Test Gratis onze unieke PRINCE2 Foundation Praktijktraining

15-06-2020

Willen uw organisatie en medewerkers PRINCE2 beter laten aansluiten op de dagelijkse praktijk in projecten? Probeer dan nu gratis onze unieke PRINCE2 Foundation Praktijktraining uit. Aan de hand van een volledig uitgewerkte projectcasus leren uw management en medewerkers de vertaalslag naar de praktijk maken: aantoonbaar effectief en efficiënt.

1. Niet abstract maar concreet

PRINCE2 komt tot leven wanneer abstracte concepten concreet worden vertaald naar de praktijk. In deze training blijven we niet hangen in concepten maar werken we alle aspecten van een PRINCE2-project concreet uit. Zo kan iedereen zich een voorstelling maken hoe de toepassing van PRINCE2 er in de praktijk uit ziet.

2. Geen losse voorbeelden maar integraal project van A tot Z

In veel trainingen wordt gewerkt met losse voorbeelden. In onze trainingen werken we een compleet project integraal uit van A tot Z. Op deze manier gaan deelnemers de verbanden tussen alle PRINCE2-mechanismen beter begrijpen. Tijdens de training bouwen ze kennis op van het project van idee tot en met benefitsrealisatie.

3. Niet droog maar inspirerend

In onze trainingen werken we met inspirerende projecten: het verbeteren van het onderwijs in de townships van Kaapstad. Inspiratie is de brandstof voor een succesvol project en een succesvolle projectaanpak. Je ziet in de training hoe de motivatie van de projectteams groeit en tot bijzondere projectresultaten leidt.

4. Niet bureaucratisch maar praktisch

De kunst van een goed PRINCE2-project is om ervoor te zorgen dat noodzakelijke formaliteiten niet ten koste gaan van het te behalen resultaat. Het op maat maken voor de projectomgeving is daarom een randvoorwaarde voor elk PRINCE2-project. Dit is voor elke organisatie en elk project anders. In onze training ziet u een levend voorbeeld van de manier waarop wij dat hebben aangepakt.

5. Niet output-gedreven maar benefits-gedreven

Investeringen in projecten moeten altijd leiden tot een verbetering ten opzichte van "niets doen'. Het doel van een project is om benefits c.q. prestatieverbeteringen te realiseren. Door het oog op de benefits gericht te houden, wordt voorkomen dat het project "naar binnen keert". In onze training laten we zien wat benefits management is. Je leert hoe je ervoor zorgt dat het project aan blijft sluiten op de doelen die na afloop van het project bereikt moeten worden met de projectproducten.

6. Praktijkondersteuning opnemen in je cursuspakket

In onze PRINCE2-trainingen bieden we de mogelijkheid om praktijkondersteuning op te nemen in het cursuspakket. Met slechts een paar uur ondersteuning zijn deelnemers vaak al geholpen om een goed Projectvoorstel en een goed Projectplan te maken met hun collega's.

Tijdelijk gratis test

Vinden uw medewerkers en management uw huidige PRINCE2-trainingen te bureaucratisch? Wilt u de prestaties van projecten aantoonbaar verbeteren? Probeer dan nu onze unieke PRINCE2-praktijktraining kosteloos uit. Dan kunt u zelf de vergelijking maken met uw huidige leverancier. 

TIJDELIJK GRATIS: eenmalig voor organisaties die onze training willen vergelijken

Wat is inbegrepen bij deze aanbieding?

  • De volledige PRINCE2 Foundation praktijktraining online.
  • Inclusief de oefenexamens.

Aanvullende voorwaarden

  • We gaan ervan uit dat u het PRINCE2 Foundation examen bij ons inkoopt tegen kostprijs van 300,- ex btw.
  • Wilt u ook een cursusboek en cursusmap ontvangen. Dan kan dat tegen een tarief van € 100,- ex btw. Dit is echter niet per se noodzakelijk voor de voorbereiding op het PRINCE2 Foundation examen.
  • Indien de training op locatie wordt uitgevoerd dan komen daar ook nog locatiekosten van € 150,- ex btw bij.

Bel voor meer informatie 030 22 11 987. Dan kunt u direct met een van onze PRINCE2-trainers spreken.