Rabobank – Mirjam Beentjes

Rabobank – Mirjam Beentjes

We snijden onze aanpak toe op de wensen van de klant

Wat is de kernactiviteit van uw organisatie en of afdeling?

Klant Implementatie en migratie: Wij implementeren cashmanagementoplossingen voor large corporates en grootzakelijke klanten en ondersteunen bij productmigraties van deze klantengroep.

Wat voor soort veranderinitiatieven voert uw organisatie, afdeling of team uit?

Diverse veranderinitiatieven: Op klantniveau betreft het implementatie van of migratie naar nieuwe producten. Binnen de afdeling betreft het de manier van werken: van PRINCE2 projectmatig werken naar een combinatie van PRINCE2 en Agile werken.

Welke aanpak of methodiek hanteren jullie om deze veranderinitiatieven te managen?

Binnen onze organisatie worden verschillende methodieken gebruikt. Grofweg gezien wordt binnen de operationele afdelingen veelal gewerkt volgens de LEAN-methodiek. Binnen de IT en product owner omgeving meer met Agile. Binnen mijn eigen team wordt gewerkt met een combinatie van Lean, Agile en PRINCE2 Agile.

Lean zien we terug in onze gestructureerde weekstarts en verbeterinitiatieven, Agile in de manier waarop we de verbeterinitiatieven prioriteren en in sprints oppakken en PRINCE2 Agile in de manier waarop we onze implementaties projectmatig, maar toch agile aanpakken.

Hoe hebben jullie de introductie van de managementmethode aangepakt?

Voor Lean en Agile zijn er basiscursussen binnen het bedrijf beschikbaar. Voor de combinatie PRINCE2 en Agile zijn we bij Global Project Performance terecht gekomen!

Wat doen jullie om management en medewerkers te enthousiasmeren in het werken met managementmethodieken?

We gebruiken verschillende manieren om bijvoorbeeld een retrospective te houden (mad/sad/glad of KALM). Zo blijft het voor het team verrassend en leuk.

Successen die we via de Agile-methodiek behalen, communiceren we ook via interne communicatiekanalen (Yammer, Raboweb) om andere teams en afdelingen te inspireren.

Naast de zichtbare borden waar de voortgang van onze werkzaamheden op te zien zijn (rich communication) hebben we ook een persoonlijk doelenbord gemaakt. Hierop is voor het team zichtbaar waar elk teamlid persoonlijk aan wil werken. Dit kan een verdieping zijn van zijn of haar kennis. Maar het kan bijvoorbeeld ook een persoonlijk doel zijn om minimaal 1,5 liter water per dag te drinken!

Wat zijn de meest praktische toepassingen en technieken waar management en medewerkers enthousiast over zijn?

De visualisaties van informatie en het werken in sprints. Door in sprints te werken zijn we veel bewuster met onze verbeterinitiatieven bezig en krijgen we ook meer gedaan. Dit houdt de energie in het team hoog.

Op welke manier hebben jullie de managementmethodieken toegesneden op de specifieke context van uw organisatie?

We hebben via Global Project Performance een “theorie naar praktijk”- dag gehouden waardoor we de geleerde theorie gingen toepassen op onze werkzaamheden en werkwijze. Hieruit zijn allerlei initiatieven gekomen om mee aan de slag te gaan. Door tijdens deze dag enkele initiatieven al concreter als user story op te schrijven en te prioriteren werd het voor iedereen al veel concreter.

Wat doen jullie om de organisatievolwassenheid te laten groeien en te leren van ervaring?

Binnen ons bedrijf komt er een “Chapter” Coaching waarin alle coach-activiteiten worden geclusterd om de rest van de organisatie zo goed mogelijk te supporten op het gebied van Agile Coaching volgens een uniforme wijze.

Wat doen jullie om individuele medewerkers te laten groeien?

Elke medewerker heeft naast een opleidingsbudget ook een persoonlijk ontwikkelbudget dat ze zelf mogen inzetten voor hun persoonlijke groei. Indien ze verder willen met Agile kunnen ze het hiervoor inzetten, maar het kan ook op een ander vlak ingezet worden.

Wat merkt de eindklant van de veranderingen en hoe wordt de klant beter van deze veranderinitiatieven?

Bij onze implementaties maakten we veel gebruik van de PRINCE2-methodiek. Omdat wij al onze implementaties evalueren krijgen we een goed beeld hoe onze klanten de implementaties ervaren. Sommige klanten gaven aan liever meer agile met ons te willen werken.

Door de PRINCE2 Agile training zijn we nu bezig om deze omslag te maken. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld het opknippen van de implementatie in sprints en een voortgangsrapportage in de vorm van visualisaties in plaats van tekst.

Ook richten we nu retrospectives in om de interne samenwerking tussen afdelingen te verbeteren. Omdat we klanten met verschillende wensen hebben houden we naast de Agile aanpak ook nog de PRINCE2 aanpak aan. Zo kan elke klant geïmplementeerd worden op de manier die bij hen past.

Welke KPI’s (prestatie indicatoren) worden verbeterd door de veranderinitiatieven (project en post project/ financieel en niet financieel)?

Het is nog te kort dag om hier verbeteringen in te zien. Zelf verwacht ik dat we een verbetering in de doorlooptijd van de implementatie gaan realiseren. Gevolg hiervan is dat de financiële stromen eerder op gang komen. Door de interne retrospectives zal ook het percentage “first time right” stijgen.

Bijdrage Global Project Performance

Wij hebben de samenwerking met Global Project Performance als erg prettig ervaren. In totaal hadden we bij 3 partijen offertes opgevraagd voor de PRINCE2 Agile training inclusief certificering.

Naar aanleiding van de aanvraag werd ik meteen gebeld en kon ik vertellen waar ik naar op zoek was. Global Project Performance begreep als beste de klantvraag die ik had en kwam met een duidelijke offerte en uitleg over de opzet van de training.

Wij hadden een fantastische trainer die wist waar ze het over had en die de training zo instak dat wij zowel de theorie vaardig werden als het geleerde in de praktijk zagen.

Om de theorie concreet op onze werkwijze toe te passen hebben we nog een halve dag met de trainer gehad om tot concrete acties te komen. Dit bleek erg nuttig en bracht meteen de energie in het team dat nodig was om door te pakken en veranderingen in gang te zetten.

Wilt u de prestaties van uw organisatie ook verder verbeteren?

Is na het lezen van onze website uw interesse gewekt om samen te werken met Global Project Performance? Neem dan contact met ons op om uw vraag te bespreken. Onze adviseurs komen altijd met verrassend praktische oplossingen en adviezen die werken in de praktijk van uw dagelijkse organisatie. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].