"Een projectmatige aanpak ondersteunt de innovatie
van ons onderwijs en organisatie."
Patricia Lighthart en Raymond Weijgertse ~ ZAAM

Mijn Succes, Ons Succes

Wij verbinden individu en organisatie.

Overzicht diensten

"Het mensaspect van veranderingen onder tijdsdruk
kan gemakkelijk onderschat worden."
Nicole Bockting ~ Rabobank

"Door beter resource management besparen we
kosten en zijn projecten vaker op tijd."
Maurice Hagens ~ Royal van Lent Shipyards

"LEAN heeft ons geholpen om processen inzichtelijk
te maken."
Meriam Gerritsma, Alex van Reenen ~ NTR

Mijn succes

Mogelijkheden voor management en medewerkers om zich te ontwikkelen zijn een belangrijke bron van medewerkerstevredenheid en het prestatievermogen van uw organisatie. Daarom bieden we uitgebreide mogelijkheden om hen te ondersteunen, door middel van onafhankelijk opleidingsadvies, onze maandelijkse open trainingen door heel Nederland en door mentoring en coaching tot ze hun persoonlijke ontwikkel- en prestatiedoelen hebben bereikt.

Ons Succes

Uw management en medewerkers presteren beter, wanneer ze ondersteund worden door adequate faciliteiten zoals efficiënte en effectieve processen, inspirerend en dienend leiderschap, duidelijke doelen, benodigde resources, en een omgeving die het leren van ervaring stimuleert. Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, HR, portfoliomanagers en teams ontwikkelen we veranderorganisaties waar mensen graag werken en optimaal presteren: een “energized change culture”.

1. Organisatieadvies en Verbetertrajecten:

Met organisatieadvies en verbetertrajecten ondersteunen we organisaties in hun ontwikkeling naar de gewenste volwassenheids- en prestatieniveaus. Onderzoek van het Project Management Institute toont aan dat organisaties die investeren in een cultuur van continu verbeteren, significant betere prestaties leveren. Voordelen lopen op tot in de tientallen procenten aan de kosten- en opbrengstenkant van verbeterinitiatieven.

Naar organisatieadvies en verbetertrajecten >>>

2. Incompany Training

Incompany trainingen leveren een belangrijke bijdrage aan bewustwording, ontwikkeling van individuele kennis en vaardigheden, het verspreiden van “good practice” en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en cultuur. Incompany trainingen hebben bovendien als groot voordeel, dat ze volledig kunnen worden toegesneden op de specifieke werkprocessen en cultuur van uw organisatie.

Naar Incompany Trainingen >>>

3. Open Training

Maandelijks verzorgen we door heel Nederland open trainingen die door experts uit de praktijk worden verzorgd. We nemen ook examens af als het gaat om onze geaccrediteerde trainingen. Onze open trainingen worden gemiddeld met een 9 gewaardeerd. De slagingspercentages voor examens liggen standaard tegen de 100%, ook op Practitioner niveau. Onze locaties zijn altijd goed bereikbaar met OV, de auto of de fiets.

Naar Open Trainingen >>>

4. Mentoring en Coaching

In het kader van trainingen ontwikkelen mensen kennis en vaardigheden. Het lijkt allemaal zo logisch. Maar de praktijk blijkt meestal weerbarstig. Mentoring en coaching kunnen een significante bijdrage leveren aan het slaan van de brug van de theorie naar de dagelijkse praktijk van uw management en medewerkers. Regelmatig worden we ook ingeschakeld om een project te leiden en mensen “on the job” te trainen tot ze het zelf kunnen.

Naar Mentoring & Coaching >>>

Onze holistische aanpak

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet!

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag