"Een projectmatige aanpak ondersteunt de innovatie
van ons onderwijs en organisatie."
Patricia Lighthart en Raymond Weijgertse ~ ZAAM

Mijn Succes, Ons Succes

Wij verbinden individu en organisatie.

Mentoring en Coaching

"Het mensaspect van veranderingen onder tijdsdruk
kan gemakkelijk onderschat worden."
Nicole Bockting ~ Rabobank

"Door beter resource management besparen we
kosten en zijn projecten vaker op tijd."
Maurice Hagens ~ Royal van Lent Shipyards

"LEAN heeft ons geholpen om processen inzichtelijk
te maken."
Meriam Gerritsma, Alex van Reenen ~ NTR

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst zelfstandig een project gaat leiden. Of dat u een senior projectmanager bent die opdrachtgevers mee wil krijgen in baten management.

Wat bieden wij?

Wij helpen onze klanten met mentoring en met coaching. Coaching is met name gericht op het vergroten van bewustwording van uw omgeving en u zelf zodat u betere keuzes kunt maken. Mentoring is gericht op het delen van expertise, ervaring, aanmoedigen en gestructureerde feedback om uw leerproces in de praktijk te ondersteunen. In de praktijk zetten we meestal de combinatie van mentoring en coaching in.

De voordelen van mentoring en coaching

In tegenstelling tot een training is mentoring en coaching volledig gericht op uw specifieke praktijksituatie. Met de beperkte tijd die u investeert boekt u daarom een relatief groot effect. Daarnaast dragen mentoring en coaching in belangrijke mate bij aan de groei van uw zelfvertrouwen. U bereikt betere prestaties, de relaties met uw collega’s verbeteren. Kortom: u krijgt meer plezier in uw werk.

Geef ons uw lastige en belangrijke projecten maar

Gaat uw organisatie een belangrijk project uitvoeren maar bent u er niet zeker van dat uw projectleider de succesvolle realisatie zelfstandig kan borgen? Overweeg dan om ons de leiding van het project in handen te geven. Samen met uw teams borgen de kwaliteit en het succes. Onderweg dragen we taken en verantwoordelijkheden over totdat uw medewerkers het zelfstandig kunnen.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Hoe bewust zijn senior managers en opdrachtgevers in uw organisatie zich van hun verantwoordelijkheden en taken als opdrachtgever? Beschikken ze over de benodigde kennis en ervaring? Door middel van mentoring delen we onze kennis en ervaring zodat de sponsors en opdrachtgevers van uw veranderinitiatieven hun rol snel in de vingers hebben.

Waarbij zoekt u een mentor, een coach of (co-)projectleider?

De ongeschreven regels in de praktijk

In de praktijk is de informele organisatie even belangrijk als de formele organisatie. Effectief omgaan met de ongeschreven regels (de mores) van uw organisatie en verandermanagement maakt vaak het verschil tussen succes en falen. Het juiste inzicht vraagt om ervaring in de praktijk. Onze mentoren en coaches hebben dat inzicht en die ervaring.

Is mentoring of coaching de juiste keuze voor u?

Bent u geïnteresseerd geraakt? Maar twijfelt u nog of mentoring en coaching wel de juiste keuze is voor u of uw organisatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dan kunt u uw overwegingen en vragen delen met een van onze adviseurs. Voor contact kunt u bellen met 030 22 11 987. Of mail ons uw vraag naar [email protected].

 Hoe voorspelbaar is uw PRINCE2 projectorganisatie?

Heeft uw projectorganisatie veel te maken met escalaties en incidenten? Staat de reputatie van uw organisatie op het spel? Hebt u een ambitieuze maar uitdagende strategische visie? Dan willen u en uw stakeholders er op kunnen vertrouwen dat de projectorganisatie de uitdaging aan kan. Onze experts helpen uw teams om een voorspelbare en productieve PRINCE2 organisatie te ontwikkelen.

Onze Holistische Aanpak

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag