portfolio benefits management.

Principles

 • Align beneits with strategy.
 • Start with the end in mind.
 • Utilize successful delivery methods.
 • Integrate benefits with performance management.
 • Manage benefits from a portfolio perspective.
 • Apply effective governance.
 • Develop a value culture.

Benefits Management Cycle

 • Identify and quantify.
 • Value and appraise.
 • Plan.
 • Realize.
 • Review.

Context

 • Portfolio benefits management.
 • Implementatie en voortgang.

Masterclass door Managing Benefits Stephen Jenner (Auteur Managing Benefits & Management of Portfolios)

In de onderstaande film treft u een verslag van de eendaagse masterclass Managing Benefits door Stephen Jenner in de Heineken Experience.

Managing Benefits Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

Managing Benefits Foundation

De Managing Benefits Foundation certificering is bestemd voor iedereen die een start wil maken met baten management en mag niet ontbreken op het CV van mensen die in een change organisatie werken.

Managing Benefits Foundation Training >>>

Managing Benefits Practitioner

Managing Benefits Practitioner is bestemd voor mensen die hun kennis van en inzicht in benefits management willen verdiepen en versterken. U toont aan dat u baten- management weet toe te snijden op diverse scenario’s.

Managing Benefits Practitioner Training >>>

Certificeer uw Organisatie

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door AXELOS om de volwassenheid van benefits management in organisatie te meten en te laten certificeren. Ook adviseren we over verbeterkansen en helpen we bij de ontwikkeling en uitvoering van uw verbeterplannen.

Organisatieadvies Benefitsmanagement >>>

Onze Benefits Management diensten

Baten management Implementeren

Wilt u baten management professionaliseren? Neem dan contact met ons op. Onze geregistreerde consultants hebben ruime ervaring bij organisaties in de publieke en private sector. Zij weten hoe u dit op de handigste manier en effectief aanpakt en op korte termijn al concrete resultaten boekt.

Benefits Management Organisatieadvies >>>

Incompany en Open Training

Wilt u een Benefits Management praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen. Daarnaast verzorgen we maandelijks Managing Benefits trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

Benefits Management trainingen >>>

Baten management Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij u? Onze mentoren en coaches helpen u om de toepassing van benefits management snel en goed in de vingers te krijgen.

Benefits Management Mentoring en Coaching >>>

Managing Benefits? Of was het toch benefits management?

Stephen Jenner heeft bewust gekozen voor Managing Benefits. Uiteraard zijn er benefits management processen en technieken nodig in organisaties. Maar het allerbelangrijkste is leiderschap en het actief managen van benefits. Het is nooit de bedoeling geweest om iets abstracts op papier te maken van baten management. Benefits management zou “business as usual” moeten zijn omdat het uiteindelijk om de prestaties gaat die u aan uw klanten wil leveren. De kernactiviteiten van uw organisatie of afdeling.

Wilt u baten management verankeren in het management van veranderingen in  uw organisatie? Neem dan kennis van de best practice. Maar neem de kernactiviteiten van uw dagelijkse organisatie als uitgangspunt. Dan wordt het meteen een stuk makkelijker, praktischer en herkenbaar voor alle betrokkenen. Ga uit van de best practice maar vertaal deze naar uw eigen organisatie en haar vocabulaire.

Ook in uw organisatie kan benefits management “business as usual” worden indien u de juiste aanpak volgt. Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe ziet Managing Benefits er in de praktijk uit?

Global Project Performance organiseert Benefits Management reizen naar Kaapstad voor incompany teams. Daar dragen we eigenhandig bij aan de verbetering van het onderwijs met financiering voor de bouw van scholen en verbetering van het onderwijs. In de onderstaande film ziet u de relatie tussen business change management en benefits management. Hebt u interesse in een “Training on the Job” voor benefits management? Neem dan contact op.

Managing Benefits: Praktisch en Mensgericht

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

Vertalen van strategische visie naar Benefits Map

De gebouwen die het Sophia complex vormen, dateren van begin jaren negentig en zijn technisch toe aan een
midlife renovatie. Dit is vastgesteld in het strategisch vastgoed plan. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe gebouw
optimaal aansluit op de strategische ambities van het ziekenhuis, wordt de strategische visie van Sophia vertaald
naar verwachte benefits zoals: betere uitkomsten kwaliteitsindicatoren, betere patiënten ervaringen, betere
medewerker ervaringen, lagere exploitatiekosten, hogere rentabiliteit en lagere milieubelasting.
Global Project Performance heeft het team van Sophia ondersteund met advies en begeleiding bij de ontwikkeling
van de Benefits Map. Benefits Mapping en Business Change Management maken onderdeel uit van de gebruikte
MSP-methode (Managing Successful Programmes).

Wilt u ook met ons samenwerken? Neem dan contact op 030 22 11 987 of mail.

Sophia Kinderziekenhuis

5 meest gestelde vragen

Binnen zowel de publieke als de private sector worden organisaties zich steeds meer bewust dat de focus van professionalisering sterk gericht is geweest op Management Control. Business Cases worden wel ontwikkeld maar integraal management van gewenste veranderingen, effecten, benefits en Key Performance Indicators is vaak nog zeer beperkt verankerd.

Met de introductie van het boek Managing Benefits door Stephen Jenner is er een certificering beschikbaar gekomen voor individuen en organisaties op het gebied van benefits management. Stephen Jenner heeft het boek bewust geen Benefits Management genoemd maar Managing Benefits. Benefits moeten vooral actief worden gemanaged om ze te kunnen realiseren.

Individuele veranderinitiatieven en portfolio’s danken hun bestaansrecht aan verwachte benefits. Wanneer deze steeds vaker worden gerealiseerd door een systematische en geborgde aanpak van benefits management die steeds verder wordt verbeterd op basis van ervaring, kan de invoering van Managing Benefits een succes worden genoemd.

Wanneer bijvoorbeeld een onderwijssysteem is aangepast maar de leerprestaties worden niet verbeterd dan moet dat worden aangepakt. Wanneer er nieuwe producten worden ontwikkeld maar de verkopen stijgen niet, dan moet dat worden aangepakt.

Draagvlak voor verandering kan worden ontwikkeld samen met betrokken stakeholders door de verwachte prestaties en werkelijke prestaties van veranderinitiatieven en portfolio’s tegen het licht te houden. Breng in kaart waar de schoen wringt en wie eigenaar is van het probleem. Bespreek met elkaar de mogelijkheden om vraagstukken en problemen op te lossen door Managing Benefits. Maak samen een verbeterplan en formaliseer de beheerste uitvoering ervan.

Net als met andere procesperspectieven en managementmethodieken is leiderschap en eigenaarschap een randvoorwaarde voor een succesvolle verbetering. Maar met een goed uitgevoerd en geformaliseerd verbeterinitiatief dient een organisatie rekening te houden met ongeveer 1 ½ jaar per niveau groei in volwassenheid van niveau 1 (awareness) naar niveau 2 (repeatable) naar niveau 3 (defined).

Benefits Management is een van de 7 P3M3 proces perspectieven en is van toepassing op zowel project-, programma- als portfoliomanagement. P3M3 biedt de mogelijkheid om het volwassenheidsniveau voor benefits management te meten en te onderbouwen als basis voor een verbeterplan. Een organisatie kan met P3M3 ook officieel worden gecertificeerd.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag