Feenstra: opdrachtgeverschap en projectteams

01-10-2021

Feenstra is onderdeel van Vattenfall en een Nederlands succesverhaal. Feenstra draait al lang niet meer alleen om het installeren en onderhouden van verwarmingsketels. Feenstra innoveert, speelt een actieve rol in de energietransitie en richt zich bijvoorbeeld ook op warmtepompen en zonne-energie.

Context: resultaatgerichte ondernemers en groei

 • Feenstra is een echte onderneming.
 • De organisatieleiding en teams zijn resultaatgericht, goed opgeleid en ervaren.
 • Mede hierdoor is Feenstra gegroeid.
 • Met deze groei neemt ook de complexiteit van de organisatie toe.
 • Om de voordelen van schaalvergroting te benutten zijn standaardisatie en centralisatie van bepaalde activiteiten en middelen onmisbaar.

De uitdaging: integrale besturing van organisatiestrategie, portfolio en projecten

 • De toegenomen complexiteit, schaal en ambitie van Feenstra brengt uiteenlopende project- en portfolio uitdagingen met zich mee.
 • Om haar successen uit het verleden en haar ambities te kunnen borgen in de toekomst is een geïntegreerde besturing van de strategie, de ontwikkeling van de organisatie en het projectenportfolio onmisbaar.
 • Global Project Performance is gevraagd om te ondersteunen bij deze ambitie.
 • De opdracht hierbij was om de belasting voor de organisatie te minimaliseren.

Onze bijdrage: veranderen door middel van training

 • We leveren praktijkgerichte maatwerktraining en ondersteuning bij de toepassing door deelnemers in de praktijk.
 • We trainen en begeleiden 80 medewerkers die betrokken zijn bij het management van projecten en 15 managers die de rol van opdrachtgever of stuurgroeplid vervullen.
 • De basis van onze aanpak wordt geleverd door het projectmanagementhandboek van Feenstra zelf.
 • Deze hebben we gebruikt om een maatwerktraining te ontwikkelen.
 • Zo leren alle betrokkenen direct hoe ze de aanpak van de eigen organisatie zelf toe moeten passen.
 • Hierin werken we nauw samen met het Centre of Excellence van Feenstra.
 • Deze eerste trainingen richten zich op de toepassing van een zeer beperkte set van essentiële technieken.
 • We hebben gekozen om "diep te gaan" in plaat van "breed te gaan".
 • Als geselecteerde technieken eenmaal geborgd zijn, kan de skill set van de medewerkers verder worden uitgebreid.
 • Uiteraard is er wel een overzichtsmodule opgenomen in het programma om een duidelijke ontwikkelvisie te inspireren.
 • Iedere deelnemer moet een aantal opdrachten volbrengen om gecertificeerd te worden.
 • De managers van de deelnemers zijn actief betrokken in deze verbeterslag. 

Resultaat: bewustwording, activatie en enthousiasme

 • Inmiddels is de hele organisatie goed op de hoogte van de werkwijze.
 • Iedere deelnemer heeft de eerste concrete stappen gezet in het toepassen van de kennis.
 • Ook heeft elke deelnemer een persoonlijk verbeterplan gemaakt.
 • Het persoonlijke verbeterplan wordt gebruikt als basis voor de terugkom workshops die over enkele maanden zullen worden georganiseerd.
 • Er is een zichtbare en zeer enthousiaste beweging op gang gebracht.

Wilt u weten hoe we dit doen?

 • Wilt u meer weten over onze unieke aanpak om uw organisatie te ondersteunen?
 • Neem dan contact op via 030 22 11 987.
 • Dan kunt u direct spreken met een van onze adviseurs.
 • U kunt ook een mail sturen naar [email protected]