"Een projectmatige aanpak ondersteunt de innovatie
van ons onderwijs en organisatie."
Patricia Lighthart en Raymond Weijgertse ~ ZAAM

Mijn Succes, Ons Succes

Wij verbinden individu en organisatie.

Incompany en Open Training

"Het mensaspect van veranderingen onder tijdsdruk
kan gemakkelijk onderschat worden."
Nicole Bockting ~ Rabobank

"Door beter resource management besparen we
kosten en zijn projecten vaker op tijd."
Maurice Hagens ~ Royal van Lent Shipyards

"LEAN heeft ons geholpen om processen inzichtelijk
te maken."
Meriam Gerritsma, Alex van Reenen ~ NTR

De voordelen van Incompany Trainingen

Bent u op zoek naar efficiënte en bovenal effectieve trainingen die naadloos aansluiten op de specifieke praktijksituatie van uw organisatie en haar medewerkers? Dan is een incompany training op maat precies wat u nodig hebt. Global Project Performance is specialist in maatwerktrainingen waar management en medewerkers praktische vaardigheden leren die ze direct kunnen gebruiken.

De voordelen van Open Trainingen

Deelnemen aan een open training heeft als groot voordeel dat u ook een inkijkje krijgt in de manier waarop andere organisaties het aanpakken. U neemt even afstand van de dagelijkse hectiek op uw eigen werk. Onze trainers zijn praktijk experts die er altijd voor zorgen dat u precies uit de training haalt waar u naar op zoek bent.

Onze holistische aanpak

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

Inspirerende top trainers uit de praktijk

Onze trainers inspireren omdat ze uit de praktijk van de deelnemers zelf komen. Ze kennen de succesfactoren en valkuilen uit eigen ervaring. Ze hebben passie voor hun vak. En ze zijn getraind in didactiek en een situationele aanpak om aan te sluiten bij de leerstijl van iedere cursist.

Evaluaties gemiddeld 9 en slagingspercentages 100%

Dankzij de uitstekende trainers en geoptimaliseerde trainingen, realiseren we structureel evaluaties van gemiddeld een 9. We laten niets aan het toeval over. Daarom liggen onze examenresultaten tegen de 100% voor zowel Foundation- als Practitioner- examens.

Naar wat voor incompany of open training bent u op zoek?

Accredited Training Organisation (ATO)

Global Project Performance is als ATO officieel geaccrediteerd voor het uitvoeren van geaccrediteerde best practice trainingen en het afnemen van examens. Ons kwaliteitssysteem, onze materialen en onze trainers voldoen allemaal aan de hoogste eisen in onze branche. Onze trainers inspireren met direct toepasbare en handige “tips & tricks”, zodat u in uw dagelijkse werk meer succes bereikt.

Onafhankelijk en persoonlijk advies

Hebt u wel een idee wat voor soort training u zoekt maar voelt u toch behoefte om even met een van onze trainers of adviseurs te overleggen? Neem dan gerust contact op. Wij leveren onafhankelijk en persoonlijk advies voor zowel incompany als open trainingen. Samen met u wegen we de voor- en nadelen van elke optie af. Bel ons gerust op 030 22 11 987 of mail [email protected].

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag