Organisatieadvies &
Verbetertrajecten

Groei in prestaties en organisatievolwassenheid
laten zich goed meten

"Het gezamenlijk maken van een doelenmatrix of valuemap
brengt goed in kaart hoe de diverse business doelstellingen
zich verhouden". Vivian Cheng ~ Gemeente Rotterdam

Hoe zeker zijn uw strategische doelstellingen?

Heeft uw organisatie een strategische agenda met meetbare doelstellingen? Hoeveel procent van de projecten, LEAN- en Agile- initiatieven en programma’s is de afgelopen jaren gerealiseerd volgens plan? Dat zijn vragen die belangrijk zijn als u wilt inschatten wat de kans is dat u de huidige strategische doelstellingen en plannen van uw organisatie zult gaan realiseren.

Is uw organisatie gegroeid in volwassenheid?

Is uw organisatie de afgelopen jaren beter of minder goed geworden in het management van veranderingen? Hebt u geïnvesteerd in opdrachtgeverschap, community of practice, efficiëntere processen en effectievere technieken? Hoe meet u of uw organisatie beter is geworden in het management van veranderingen?

Professionalisering van 12 verbeterdisciplines

Onze geregistreerde consultants en praktijkexperts ondersteunen organisaties bij hun groei in volwassenheid naar de gewenste volwassenheidsniveaus en prestatieniveaus. We bieden geaccrediteerde P3M3-assessments en hulp bij het ontwikkelen en uitvoeren van verbeterplannen. Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, HR en portfoliomanagers ontwikkelen we een “energized change culture” en succesvolle organisaties.

Meten = Weten

Onze aanpak is altijd praktisch en toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling. Tegelijkertijd borgen we dat u een objectief, gedetailleerd en goed onderbouwd inzicht krijgt in de huidige volwassenheid en prestaties van uw organisatie. Daarbij maken we onder andere gebruik van P3M3-Assessments of de GPP Quick Scan. Met een helder uitgangspunt kunt u de groei van uw organisatie plannen, beheersen en meten. Dat geeft duidelijkheid.

Organisatieadvies? Of een verbetertraject opzetten? Maak hieronder uw keuze.

P3M3 Accredited Consulting Partner (ACP – AXELOS)

Global Project Performance is als ACP officieel geaccrediteerd voor het uitvoeren van geaccrediteerde P3M3 volwassenheidsmetingen. Onze Registered P3M3 Consultants kennen de praktijk uit eigen ervaring én beschikken over de diploma’s als consultant, trainer en coach om uw organisatie effectief te ondersteunen naar het gewenste prestatieniveau.

Toch liever een informele aanpak?

Wilt u prestaties verbeteren maar hanteert u liever een informelere aanpak? Geen probleem. Onze interactieve oriëntatie workshops en GPP Quick Scan bieden volledige flexibiliteit om precies aan te sluiten bij uw vraag. Hebt u behoefte aan onafhankelijk persoonlijk advies? Bel ons dan op 030 22 11 987 of mail [email protected].

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag